Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera rozwój przedsiębiorców

Dodano: 22.03.2024 | 12:40

Na zdjęciu: Konferencja Start-Up Bydgoszcz!

Fot. Materiał nadesłany

Lokalne firmy to ogromny potencjał i siła napędowa dla dalszego wzrostu gospodarki w regionie. Inicjowanie, pobudzanie i rozwijanie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która systematycznie rozszerza swoją ofertę wsparcia dla przedsiębiorców.

Wydarzenia biznesowe dla początkujących i doświadczonych w biznesie

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR) wspiera zarówno sektor MŚP, inwestorów ale również osoby, które dopiero chciałyby założyć działalność gospodarczą. Część aktywności BARR skupia na realizacji i rozwijaniu projektu „Szkoła Biznesu”. Przez cały rok organizowane są dziesiątki bezpłatnych szkoleń i konferencji, m.in. z zagadnień prawnych, księgowych, HR, marketingu, zarządzania i miękkich kompetencji biznesowych. Uczestnicy mogą liczyć na wskazówki odnośnie prowadzenia działalności i dostępnego wsparcia, jak też na wymianę doświadczeń i networking. Często to cenny impuls do rozwijania swojego biznesu.

BARR, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, obejmuje wsparciem również osoby, które dopiero planują https://barr.pl/starrzałożenie własnej działalności gospodarczej. – Z naszych obserwacji wynika, że o ile sam proces rejestracji nie stanowi większego problemu, o tyle odpowiednie przygotowanie się do rozpoczęcia działalności, właściwe zdefiniowanie pomysłu na biznes i opracowanie biznesplanu, zgłębienie kwestii formalno-prawnych czy dalsze skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, wciąż pozostaje dla wielu sporym wyzwaniem – mówi Edyta Wiwatowska, Prezes BARR.

Stąd pomysł na rozszerzenie sprawdzonej już „Szkoły Biznesu” o program „Akcja Akceleracja!”, który składa się z trzech kroków. Pierwszym z nich jest udział w „Spotkaniu z przedsiębiorczością – jak założyć i rozwinąć własną firmę”, podczas którego można się dowiedzieć, gdzie na lokalnym rynku szukać wsparcia dla własnego biznesu. Spotkania te organizowane są przez BARR w partnerstwie z innymi instytucjami otoczenia biznesu z regionu, dzięki czemu uczestnicy mają najświeższe informacje na temat dostępnych instrumentów z „pierwszej ręki”.

Drugi krok polega na stopniowym zdobywaniu kompetencji przydatnych w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Biorąc udział w szkoleniach uczestnicy mają okazję wygenerować własny pomysł na biznes, opracować jego model, stworzyć biznesplan i dowiedzieć się, jak dopełnić formalności związanych z zarejestrowaniem działalności gospodarczej.

Ostatnim elementem programu są konferencje „Start-Up Bydgoszcz!”. Ten cykl wydarzeń skierowany jest do osób posiadających innowacyjne pomysły na biznes oraz tych, którzy już prowadzą firmę i chcą podzielić się swoim doświadczeniem lub zainspirować do dalszego rozwoju. Spotkania poszerzają biznesową wiedzę uczestników, dostarczają przykładów dobrych praktyk, ułatwiają networking oraz pomagają budować lokalną społeczność młodych przedsiębiorców. To zarazem szansa dla osób bardziej doświadczonych w biznesie, by zaprezentować swoje pomysły i osiągnięcia czy podzielić się cennymi wskazówkami.

Każda edycja konferencji „Start-Up Bydgoszcz!” to inny temat. Do tej pory uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o konsekwencjach pandemii koronawirusa dla biznesu, kompetencjach miękkich przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, różnych formach promocji swojej firmy, możliwościach rozwoju lokalnej branży IT, sztucznej inteligencji, czy o nowoczesnych trendach wykorzystywanych w branży HR.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera rozwój przedsiębiorców

Warsztat „Jak pozyskać idealnego klienta” – Joanna Matuszewicz-Pawłowska dla BARR

 

Baza firm w regionie

Przedsiębiorstwom z Bydgoszczy i terenu wszystkich gmin należących do stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje możliwość bezpłatnego zarejestrowania swojego przedsiębiorstwa i korzystania z bazy firm w regionie. Celem tego narzędzia jest prezentacja lokalnego rynku, jak również wspomaganie nawiązywania kontaktów biznesowych. Aktualnie w bazie znajduje się ponad 100 firm. Wszystkie utworzone profile wyświetlane są w formie listy, którą można przeszukiwać alfabetycznie lub filtrować według lokalizacji, wielkości przedsiębiorstwa czy branży.

Konsultacje dla przedsiębiorcy

Kolejną, ciekawą i bezpłatną inicjatywą BARR jest „Akcja Konsultacja”. To program,  który pozwala na aktualizację wiedzy w zakresie wsparcia finansowego na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Polega na organizacji spotkań online z pracownikiem BARR, który przedstawia aktualne możliwości uzyskania wsparcia finansowego w postaci tzw. pożyczek unijnych, a także produktów finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu i Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie konsultacji dowiedzieć się można, z którego funduszu pożyczkowego/poręczeniowego można skorzystać oraz poznać jego proces kredytowania.

Z konsultacji korzystają zarówno osoby, które planują założyć swoją działalność gospodarczą oraz te, które już ją mają, ale chcą wprowadzić do firmy innowacje, doposażyć stanowiska, przeszkolić pracowników, czy też utworzyć nowe miejsca pracy i rozwinąć biznes. Podczas takiego spotkania online przedsiębiorcy uzyskują informacje z jakiego wsparcia mogą aktualnie skorzystać — mówi Paulina Laskowska, która na co dzień prowadzi konsultacje.

Wsparcie proinwestycyjne

BARR kompleksowo wspiera sprawną i efektywną realizację procesów inwestycyjnych, działając w modelu „one stop shop”. Dedykowany project manager indywidualnie pomaga inwestorowi przedostać się przez gąszcz formalności związanych z rozpoczęciem działalności, uzyskać niezbędne pozwolenia, znaleźć odpowiednie biuro, magazyn czy teren pod inwestycję. Specjaliści udzielają też informacji na temat aktualnych kosztów lokalnych i wysokości wynagrodzeń, wspierają w procesie rekrutacji oraz informują o dostępnych formach zachęt inwestycyjnych.

Istotnym elementem jest wyjątkowe udogodnienie w postaci internetowej bazy ofert inwestycyjnych stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, pod adresem www.invest.barr.pl, która obecnie zawiera ponad 150 ha terenów inwestycyjnych, a także obiekty o różnorodnym przeznaczeniu. Przedsiębiorcy wspierani są również w zakresie badania potencjału lokalnego rynku i nawiązania współpracy z bydgoskim środowiskiem naukowym.

Z usług BARR mogą skorzystać podmioty zewnętrzne, jak i lokalni przedsiębiorcy, zarówno z sektora MŚP, jak też posiadający status dużego przedsiębiorstwa.

Baza wiedzy dla każdego

Działalność BARR to nie tylko usługi doradcze czy szkoleniowe, ale również informacyjne — by przedsiębiorcy w Bydgoszczy i regionie mieli łatwy dostęp do wiadomości przydatnych w prowadzeniu własnego biznesu. O możliwościach uzyskania wsparcia, istotnych zmianach prawnych czy ciekawych wydarzeniach dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej informujemy w cotygodniowych newsletterach BARR, na stronie www.barr.pl, a także w mediach społecznościowych. Biznesowa baza wiedzy dociera już do tysięcy odbiorców.

Sprawdź ofertę BARR dla przedsiębiorców na stronie barr.pl

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wspiera rozwój przedsiębiorców

Nagroda Lidera Wspierania Przedsiębiorczości dla BARR