Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

36 lat od podpisania Porozumień Sierpniowych [ZDJĘCIA]

Dodano: 03.09.2016 | 14:22

Spotkanie miało miejsce w historycznej sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego.

Na zdjęciu: Zasłużonym działaczom "Solidarności" wręczone zostały medale.

Fot. Stanisław Gazda

Do historycznej Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znów przybyli ludzie „Solidarności”. Tym razem powodem były obchody 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

We wprowadzeniu do uroczystości dr Krzysztof Osiński z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Bydgoszczy zadał sobie i zebranym pytania: „Czym była przed 36-laty „Solidarność” i czym jest dzisiaj, dla współcześnie żyjących”. Z pewnością była to kiedyś jedyna organizacja społeczna niekontrolowaną przez ludową władzę. Obecnie jest otwartą i rozwijającą się kartą historii – wyrzutem sumienia tamtej władzy.

Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” w swoim wystąpieniu zaznaczył, że w 36 lat od rozpoczęcia drogi do wolności jesteśmy dziś spadkobiercami walczących o niezależne i niepodległe państwo. Wygrana była możliwa, bo byliśmy razem, bo pamiętaliśmy, że będąc solidarnymi możemy więcej. „Solidarność” wygrała, bo była ideowa. Wszyscy w nią wierzyli. I teraz musimy mądrze korzystać z wywalczonej wolności.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau wyraził zadowolenie, że spotkanie odbywa się w sali, która miała istotne znaczenie w walce o naszą niepodległość oraz że przybyły tu osoby niezwykle zasłużone w tej walce. Nawiązał do tego także Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski mówiąc:

-Wprowadziliście wszystkich Polaków na drogę wolności – wtedy, 36 lat temu. Chciałem Wam serdecznie podziękować i nisko się przed Wami pokłonić.

Kolejna rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych była okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy NSZZ „Solidarność” oraz osób współpracujących ze Związkiem. Medale „Solidarności” – Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego – jak głosi napis na dołączonym doń dyplomie: „za godną postawę w pracy i życiu wierną ideom „Solidarności”, a także jako wyraz wdzięczności za wkład wniesiony w budowanie struktur związkowych i aktywne wspieranie ich działalności dla dobra i pożytku Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”” otrzymali: Barbara Goc, Iwona Karczewska, Zofia Świderska, Roman Tucholski oraz Lucjan Sieracki.