Bydgoszcz
-5C
Niebo głównie zachmurzone
81% wilgotność
Wiatr: 6km/h ESE
H -4 • L -6
-2C
Czw
0C
Pt
-3C
Sob
-0C
Nd
-2C
Pon
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCI40 euro dodatkowo do zapłaty za chociażby jeden dzień opóźnienia – aktualizacja [RADCA w PIĄTEK]
01.05.2020 | 15:02

40 euro dodatkowo do zapłaty za chociażby jeden dzień opóźnienia – aktualizacja [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu: Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro lub wyższej.

Fot. pixabay

W ramach cyklu Radca (w) Piątek publikowany był już artykuł o dodatkowych 40 euro za przekroczenie terminu płatności. Dzisiaj chciałbym przypomnieć ten tekst i uzupełnić go o nowelizację, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r.    

W polskim prawie obowiązuje mało znana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców (w tym osób wykonujących wolne zawody). Generalnie ustawa jest krótka i dotyczy starannego i lojalnego działania w transakcjach miedzy przedsiębiorcami. Jednak zawiera ona jest bardzo ważny przepis, o którym chciałbym napisać dzisiaj kilka słów.

Artykuł 10 wyżej wskazanej ustawy stanowi, że wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 (lub wyższej) euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Należy więc zwrócić uwagę, że równowartość kwoty wyrażonej w euro należy się od dnia następnego po dniu wymagalności. Jeśli termin płatności przypadał na 16 stycznia 2020 r., to od 17 stycznia 2020 r. należą się odsetki oraz ww. równowartość.

Ustawa wyraźnie wskazuje, że nie należy się kwota 40 euro (lub wyższa, o czym na końcu artykułu), tylko jej równowartość. Jak więc ją wyliczyć? Trzymajmy się przykładu wskazanego powyżej, a więc termin płatności przypadał na 16 stycznia 2020 r. Musimy więc odszukać w kalendarzu, jaki był ostatni roboczy dzień w grudniu 2019 r. i już wiemy, że musimy szukać tabeli średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2019 r. Tabele te znajdują się na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html).

W ten sposób znalazłem tabelę Tabela nr 251/A/NBP/2019 z dnia 2019-12-31, z której wynika, że średni kurs euro wynosił 4,2585. Równowartość 40 euro wynosiłaby wiec 170,34 zł.

Co istotne, obowiązek zapłaty równowartości kwoty w euro powstaje z mocy prawa po przekroczeniu terminu płatności, a więc wierzyciel może się go domagać bez wezwania do zapłaty. Jeszcze dalej idąc ułatwieniem jest fakt, że zapłata przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały faktycznie poniesione.

Roszczenie, o którym mowa w dzisiejszym artykule ma charakter odszkodowawczy. W sytuacji, gdy koszty związane z odzyskaniem długu przewyższyły równowartość 40 euro, wierzyciel może domagać się kwoty wyższej. W tym jednak przypadku przepis nie zdejmuje z wierzyciela obowiązku wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia. Jeżeli więc koszty windykacyjne przekroczą równowartość kwoty wyrażonej w euro wierzyciel zobowiązany jest zgodnie z treścią art. 455 k.c. wezwać dłużnika do zapłaty.

Uwaga ! od 1 stycznia 2020 r. wysokość rekompensaty jest zależna od wysokości należności brutto (z VAT), która nie została opłacona w terminie

Ustawa przewiduje następujące „widełki”:

➡️ 40 EURO – gdy wartość należności nie przekracza 5.000 zł;

➡️ 70 EURO – gdy wartość należności jest wyższa niż 5.000 zł, ale niższa niż 50.000 zł;

➡️ 100 EURO – gdy wartość należności jest równa lub wyższa od 50.000 zł.

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649, 2020)


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści