Bydgoszcz
-2C
Mgła
100% wilgotność
Wiatr: 2km/h SSW
H -2 • L -2
6C
Nd
9C
Pon
5C
Wt
5C
Sr
6C
Czw
ZDMiKP: Awaria zasilania na odcinku pętla Niepodległości - Łoskoń. Trasa linii tramwajowych od strony centrum miasta skrócona do Przylesia.
Metropolia BydgoskaBydgoszczInwestycjeKąpielisko w Fordonie pod dużym znakiem zapytania. Jego budowę mogą zablokować żaby
park Akademicki_staw_kąpielisko_Fordon_SG
08.09.2017 | 14:13

Kąpielisko w Fordonie pod dużym znakiem zapytania. Jego budowę mogą zablokować żaby

Pomysł władz miasta budzi kontrowersje.

Na zdjęciu: Z przygotowanego opracowania ekologicznego wynika, że w stawach mieszka wiele zagrożonych gatunków zwierząt.

Fot. Stanisław Gazda

Utworzenie legalnie funkcjonującego kąpieliska w jednej z glinianek na terenach przy ulicy Rejewskiego w Bydgoszczy to oczekiwanie mieszkańców Fordonu. Mogłoby ono zostać zrealizowane w ramach budowy parku Akademickiego, lecz okazuje się, że przeszkodą ku temu mogą stać się mieszkające w zbiorniku wodnym zwierzęta. 

Przypomnijmy, że pomysł budowy terenu rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Akademicką, Rejewskiego i Fordońską pojawił się już kilkanaście lat temu. Zagospodarowania tego terenu chcieli mieszkańcy tej części miasta. Ratusz przychylił się ku ich propozycji i rozpoczął pracę nad przekształceniem go w park Akademicki. Koncepcja została przygotowana w 2015 roku. Według założeń miasta, na tym terenie mają powstać ścieżki piesze i rowerowe, pomosty, kładki, promenady, plaża, wieża widokowa z iluminacją, kynopark i budki lęgowe dla ptaków. CZYTAJ WIĘCEJ 

W pierwszym etapie budowy parku Akademickiego nie uwzględniono jednak potrzeby mieszkańców Fordonu. Chcieliby oni, aby glinianka południowa została przekształcona w profesjonalne kąpielisko z ratownikami i drogą dojazdową dla służb ratunkowych. W okresie wakacyjnym to właśnie nad tym zbiornikiem otoczonym kawałkiem plaży przebywają tłumy bydgoszczan. Kwestia stworzenia tam kąpieliska nie została jeszcze przesądzona i mogłaby pojawić się w drugim etapie realizacji inwestycji. Jednak pomysł ten być może zostanie przekreślony ze względu na mieszkające na tym terenie chronione gatunki zwierząt.

Władze miasta wpadły na pomysł ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie” przy ul. Rejewskiego w Bydgoszczy. Dotyczyłoby to wszystkich stawów znajdujących się na omawianym terenie. – Objęcie nim całości glinianek, zamiast jedynie północnych stawów, może storpedować utworzenie kąpieliska – zauważa Błażej Bembnista z Fordonu na co dzień. Na terenie traktowanym jako użytek ekologiczny zakazuje się m.in. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

Decyzja w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego podejmowana jest przez radę gminy w drodze uchwały. Temat ten został poruszony już podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Radni przegłosowali uchwałę intencyjną i projekt został przekazany do zaopiniowania przez poszczególne instytucje. Pozytywnie odniósł się do niego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Plan w pełni poparł również zastępca dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji. Jednak nie wszystkie opinie były dobre.

Na kwestię zakazu wykonywania prac ziemnych zwróciła uwagę dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. – Koliduje to z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Park Akademicki” w zakresie dopuszczenia regulacji zbiorników wodnych – mówiła Anna Rembowicz-Dziekciowska. Jej uwagę uwzględniono poprzez dodanie do projektu uchwały wprowadzającej odstępstwa umożliwiające regulację zbiorników wodnych w ich części brzegowej oraz regulację skarp. Pomysł urzędników nie spodobał się również dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miasta, który zauważył, że ustanowienie użytku ekologicznego może w istotny sposób wpłynąć na proces projektowo-inwestycyjny związany z realizacją parku Akademickiego. Apelował również o dodanie możliwości zapisu tego obszaru jako park – teren wypoczynkowy. – Uwagi nie uwzględniono ze względu na brak możliwości prawnych umieszczenia tego warunku w uchwale – tłumaczą władze miasta.

Wątpliwości co do realizacji inwestycji w przypadku ustanowienia tego terenu jako użytku ekologicznego ma również wiceprzewodniczący rady miasta Jan Szopiński. Zastanawia się on, w jaki sposób planowane budowy będą wpływały na uwarunkowania ekologiczne i w jakim stopniu będzie można przeprowadzić zapowiedziane prace. Podkreśla też, że plan nie został skonsultowany z mieszkańcami i mało kto o nim wie. – Mieszkańcy nie oczekują w Fordonie zrealizowania kolejnego parku, tylko oczekują miejsca rekreacji, wypoczynku, urządzenia tam kąpieliska z prawdziwego zdarzenia – mówi Szopiński. Zachowanie ratusza krytykuje również Błażej Bembnista, który zauważa, że pomysł budowy kąpieliska od początku budził zdystansowanie urzędników. Utworzenie takiego miejsca generuje dodatkowe koszty wynikające m.in. z zatrudnienia ratowników i wybudowania dróg dojazdowych.

Ustanowienie stawów jako użytków ekologicznych nie wywołuje skutków finansowych. Jednak władze miasta tłumaczą, że pomysł ten jest wywołany przede wszystkim troską o wyjątkowe walory tego miejsca. – Na omawianym obszarze znajdują się stanowiska wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt oraz roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska – wyjaśniają. Z przygotowanego opracowania ekologicznego wynika, że zbiorniki wodne wraz z otaczająca je roślinnością stanowią ostoję i miejsce rozmnażania lub sezonowego przebywania wielu gatunków ptaków i płazów. Są miejscem lęgów 13 gatunków ptaków, 7 gatunków płazów oraz salwinii pływającej i kruszczyka szerokolistnego. Jednak ponowne sprawdzenie tego sugeruje radny Szopiński i przypomina sytuację sprzed ośmiu lat związaną z budową drogi S5. – W naszej historii było już tak, że mieliśmy kumaka i wstrzymano pracę, a po roku okazało się, że kumaka nie ma – wspomina Szopiński i dodaje: – Może trzeba by zamówić nowe opracowanie ekologiczne w tej sprawie.

Projekt uchwały dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Stawy akademickie” przy ul. Rejewskiego ma być omawiany podczas środowej sesji rady miasta.


Powiązane treści