Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Bohater sztuki i ojczyzny – Ignacy Jan Paderewski patronem V LO w Bydgoszczy [ZDJĘCIA]

Dodano: 04.09.2018 | 16:45

Na zdjęciu: Uroczystość nadania imienia i sztandaru V LO w Bydgoszczy.

Fot. Stanisław Gazda

„Talent bez pracy nic nie znaczy”- te słowa, sformułowane przed wielu lały przez Ignacego Jana Paderewskiego od dziś są wykładnią i myślą dyrekcji, uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, które otrzymało nowy sztandar i przyjęło dziś  imię Ignacego Jana Paderewskiego. Jego niekwestionowany autorytet był doskonałym argumentem przemawiającym za przyjęciem tej kandydatury jako wzorca godnego naśladowania.

 Nadanie szkole imienia tego najwyższej miary artysty, pojmujemy jako zaszczytny obowiązek. Akt ten jest wyrazem pamięci i hołdu dla kompozytora, działacza politycznego, patrioty, wielkiego Polaka i człowieka. Takie opinie niejednokrotnie i z wielu ust dało się słyszeć dziś, podczas uroczystości związanej z przyjęciem imienia nowego patrona oraz z przekazaniem szkole nowego sztandaru, mającej miejsce  w Filharmonii Pomorskiej, również noszącej imię tego wielkiego Polaka.

Mamy nowe imię, nowe wyzwania, nowy plan dydaktyczno-wychowawczy, no i świetnego patrona – powiedział w rozmowie z nami dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego Leszek Siekierski. – Szkoła dobrze przygotowała się na zmianę patrona. Ba, już zmieniła swoje oblicze: mamy nowe plakaty, portrety Mistrza, specjalny kącik poświęcony Paderewskiemu z XIX-wiecznym pianinem, odrestaurowanym dzięki składkom nauczycieli, przy którym stoi ponad stuletni taboret z obiciem w rudym kolorze, takim samym jakiego koloru włosy miał Paderewski. Jest też już miejsce na nowy sztandar i na wszystkie elementy związane z dzisiejszą uroczystością – dodał dyrektor V LO, informując również o tym, że Paderewski znajdzie poczesne miejsce w szeregu działań i przedsięwzięć organizowanych w związku z nowym patronem.

Oficjalnie, podczas uroczystości Leszek Siekierski powiedział m.in.: Nasz wybór, poprzedzony dyskusjami i głosowaniem, padł na Ignacego Jana Paderewskiego, jedną z największych osobowości świata kultury i polityki I połowy XX wieku nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jedną z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii naszej ojczyzny, kompozytora, pianistę, a zarazem polityka i wielkiego patriotę. Przez lata poznawaliśmy jego bogate życie i działalność, tworzyliśmy nową szkolną obrzędowość. Przygotowywaliśmy do dzisiejszej uroczystości.  Ale też zastanawialiśmy się nad tym, jak na co dzień dbać o pamięć o tym wielkim Polaku, jak wyeksponować najważniejsze wartości związane z Janem Ignacym Paderewskim i kierować się nimi w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. V Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, a więc pięć wartości tworzących pięciolinię: szacunek do nauki, szacunek do pracy, empatia, wrażliwość na sztukę oraz patriotyzm. Wierzę, że nasz patron stanie się wzorem do naśladowania i inspiracją do systematycznej nauki.

Konkretne działania?  O nich też mówił dyrektor Siekierski. To: kierowanie się wartościami potwierdzonymi życiem i działalnością patrona, wzbogacanie obrzędowości szkolnej  związanej z patronem i sztandarem szkoły,  pozyskiwanie do współpracy instytucji związanych z patronem oraz nawiązywanie kontaktów ze szkołami noszącymi jego imię, w tym ze szkołą w Illinois w USA, także noszącą imię Ignacego Jana Paderewskiego. Ponadto dzień 18 listopada zostanie ustanowiony Dniem Patrona – na pamiątkę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Będą konkursy literackie i historyczne poświęcone jego życiu, twórczości i działalności polityczno-społecznej. Zorganizowany zostanie również konkurs oratorski, polegający na wygłoszeniu fragmentów przemówień Paderewskiego.  Będzie widowisko historyczne odtwarzające pobyt Paderewskiego w Poznaniu, a także wystawa prezentująca pomniki i wizerunki Ignacego Jana Paderewskiego w Polsce i na świecie oraz konkurs na najlepszą karykaturę artysty, a także będą wykłady prowadzone przez wykładowców Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

 Rafał Bruski przekazał szkole akt nadania imienia uprawomocniony przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 28 marca br. Zwracając się do uczestników uroczystości powiedział, że bardzo się cieszy zarówno z tego, że społeczność szkolna V Liceum Ogólnokszałcącego wybrała imię wspaniałej postaci, będącej dumą wszystkich Polaków, jak też z aktywności szkoły w popularyzacji postaci tego wielkiego Polaka i patrioty.

Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego powiedział, iż nie ma najmniejszej wątpliwości, że dzisiaj zapisany został kolejny rozdział legendy Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, w której spędził w naszym mieście kilkanaście minut przesiadając się z pociągu na pociąg jadący do Poznania. A V liceum Ogólnokształcące jest kolejnym spadkobiercą tej legendy i realizatorem misji wypełniania potrzeby wskazywania autorytetów i wzorów, kształtowania dojrzałości ideowej i patriotycznej. Wspaniałym punktem odniesienia będzie właśnie postać Ignacego Jana Paderewskiego.

Laudację na jego cześć wygłosiła nauczycielka V LO Sylwia Iglewska, zaś aktu poświęcenia nowego sztandaru szkoły, symbolu łączącego uczniów i absolwentów, który ufundowany został m.in. dzięki marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego, prezydentowi Bydgoszczy, byłemu dyrektorowi V LO, prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów V LO –  dokonał prałat Józef Kubalewski. Przedstawiciele fundatorów wbili specjalnym młotkiem pamiątkowe „gwoździe” w drzewiec i pamiątkowe tablo. Młodzież V LO przyjmująca sztandar obiecała otaczać go szacunkiem, sumiennie wypełniać swoje obowiązki, oraz rzetelną nauką i worowym zachowaniem dbać o dobre imię szkoły. Wyróżniający się uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar. Po jego prezentacji miał miejsce koncert w wykonaniu pianisty z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.