Związek Zawodowy „Budowlani” zrzesza firmy budowlane i  spółdzielnie mieszkaniowe. Poniedziałkowe święto zostało uwiecznione poświęceniem nowego sztandaru. – 125 lat to dużo, ale budowlańcy działają od tysiącleci. Branża pełni ważną rolę i w gospodarce, i w życiu codziennym – mówił Andrzej Wosik, przewodniczący Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa.

Podczas uroczystości nagrodzono zasłużonych działaczy i pracowników, a także firmy budowlane. Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat sytuacji w branży. – Ludzie wyjeżdżają do krajów skandynawskich czy Niemiec, bo tam lepiej zarobią. Dlatego nieunikniony jest wzrost kosztów, aby pracownicy chcieli  tu wrócić czy zostać – tłumaczył Wosik.

Zdaniem wicewojewody Józefa Ramlaua zaistniała sytuacja jest paradoksalna. – Mamy ożywienie gospodarcze, ale przy tej całej obfitości pojawiają się pewne problemy. Przede wszystkim niepokoją kłopoty na rynku pracy wynikające z zaniedbań w szkolnictwie branżowym. Jest też problem, aby luki skutecznie wypełniali cudzoziemcy – mówił Ramlau.