Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

130 lat Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poznaj jej historię! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Dodano: 06.10.2020 | 13:29

Na zdjęciu: Budowa Osiedla Błonie rozpoczęła się w 1960 roku.

Fot. BSM

130 lat istnienia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej to także 130 lat historii Bydgoszczy. W tym czasie nie zabrakło wydarzeń, które na stałe zapisały się w dziejach zarówno spółdzielni, jak i naszego miasta. Oto one!

1890 – 13 czerwca – Niemieccy urzędnicy kolejowi zakładają ”Beamten – Wohnungsverein” GmbH.

Lata 1914 -1918 – Powstają 33 kamienice w centrum Bydgoszczy.

1918 – 8 lipca – Rejestracja Spółdzielni w miejscowym Sądzie Powiatowym.

1919 – 11 grudnia – Teofil Gackowski dostarcza do Urzędu Osadniczego w Poznaniu memoriał o wydanie decyzji o przejęciu administracyjnym Spółdzielni.

1920 – 18 marca – Urząd Osadniczy wyznacza pierwszego polskiego administratora Spółdzielni –  Czesława Turowskiego.

1921 – 22 grudnia – Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków.

1922 – 12 czerwca  – Przyjęto nowy Statut Spółdzielni i rozpoczęto intensywne prace remontowe kamienic w centrum Bydgoszczy.

1925 – 12 czerwca – Rejestracja Spółdzielni pod nazwą Towarzystwo Mieszkaniowe Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy.

bsm, bydgoska spoldzielnia mieszkaniowa, kalendarium - nadeslane (1)

1928 – 1 stycznia – Spółdzielnia została przyjęta do Związku Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu.

1935 – 7 stycznia – Przyjęcie Towarzystwa Mieszkaniowego w poczet Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP.

1938 – Przygotowania do realizacji dalekosiężnych planów inwestycyjnych.

1939-1945 – Administrację nad Spółdzielnią sprawuje niemieckie towarzystwo nieruchomości.

1945 – 12 marca – Początek reaktywacji Towarzystwa Mieszkaniowego.

1945 – 2 sierpnia – Pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Mieszkaniowego. Powołanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

1948 – Spółdzielnia zarządza łącznie 33 budynkami.

1949 – 29 grudnia – Odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Zmiana nazwy Spółdzielni na „Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa”.

1951 – 26 lutego – Państwo przejmuje odpowiedzialność i całkowitą kontrolę nad gospodarką mieszkaniową.

1956 – 30 listopada – W porządku Walnego Zgromadzenia zamieszczono punkt: „Powzięcie uchwały dotyczącej zabudowania terenu przy ul. Jackowskiego”.

1956 – 28-29 grudnia – I Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych. Powołanie Związku Spółdzielni Mieszkaniowych – restytucja struktur i działalności spółdzielczości mieszkaniowej w PRL.

1957 – Pomyślne rozpoczęcie przez Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową, po raz pierwszy po zakończeniu II wojny światowej, budowy dwóch budynków – Jackowskiego 9 i 11

1958 – Wyłączenie lokali spółdzielczych spod publicznej gospodarki lokalami. Kosztowne prace remontowe ograniczają inwestycje budowlane.

1959 – 21 grudnia – Powołanie Zebrania Przedstawicieli jako najwyższego organu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1960  – Rozpoczyna się budowa kolejnego (po Leśnym i Kapuściskach) w powojennej historii Bydgoszczy, osiedla „Błonie” W projekcie uczestniczą Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM „Budowlani”, „Zjednoczeni” i inne mniejsze spółdzielnie.

1961 – Powstaje Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

1962-1967 – Osiedle „Błonie” zarządzane jest bezpośrednio z siedziby Zarządu Spółdzielni.

1964 – 1 stycznia – Utworzenie Zakładu Budowlano – Remontowego Spółdzielni

1967 – 1 czerwca – Powołanie Administracji Osiedla „Błonie”. Początkowo mieściła się w mieszkaniu przy ulicy Waryńskiego 51.

bsm, bydgoska spoldzielnia mieszkaniowa, kalendarium - nadeslane (5)

1967-1970 – Budowa pierwszych budynków na Szwederowie.

1973 – Rozpoczęcie działalności klubu „Czołówka” na Błoniu  – Okrzei  2.

1974-1979 – Rozpoczyna się proces rejonizacji zasobów mieszkaniowych. Spółdzielnia przejęła 28 budynków, a oddała 19 i 4 pawilony handlowe

1975 – Oddanie do użytku budynku przy ulicy 16 Pułku Ułanów Wlkp.1, będącego do dziś siedzibą Administracji Osiedla Błonie i Domu Kultury „Orion”.

1977 – Zespół Remontowo-Budowlany Spółdzielni rozpoczyna budowę dziesięciu domów jednorodzinnych na Miedzyniu.

1978 – Spółdzielnia oddaje pierwszy własny budynek na Szwederowie, przy ul. Konopnickiej 29.

1979 – Utworzono na Wzgórzu Wolności Osiedlowy Dom Harcerza „AZYMUT”, działający do 1998 r.

1979–1991 – Spółdzielnia buduje na Szwederowie 30 budynków i 56 garaży murowanych.

1980 – Obchody 90-lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na frontonie budynku Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej upamiętniającej pomordowanych w trakcie wojny działaczy Spółdzielni.

1989 – 23 września – Oficjalne otwarcie Domu Kultury „Arka” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podczas „Dni Szwederowa”

1990 – Obchody 100-lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

1993  – Z osiedla Szwederowo wydzielone zostaje Osiedle Górzyskowo.

1995-1996 – Likwidacja Zakładu Budowlano–Remontowego Spółdzielni.

2000 – Spółdzielnia buduje kolejnych 45 mieszkań i 100 garaży w rejonie ulic Grunwaldzkiej – Jackowskiego.

Obchody 110–lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia otrzymuje Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa”.

2004 – Utworzenie Samorządów Nieruchomości oraz Spółdzielczych Rad Osiedli.

Redakcja branżowych „Profili” przyznaje Spółdzielni „Platynową Kielnię”.

2001-2008 – Budowa kolejnych budynków m.in. przy ulicy Beskidzkiej 8, 4, Ujejskiego 50

Grand Prix 2006 i 2007 Pomorza i Kujaw za budynki Ujejskiego 11A oraz Ujejskiego 50.

2007 – Redakcja „Profili” przyznaje Spółdzielni „Platynową Kielnię z Diamentem”

Spółdzielnia uzyskała certyfikat ISO 9001-2000 nadany przez – firmę certyfikującą ISOQAR.

2010 – Uchwalenie nowego Statutu Spółdzielni, dostosowanego do wymogów ustawy z 2007 r. Wprowadzenie m.in. Walnego Zgromadzenia jako najwyższego organu spółdzielczego.

2011 – Zakończenie procesu kompleksowego docieplania budynków – termorenowacji.

Rozpoczęcie kompleksowej wymiany dźwigów w Spółdzielni w oparciu o uchwałę WZ 2010.

2013 – Oddanie do użytku nowego budynku zbiorowego – przy ul. Brzozowej 8c.

2014 – Od 1 stycznia wdrożona zostaje reforma finansowania remontów – powołanie do życia Funduszy Remontowych Nieruchomości.

Wyznaczenie 5-letniego okresu na osiągnięcie stanu zrównoważenia sald funduszy.

bsm, bydgoska spoldzielnia mieszkaniowa, kalendarium - nadeslane (7)

2015 – Obchody 125–lecia Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wdrożenie nowej normy ISO 9001:2015, jako pierwsza Spółdzielnia w Bydgoszczy

2016 – Oddanie do użytku nowego bloku przy u. Czackiego 6a

Wdrożenie modernizacji dźwigów poprzez przedłużenie jazdy do poziomu przyziemia

2018 – Samorządy Nieruchomości zostają statutowe przemianowane na Rady Nieruchomości

2019 – Salda Funduszy Remontowych Nieruchomości  osiągają stany zrównoważonych sald, co dodatkowo stabilizuje finansowo i organizacyjnie Spółdzielnię

2020 – 13 stycznia – Inauguracja Obchodów Jubileuszu 130–lecia Spółdzielni.

Uruchomienie pierwszego dźwigu osobowego z dwunastoma przystankami (dodatkowo – na poziomie przyziemia, ale także na 11. piętrze – ewenement na skalę krajową!)

Sebastian Torzewski