Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

5 milionów dla UKW. By studenci mogli łatwiej wejść na rynek pracy

Dodano: 09.02.2018 | 13:51

Uczelnia otrzyma pieniądze w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni.

Na zdjęciu: Dofinansowanie zostanie przeznaczone m. in. na podniesienie kompetencji studentów pedagogiki.

Fot. Stanisław Gazda

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie na realizacje programu „Nowoczesny Uniwersytet”.

Projekt obejmuje działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią oraz dostosowanie umiejętności studentów do potrzeb rynku pracy. Wniosek bydgoskiej uczelni zajął 17 miejsce na liście rankingowej w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni – dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzyma 28 programów.

Celem Zintegrowanych Programów Uczelni jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia szkół wyższych do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez podnoszenie kompetencji studentów i pracowników uczelni. Jak podkreśla minister nauki Jarosław Gowin, program ma wspierać rozwój małych i średnich uczelni. Łączna suma środków na ten cel to 250 milionów złotych. UKW otrzyma 5,2 miliona złotych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów pedagogiki, administracji, informatyki, ekonomii i mechatroniki, tak by lepiej radzili sobie na rynku pracy. W tym celu przejdą oni szkolenia zawodowe, udadzą się na wizyty studyjne do firm i będą uczestniczyć w miesięcznych, płatnych stażach. Program zakłada też szkolenia dla wykładowców i pracowników administracji uniwersytetu.

„Nowoczesny Uniwersytet” będzie realizowany na UKW od października 2018 do 28 lutego 2022 roku.

5 milionów dla UKW. By studenci mogli łatwiej wejść na rynek pracy