Bydgoszcz
22C
Słonecznie
37% wilgotność
Wiatr: 5km/h WSW
H 22 • L 22
21C
Sr
27C
Czw
19C
Pt
16C
Sob
19C
Nd
Dziś ukazało się najnowsze, czerwcowe wydanie papierowe METROPOLIABYDGOSKA.PL. Zapraszamy do lektury!
Metropolia BydgoskaMETROPOLIA LITEPoradyJak podzielić majątek po rozwodzie?
porada prawna, rozwód
12.04.2017 | 13:21

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Na zdjęciu: Adwokat Monika Maskalska-Kwajzer

Fot. nadesłane

Rozwód jest niezwykle trudnym doświadczeniem, a każdego kogo dotyka ten problem chce mieć go jak najszybciej za sobą. Wraz jednak z zakończeniem sprawy o rozwód pojawia się wiele dodatkowych kwestii, jak przykładowo podział majątku po rozwodzie. Co zatem wchodzi w skład majątku wspólnego, jak oszacować jego wartość i czy zawsze konieczna jest ingerencja Sądu przy dokonywaniu tego podziału? 
 
Wraz z orzeczeniem rozwodu ustaje między małżonkami wspólność ustawowa i zachodzi konieczność podziału majątku zgromadzonego podczas trwania związku małżeńskiego. W skład majątku wspólnego wchodzi wszystko co, to małżonkowie nabyli w trakcie małżeństwa, jak również pobrane wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarczej, oszczędności czy środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Ustawodawca nie stworzył zamkniętego katalogu tych składników, a w przypadku istnienia wątpliwości czy dany składnik stanowi majątek wspólny czy osobisty, obowiązuje domniemanie jego pochodzenia z majątku wspólnego. Jeżeli strona przeciwna twierdzi, że dany przedmiot nabyła z majątku osobistego, to musi ona tą okoliczność udowodnić, gdyż drugą stronę chroni wskazane wyżej domniemanie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli jeden z małżonków nabył jakiś przedmiot majątkowy w drodze dziedziczenia czy darowizny to stanowi to jego majątek osobisty i nie podlega to rozliczeniu przy podziale majątku.

W ostatnich latach często pojawiającym się problemem jest kwestia podziału majątku, w skład którego wchodzi mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym. Wbrew powszechnym opiniom dokonanie tego podziału nie jest sprawą łatwą i oczywistą i nastręcza wiele problemów w praktyce. Zasadą bowiem w postępowaniu działowym jest podział aktywów, a nie długów małżonków. Jak zatem wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji? Co do zasady podział ten dokonywany jest albo poprzez sprzedaż tej nieruchomości na wolnym rynku i spłatę kredytu hipotecznego celem uwolnienia się obu małżonków od zobowiązania, lub też w wyniku przyznania tej nieruchomości jednej ze stron z obowiązkiem przejęcia dalszej części kredytu i spłaty drugiego małżonka. Należy jednak pamiętać, że bank nie jest związany orzeczeniem sądu i nadal do spłaty kredytu zobowiązani są oboje małżonkowie. Bank nie ma obowiązku zwolnić z długu drugiego małżonka, ani rozkładać spłaty „pół na pół”. Oczywiście w takiej sytuacji należy negocjować z bankiem zmianę umowę kredytowej, aby bank wyraził zgodę np. na ustalenie jednego małżonka jako podmiotu wyłącznie odpowiedzialnego za spłatę długu.

Z żądaniem podziału majątku może wystąpić każdy z małżonków, w dowolnym momencie po rozwodzie, gdyż roszczenie to nie ulega przedawnieniu. Zasadniczo istnieją dwie drogi podziału – można dokonać go w sposób ugodowy zawierając stosowną umowę u notariusza, który to sposób jest najszybszą formą załatwienia wszystkich spraw majątkowych między byłymi małżonkami, lub też wystąpić do Sądu z wnioskiem o podział majątku dorobkowego. Wniosek o podział kieruje się do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, który ma być przedmiotem podziału, a opłata sądowa wynosi 1.000 zł bez względu na wartość dzielonego majątku. Nawet w przypadku podjęcia przez jednego z byłych już małżonków decyzji o wszczęciu postępowania sądowego, na każdym jego etapie możliwe jest porozumienie w przedmiocie podziału majątku dorobkowego i zawarcie ugody kończącej postępowanie. Wówczas połowa opłaty sądowej zostanie nam zwrócona po prawomocnym zakończeniu postępowania. Należy bowiem pamiętać, że w każdym przypadku kompromis stron jest lepszym rozwiązaniem niż orzeczenie sądu, które nie zawsze satysfakcjonuje obie strony.


Adwokat Monika Maskalska-Kwajzer jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu. Po zwieńczonym sukcesem egzaminie adwokackim rozpoczęła indywidualną praktykę zawodową, świadcząc usługi prawne m.in. w sprawach rodzinnych. Zdobyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kierowanie się w życiu i w pracy zasadami etyki zawodowej, zaowocowały zdobyciem szacunku i zaufania ze strony Klientów, którzy Pani Mecenas powierzają zarówno prowadzenie rozwodów, postępowań windykacyjnych, jak również wiele innych spraw.

Powiązane treści