Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Złóż wnioski do planów miejscowych dotyczących Fordonu. Masz czas tylko dziś!

Dodano: 08.09.2023 | 13:37

Na zdjęciu: Podczas spaceru Damian Amon Rączka jak zawsze przytoczył najważniejsze informacje o historii Fordonu, które wykorzystano podczas składania wniosków do dwóch planów miejscowych.

Fot. Bydgoski Ruch Miejski

Tylko dziś (8 września) można zgłaszać wnioski do dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących Fordonu. Bydgoski Ruch Miejski wraz z mieszkańcami przygotował wnioski do dokumentów planistycznych.

W związku z przystąpieniem przez Miejską Pracownią Urbanistyczną do sporządzenia kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Kasztelańska-Altanowa” i „Powiśle”, Bydgoski Ruch Miejski wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu w minioną sobotę zorganizował siódmy już Społeczny Spacer Badawczy.

Podczas spaceru udało się połączyć przeszłość i przyszłość terenów w rejonie Starego Fordonu i wału nad Wisłą. Damian Amon Rączka jak zawsze przytoczył najważniejsze informacje o historii Fordonu. Mieszkańcy byli zgodni, że w nowych dokumentach trzeba zapewnić ochronę dla terenów cmentarzy: żydowskiego, ewangelickich i więźniarek.

Efektem spaceru są wnioski, przygotowane przez Bydgoski Ruch Miejski. Propozycje dot. planu „Kasztelańska-Altanowa” zakładają zachowanie obecnego charakteru ulicy Kasztelańskiej (nie zwiększanie jej klasy i zajętego terenu), czyli rezygnacja z planów jej rozbudowy pod drugi pas, zwłaszcza w obliczu pojawienia się propozycji stworzenia fordońskiego „Central Parku” w miejscu zapisanej w dokumentach od kilkunastu lat, a nie będącej nigdy blisko realizacji tzw. alei Barciszewskiego.

BRM zwraca też uwagę na proponowaną w studium drogę stanowiącą przedłużenie ulicy Akademickiej. Według dokumentu, jej budowa wiąże się z wyburzeniem budynku znajdującego się w ewidencji zabytków – Sielska 4. Organizacja prosi o uwzględnienie w planie miejscowym zastrzeżenia możliwości dostosowania jej przebiegu do już istniejących ulic Saskiej, Warneńczyka, Piastowej i Styki, co pozwoli uniknąć wyburzeń – w pobliżu planowanej drogi znajdują się bowiem też inne, szczególne budynki, takie jak Sielska 2 (dawna siedziba straży pożarnej) czy Saska 6 (tzw. magistracki).

Złóż wnioski do planów miejscowych dotyczących Fordonu. Masz czas tylko dziś!

Zobacz również:

Wybory 2023 Bydgoszcz. Poznaj kandydatów do Sejmu i Senatu

Stowarzyszenie podkreśla, że że dla terenów cmentarnych konieczne jest zastosowanie szczególnych zapisów: obszar cmentarza żydowskiego przy Piastowej powinien być terenem zieleni parkowej z uwzględnieniem zakazu prac ziemnych (w prawie żydowskim w miejscu masowych grobów ekshumacje są zabronione) z dopuszczeniem lokalizacji miejsca pamięci (zachowanie istniejącego obelisku) oraz urządzenia terenu z poszanowaniem zasad społeczności wyznaniowych.

We wnioskach czytamy, że teren cmentarza ewangelickiego oraz więźniarek przy ul. Cechowej/Pielęgniarskiej także powinien być terenem zieleni urządzonej/parkowej z dopuszczeniem rozszerzenia istniejącego miejsca pamięci po byłym cmentarzu ewangelickim.

Plan obejmuje też teren przy pętli (funkcjonującej obecnie jako przystanek) obok ulicy Styki. – Proponujemy w tym miejscu zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do maksymalnie 3 kondygnacji naziemnych z zachowaniem otwartego charakteru założenia urbanistycznego – zakaz grodzenia terenu oraz wnioskujemy o wkomponowanie istniejących przedeptów jako pieszych ciągów komunikacyjnych – czytamy w propozycjach stowarzyszenia.

W przypadku planu Powiśle – z racji na to, że obejmuje on obszar wału wiślanego i tereny zagrożone powodzią – zgodnie z zapisami studium społecznicy wnoszą o przeznaczenie terenu pod zieleń krajobrazową z obowiązującym zakazem powstawania nowych budynków mieszkalnych i usługowych, utrzymaniem istniejących nasadzeń i wyznaczeniem jednoprzestrzennych dróg dojazdowych dla właścicieli posesji. Chcą też ograniczenia wysokości budynków na terenach działek do 5 metrów, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Ponadto proponujemy wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego na wysokości/przedłużeniu ul. Braci Bażańskich, łączącego wspomnianą ulicę z wałem przeciwpowodziowym – zaznacza ruch. We wnioskach stworzonych wspólnie z mieszkańcami Bydgoski Ruch Miejski chce też chronić teren cmentarza ewangelickiego na Pałczu, na którym znajdują się pozostałości nagrobków oraz pomniki przyrody.

Dla terenu wału przeciwpowodziowego – o ile to możliwe, wnioskujemy o poszerzenie i/lub utwardzenie ścieżki na koronie wału nawierzchnią wodoprzepuszczalną, utwardzoną oraz o uwzględnienie w projekcie planu możliwości wytyczenia ciągu rowerowego wzdłuż wału aż do północnej granicy opracowania (docelowo prowadzącego do m. Strzelce Dolne) – dodaje organizacja. Do obu planów złożono też wnioski obejmujące cały obszar planów, m.in. zakaz pieców na paliwo stałe. Ze szczegółami propozycji można zapoznać się poniżej.

0 0 votes
Article Rating
Błażej Bembnista
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments