Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Budowa oczyszczalni ścieków w Żołędowie. Gmina ogłosiła przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Dodano: 31.03.2023 | 09:32

Na zdjęciu: Temat ewentualnej budowy nowej oczyszczalni ścieków przewija się przez gminę Osielsko od dłuższego czasu

Fot. Szymon Fiałkowski

Temat ewentualnej budowy nowej oczyszczalni ścieków przewija się przez gminę Osielsko od dłuższego czasu. Mówiono o kilku lokalizacjach. Niedawno wójt gminy wskazał nam potencjalne miejsca. Obecnie trwa procedura przetargowa na opracowanie „Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy oczyszczani ścieków na terenie Gminy Osielsko”.

Przypomnijmy, że od kilku lat trwa spór pomiędzy Gminą Osielsko a MWiK w Bydgoszczy. Chodzi o dostarczanie ścieków. Władze Osielska otrzymywały od Miejskich Wodociągów i Kanalizacji faktury za dostarczanie złej jakości ścieków do oczyszczalni w Fordonie. Sprawa jest długa i zawiła. Pod koniec ubiegłego roku wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski przekazał, że zakończyła się po długich bojach, trwająca prawie trzy lata sprawa związana z obciążaniem Osielska karami za jakość ścieków. – Pozew MWiK-u został w całości odrzucony – poinformował włodarz.

Gmina chce poprawić jakość ścieków

O sprawę podczas ostatniej sesji Rady Gminy Osielsko, która odbyła się 28 marca dopytywał – zresztą nie pierwszy raz – radny Paweł Kamiński. – Standardowo chciałbym poprosić o komentarz jeżeli chodzi o sytuację negocjacji z MWiK – mówił radny Kamiński.

– Sprawa wygląda w tej chwili tak, że mamy jeszcze przygotować pewne informacje, ale jesteśmy coraz bliżej zgody na uruchomienie ul. Leśnej – mówił podczas sesji wójt Sypniewski. – Jest to dobra informacja wynikająca również z tego, że myśmy poczynili pewne kroki wspólnie z Gminą Dobrcz, żeby – choć  sąd nas do tego nie zobowiązał – tę jakość ścieków po prostu poprawiać. Zostały uruchomione punkty napowietrzenia na terenie gminy Dobrcz, na terenie naszym również. Pracujemy w tej chwili, o czym wodociągi zostały poinformowane, nad takim systemem, który próbowaliśmy – powiem otwarcie – w gminie Dobrcz polegającym na przepychaniu ścieków drogą powietrzną bez wzrostu licznika. Czyli to powietrzenie nie będzie generowało tych litrów przepływających ścieków. Myślę, że tutaj jesteśmy bliscy zawarcia porozumienia w sprawie uruchomienia ulicy Leśnej. Co do dalszych, tam jest sporo kwestii tych średnic itd., które nam uniemożliwiają w pełne wykorzystanie, ale czekam na to z utęsknieniem, ponieważ w dalszym ciągu niestety, ale musimy odmawiać niektórym mieszkańcom przyłączenia do sieci, ponieważ ta sieć jest już w takim przepełnieniu, że grozi nam to pewnymi konsekwencjami. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy sprawa nabierze takiego kierunku, jaki oczekujemy – dodał.

Jaki koszt budowy oczyszczalni?

Wszystkie zawirowania związane z odprowadzaniem ścieków sprawiły, że gmina od kilku lat poważnie zaczęła myśleć o wybudowaniu własnej oczyszczalni. Mówiło się o kilku lokalizacjach w tym m.in. na terenie Niw. Niedawno wójt gminy Osielsko wskazał nam potencjalne miejsca, gdzie oczyszczalnia mogłaby powstać. Podkreślił, że inwestycja jest planowana.

– Oczyszczalnię ścieków planuje się zlokalizować na terenie działki nr 632/2 albo działek nr od 313/9 do 313/19 w miejscowości Żołędowo – przekazał Wojciech Sypniewski. – Nadmieniam, iż nie są znane koszty związane z przedmiotową budową, a ich określenie będzie możliwe dopiero po opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który planuje się zlecić w I kwartale br. Jednocześnie informuje, że nie jest znany termin realizacji powyższego przedsięwzięcia – dodał samorządowiec.

Według danych dostępnych na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osielsko wynika, że 6 września 2022 roku podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w Żołędowie z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne. Konkretnie mowa o działkach, które wskazuje wójt, czyli od  313/9 do 313/19.

Ogłoszono przetarg na opracowanie programu

Niedawno Gmina Osielsko ogłosiła przetarg na pracowanie „Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy oczyszczani ścieków na terenie Gminy Osielsko”. Termin składania ofert mija 4 kwietnia. W dokumentacji wskazuje się działki od 313/9 do 313/19 w miejscowości Żołędowo. To teren pomiędzy ul. Polną a Grzybową. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Budowa Oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z budynkiem biurowym.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia z elementami raportu oddziaływania na środowisko i raportu oddziaływania na środowisko w zakresie wymaganym przez RDOŚ, PGW Wody Polskie oraz sanepid, a także wykonanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Ponadto zakres obejmuje uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego – uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika tj. rzeki Brdy, uzyskanie warunków technicznych przyłączenia wszystkich mediów (jeżeli będą wymagane), analizę stanu formalnego i faktycznego, dostosowanie opracowania do wymagań lokalnych oraz obowiązujących przepisów prawa, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji zawierającej plan zagospodarowania terenu inwestycji z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów.

Będą konsultacje społeczne

Do zadań firmy, która wygra przetarg będzie należało także określenie szacunkowej wartości inwestycji, przygotowanie bilansu ilościowo-jakościowego ścieków. Ważne jest, że po opracowaniu zagospodarowania terenu i koncepcji oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem biurowym wykonawca przekaże niniejsze materiały Zamawiającemu. Gmina Osielsko ogłosi konsultacje społeczne, w których Wykonawca będzie zobowiązany do czynnego udziału. Termin wykonania programu to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments