Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Bydgoskie uczelnie pogłębiają współpracę. Wspólnie walczą o 3 mln zł

Dodano: 24.10.2016 | 11:27

Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zdjęciu: Swój podpis pod umową złożył prof. Jacek Woźny oraz prof. Tomasz Topoliński.

Fot. wolny dostęp

W ubiegłym tygodniu rektorzy dwóch największych uczelni w Bydgoszczy: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego podpisali umowę o powołanie konsorcjum. Powstało ono na potrzeby realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Celem tego programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Podpisany dokument zakłada, że uczelnie będą współpracować przy określeniu szczegółowych celów i założeń projektu, przygotowaniu wniosku oraz oczywiście jego realizacji. Dzięki temu, oba uniwersytety będą mogły jeszcze lepiej promować swoje osiągnięcia naukowe podczas krajowych, jak i międzynarodowych wystaw i targach innowacji. Uczelnie chcą również wzmocnić współpracę między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym poprzez organizacje spotkań i szkoleń z innowacyjnymi przedsiębiorcami z regionu. Wśród innych działań realizowanych w ramach podpisanej współpracy pojawia się również opracowanie baz danych dotyczących wynalazczości, powołanie brokerów innowacji, których zadaniem będzie animowanie indywidualnych projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Na realizację wspomnianych wyżej działań uczelnie mogą otrzymać aż 3 mln zł. Taką kwotę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło dla konsorcjów biorących udział w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.