Bydgoszcz
0C
Lekkie opady śniegu
100% wilgotność
Wiatr: 1km/h NW
H 1 • L 0
1C
Pon
1C
Wt
1C
Sr
1C
Czw
1C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIBłąd medyczny. Czy zawsze należy się nam odszkodowanie?
paragraf1200x800
23.11.2017 | 06:20

Błąd medyczny. Czy zawsze należy się nam odszkodowanie?

Na zdjęciu: Czy za błąd medyczny zawsze należy nam się odszkodowanie?

Fot. archiwum

Błąd medyczny zwany też błędem w sztuce medycznej lub błędem lekarskim zgodnie z najczęściej stosowaną definicją oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku ostrożności.

radca prawny Tomasz Czmochowski

Orzecznictwo sądów definiuje błąd lekarski jako czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Z definicji tej wynika kilka kluczowych elementów, o których za chwilę.

Przede wszystkim jednak podkreślić należy, o czym, jak wynika z mojej praktyki, często pacjenci zapominają, iż każda interwencja lekarska, każdy zabieg, zastosowana procedura wiąże się z ryzykiem wystąpienia ujemnych skutków ubocznych, powikłań. Powikłania te stanowią swego rodzaju normalne następstwo określonego zabiegu. Pisząc „normalne”, mam na myśli uznawane przez naukę za występujące w danych okolicznościach, w określonym ułamku przypadków.

Zagadnienie to jest kluczowe dla odpowiedzialności lekarza, ponieważ w sytuacji, kiedy takie „standardowe” powikłanie wystąpi, a samemu lekarzowi nie można przypisać działania niezgodnego ze sztuką, to tym samym nie aktualizuje się jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze pacjenta, pomimo faktu, iż niewątpliwie szkoda, w potocznym tego słowa rozumieniu, u pacjenta wystąpiła.

Kolejnym elementem istotnym dla możliwości pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za błąd lekarski jest możliwość przypisania mu winy, pomijam tu kwestię winy umyślnej, która jest oczywistą przesłanką do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, a chciałbym zwrócić uwagę na dwie formy winy nieumyślnej – lekkomyślność i niedbalstwo.

Lekkomyślność to sytuacja, kiedy sprawca przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego, ale bezpodstawnie przypuszcza, że popełnienia tego czynu uniknie, świadomie łamiąc zasady ostrożności. Niedbalstwo z kolei to sytuacja, kiedy sprawca nie miał zamiaru popełnienia czynu zabronionego i następnie nie był też świadomy zaistnienia czynu zabronionego, natomiast popełnił go, mimo że powinien był dołożyć staranności, by zachować się z należytą ostrożnością i mimo że mógł przewidzieć, że jego zachowanie nosi znamiona czynu zabronionego.

Objętość tego artykułu nie pozwala na nawet pobieżną analizę zasygnalizowanych problemów powstających przy okazji oceny danego zdarzenia, które w subiektywnej ocenie pacjenta stanowi krzywdę, powoduje szkodę, ból czy cierpienie, jednak z prawnego punktu widzenia sprawa nie jest aż tak oczywista. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy przeprowadzonej przez doświadczonych prawników i do korzystania z ich pomocy namawiam każdego, kto nosi się z zamiarem wystąpienia na drogę sądową w związku z subiektywnie odczuwaną krzywdą związaną z błędem medycznym.


Podobne wpisy

Powiązane treści