Bydgoszcz
21C
Słonecznie
40% wilgotność
Wiatr: 6km/h W
H 21 • L 21
26C
Czw
14C
Pt
16C
Sob
18C
Nd
20C
Pon
Metropolia BydgoskaBydgoszczEdukacjaDobra zmiana w oświacie: Głos z Bydgoszczy
Debata oświatowa
26.04.2016 | 18:13

Dobra zmiana w oświacie: Głos z Bydgoszczy

W Bydgoszczy odbyła się trzynasta z siedemnastu debat wojewódzkich na temat przyszłości polskiej oświaty. Jej temat: "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy".

Na zdjęciu: Rozpoczęcie i zakończenie debaty miało miejsce w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Dyskusje panelowe prowadzone były w salach dydaktycznych.

Fot. Stanisław Gazda

Dzisiaj w Bydgoszczy, w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego przy ul. Kaliskiego 7 odbyła się wojewódzka debata o edukacji pt. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”.

Była ona jedną z siedemnastu wojewódzkich debat o zmianach w systemie oświaty zaplanowanych  w 16 miastach w Polsce i skupiających się na czterech tematach przewodnich: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo. W bydgoskiej debacie wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik.

Bydgoska kujawsko-pomorska debata była trzynastą z siedemnastu debat wojewódzkich i trzecią z pięciu dotyczących kształcenia zawodowego. Dlaczego ten temat „przypadł” dla naszego miasta i regionu? Jak wyjaśnił kujawsko-pomorski kurator oświaty właśnie w Bydgoszczy odnotowywane jest jedno z największych w kraju zainteresowanie absolwentów gimnazjów wyborem szkół zawodowych. To tu funkcjonują technika z zaszczytnym tytułem „Złotej Szkoły” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy2016”: Technikum Elektroniczne w ZSE, Technikum Hotelarskie w ZSG, Technikum Chemiczne w ZSCh. Jest też Zespół Szkół Samochodowych, który po raz trzeci otrzymał tytuł Samochodowej Szkoły Roku, a w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 istnieje jedno z niewielu w Polsce Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii, będące również centrum dydaktycznym. Z kolei Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 jest jedyną w województwie szkołą kształcącą w zawodzie: technik-mechanik lotniczy i technik awionik. To także w Bydgoszczy,  w Zespole Szkół Nr 12, jednej z dwóch w Polsce prowadzącej tego typu kształcenie, zrodził się pomysł nauczania nowego zawodu: technik chłodnictwa i klimatyzacji. Jest też ona jedyną w województwie szkołą przygotowującą do wykonywania zawodu technik-energetyk.

Zabierając głos wojewoda kujawsko-pomorski zauważył, iż kształcenie zawodowe i gospodarka są jak naczynia połączone – jest teraz czas na to, żeby kształcenie zawodowe było tak samo ważne dla systemu oświaty jak i dla gospodarki. Bardzo istotną sprawą jest, by pracodawcy uczestniczyli w przygotowaniu rynku kształcenia, bo szkoły zawodowe i techniczne nie mogą funkcjonować same dla siebie. Lepsze ich powiązanie z potrzebami gospodarki, z konkretnymi przedsiębiorcami, jest sprawą pierwszorzędną. Przyczynić się to może znacząco do odwrócenia negatywnych trendów: zatrzymania w kraju młodych, zdolnych fachowców, których względy ekonomiczne zmuszają do opuszczenia kraju i szukania pracy poza jego granicami, ale też zaprzestania przez szkoły przyczyniania się do wzrostu bezrobocia za sprawą „produkowania” absolwentów, na których nie ma zapotrzebowania.

Wiceminister MEN przypomniała, że tak szerokiej debaty jeszcze w Polsce nie było. – Zanim przystąpimy do zmian systemu edukacji, chcemy wspólnie z nauczycielami, uczniami, rodzicami, jednostkami samorządu terytorialnego, ze wszystkimi podmiotami oraz z obywatelami przedyskutować je i zaplanować ich realizację, aby młode pokolenie Polaków, było pokoleniem ludzi wykształconych, otwartych na świat, odpowiedzialnych, kreatywnych, kochających swoją ojczyznę i chcących w niej żyć bez kompleksów wobec Europy i świata. Minister podkreśliła także konieczność kształcenia ludzi samodzielnych, nastawionych na różne formy zatrudnienia, w tym samozatrudnienie.

Jak zmienić polską oświatę na lepszą? Jakie zastosować rozwiązania? Gdzie znaleźć środki na sfinalizowanie  dobrych, nowych rozwiązań? Odpowiedzi na te pytania powinna przynieść trwająca właśnie powszechna debata, albowiem odbywa się ona nie tylko w poszczególnych województwach, ale także w serwisie stworzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdzie na bieżąco zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące spotkań, rozmów i debat organizowanych w różnych częściach kraju na temat zmian w polskim systemie edukacji. Każdy komu leży na sercu przyszłość polskiej oświaty może za pośrednictwem strony przesyłać do MEN swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia.

Wprowadzając do bydgoskiej debaty – Jadwiga Parada  dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w MEN przybliżyła strukturę szkół w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z krajem oraz analizę czynników wynikających z systemu oświaty i ich wpływu na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Na koniec zachęciła do aktywnej pracy w panelach dyskusyjnych: Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym; Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie oraz Struktura i organizacja kształcenia zawodowego. – My to wszystko dokładnie przeanalizujemy – zapewniła.

Posłuchajcie, co powiedzieli do dziennikarzy:  wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz i kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka podczas krótkiego briefingu:

 

Debaty plenarne, jak i dyskusje panelowe, z udziałem nauczycieli, samorządowców i przedsiębiorców, mają przynieść plon w postaci materiału będącego podstawą szerokich zmian systemowych w polskiej oświacie. Ogólnopolska debata zakończy się 27 czerwca br. w Toruniu.

Podczas bydgoskiej debaty nastąpiło rozstrzygnięcie I edycji konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Do konkursu zgłosiło się 11 szkół w tym 5 zasadniczych szkół zawodowych i 6 techników.

W kategorii Zasadniczych Szkół Zawodowych jury przyznało tytuł laureata: Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

W kategorii Techników komisja przyznała tytuł laureata: Technikum w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Powiązane treści