Bydgoszcz
18C
Słonecznie
51% wilgotność
Wiatr: 5km/h ESE
H 18 • L 17
18C
Czw
15C
Pt
12C
Sob
16C
Nd
18C
Pon
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczKomunikacjaBydgoskie uwagi do programu kolejowego CPK na bocznym torze. Znamy treść raportu po konsultacjach
24.08.2020 | 17:15

Bydgoskie uwagi do programu kolejowego CPK na bocznym torze. Znamy treść raportu po konsultacjach

Na zdjęciu: CPK odrzuciło możliwość przebudowy linii nr 18 do standardu kolei dużych prędkości. Zdaniem spółki, efektywne połączenie Bydgoszczy z CPK i Warszawą zapewni przebieg ciągu nr 1 przez istniejącą linię nr 18 (odcinek Włocławek – Bydgoszcz) po kolejnej modernizacji.

Fot. Szymon Fiałkowski

Centralny Port Komunikacyjny przedstawił raport z zimowych konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, obejmującego m.in. propozycje budowy linii kolejowych, które mają skomunikować różne regiony Polski z gigantycznym lotniskiem. Uwagi do projektu złożyło wielu bydgoszczan, a także urząd miasta – propozycje nie znalazły jednak uznania rządowej spółki.

W ramach konsultacji spółka otrzymała łącznie 146 752 głosów. – Celem konsultacji SSL było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1800 km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km – podkreśla CPK. I dodaje, że mimo prezentacji na mapach orientacyjnych przebiegów tras kolejowych, ich ostateczny kształt nie został na razie przesądzony. – W związku z tym autorzy raportu nie odnieśli się do poszczególnych uwag i propozycji zmian przebiegu linii kolejowej, których uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL – dodaje spółka.

W ramach programu kolejowego CPK władze centralne chcą wybudować na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 168 km nowych linii kolejowych, a kolejne 233 km zostaną zmodernizowane. Plan inwestycji zakłada między innymi budowę nowej linii nr 5 na odcinku CPK – Płock – Grudziądz – Gdańsk, nowej linii nr 242 na odc. Grudziądz – Warlubie, nowej linii nr 50 na odc. posterunek odgałęźny Grochowalsk – Włocławek czy nowej linii nr 400 na odc. Nakło nad Notecią – Okonek, a także modernizacje linii kolejowej nr 18 z Piły przez Bydgoszcz i Toruń do Kutna.

Jak szczegółowo informowaliśmy na MetropoliaBydgoska.PL, koncepcja tras kolejowych zaproponowana przez rząd wzbudziła kontrowersje wśród lokalnych działaczy społecznych, którzy postanowili przedstawić w konsultacjach zupełnie inny kształt linii.  W ramach konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz zaproponowało rezygnacje z budowy linii do Grudziądza, a w zamian – budowę odnogi CPK – Płock – Włocławek i modernizację istniejących linii nr 18 i 131 do standardu umożliwiającego osiągnięcie prędkości 250 km/h, a także późniejszą możliwość jej zwiększenia. Najważniejszym postulatem Samorządnej Bydgoszczy (poparło go także stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych) było jednak wpisanie do programu kolejowego CPK budowy łącznicy pomiędzy linią kolejową nr 131, która ma zaczynać się w Trzcińcu i przebiegać przez Port Lotniczy Bydgoszcz, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny do linii kolejowej nr 18 w okolicach Solca Kujawskiego. Uwagi do projektu złożył również bydgoski ratusz, który także apelował o rezygnację z budowy linii nr 5 i wnioskował o modernizację linii kolejowej nr 18 łączącej Bydgoszcz z Toruniem i Włocławkiem oraz Piłą w standardzie 200km/h (urzędnicy nie poparli jednak pomysłu wpisania w program kolejowy CPK budowy linii przez lotnisko).

Postulaty Stowarzyszenia, jak i bydgoskiego ratusza nie zostały jednak przyjęte przez CPK jako podstawa do korekty granic korytarza inwestycji kolejowych. W uzasadnieniu czytamy: Uwzględnienie wnioskowanej modyfikacji trasowania wymagałoby wydłużenia przebiegu linii kolejowej oraz (w szczególności na odcinkach przebiegających przez miasto Toruń) obniżenia prędkości maksymalnej ze względu na konieczność stosowania łuków o mniejszych promieniach uwarunkowaną zagospodarowaniem terenu. Powyższe zmiany skutkowałyby nieosiągnięciem celów realizacji inwestycji:

  • zapewnienia czasu jazdy konkurencyjnego wobec transportu drogowego dla miejscowości i regionów położonych dalej na trasie
  • poprawy obsługi transportem kolejowym rejonów obecnie wykluczonych.

Stałoby się tak ze względu na wydłużenie czasu przejazdu pociągów w jednej z podstawowych relacji, jaką jest dla ciągu nr 1 Warszawa – CPK – Gdańsk oraz ominięcie miejscowości położonych pomiędzy Włocławkiem a Grudziądzem – czytamy w raporcie. CPK wskazuje, że „efektywne połączenie Bydgoszczy z CPK i Warszawą zapewni przebieg ciągu nr 1 przez istniejącą linię nr 18 (odcinek Włocławek – Bydgoszcz), a czas jazdy w kierunku Gdańska (a także Grudziądza) ulegnie skróceniu dzięki wykorzystaniu linii 131 na odcinku Bydgoszcz – Tczew (inwestorem właściwym dla tego odcinka jest PKP PLK S.A.) i dalej linii nr 9 (odcinek Tczew – Gdańsk) lub nowej linii KDP w kierunku Gdańska.

Linia Solec Kujawski – Trzciniec ma charakter lokalny, a potencjalne inwestycje na tego typu liniach leżą poza zakresem kompetencji CPK sp.z o.o

– kończy uzasadnienie spółka. Warto dodać, że w piątek, 21 sierpnia prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski skierował pismo do pełnomocnika regionalnego CPK Konstantego Dombrowicza (szerzej o nowej roli byłego prezydenta miasta piszemy TUTAJ) w której poprosił go o aktualną informację na temat przebiegu jednej ze „szprych” – czyli linii kolejowej w kierunku CPK, której przebieg nie uwzględniał zarówno Bydgoszczy, jak i innych ważniejszych miast regionu. Wątpliwości prezydenta wzbudziły zapisy projektu nowej strategii województwa dotyczące CPK. Bruski, cytując fragment projektu strategii, napisał, że przebieg linii ma być zgodny z „interesami rozwojowymi województwa, tj. w wariancie optymalnym w relacji: CPK – Płock – Włocławek – Inowrocław – Bydgoszcz/Toruń – Chełmno/Wąbrzeźno – Grudziądz – Trójmiasto – wraz z realizacją linii w kierunku Koszalina i Szczecina”.

Zobacz również:

Bruski pyta Dombrowicza o inwestycje w ramach budowy CPK

– Analizując stanowisko Zarządu Województwa wyrażone w projekcie Strategii dostrzegam różnice, mogące mieć zasadnicze znaczenie dla miasta Bydgoszczy – podkreśla prezydent. I pyta Dombrowicza, czy koncepcja „szprychy nr 1” została już zatwierdzona przez CPK oraz czy Zarząd Województwa podejmował działania w celu wytyczenia innego jej przebiegu. – Jeśli takie działania wystąpiły, proszę o szczegółową informacje w tym zakresie, w szczególności o przesłanie korespondencji pomiędzy zarządem spółki a zarządem województwa – napisał Bruski.

W konsultacjach SSL odrzucono też pomysł budowy linii z Włocławka do Inowrocławia. – Inowrocław nie wpisuje się w ciąg nr 1 Pomorze Zachodnie – CPK – Warszawa biegnący przez Piłę, Nakło, Bydgoszcz i Włocławek. Odcinek ten nie obejmuje Torunia. Czas jazdy w relacjach łączących Inowrocław z CPK i Warszawą oraz w kierunku Bydgoszczy i dalej Pomorza Zachodniego oraz Gdańska ulegnie skróceniu dzięki inwestycjom na linii nr 3 (Warszawa – Kutno – Barłogi) oraz linii 131 (Barłogi – Inowrocław – Bydgoszcz – Tczew) – podaje CPK.

Bydgoszczanie zgłaszali też uwagi dotyczące projektowanej linii nr 400 z Nakła nad Notecią do Okonka koło Szczecinka. Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz, jak i bydgoski ratusz postulowali wykreślenie jej realizacji z programu kolejowego CPK, a w zamian objęcie zakresem inwestycji linii 203 (Piła-Krzyż) co pozwoliłoby na stworzenie nowoczesnego szlaku kolejowego z portu lotniczego przez Bydgoszcz i inne duże miasta regionu ze Szczecinem. Pojawiła się także propozycja znaczącej zmiany przebiegu linii nr 400 poprzez wytrasowanie jej w ciągu Maksymilianowo – Koronowo – Wilcza Góra – Ostrówek – Więcbork – Złotów – Okonek, z częściowym wykorzystaniem istniejących lub zlikwidowanych odcinków linii nr 240 i 241. Postulaty te nie zostały przyjęte – w uzasadnieniu do odrzucenia propozycji poszerzenia linii 400 o Koronowo i Maksymilianowo czytamy, że wymagałby on zwiększenia długości przebiegu linii nr 400 o ok. 35 km przy relatywnie niewielkich korzyściach (obsługa terenów słabo zaludnionych). Koncepcja wyżej wymienionej trasy ma jednak zostać złożona w ramach wniosku o dofinansowanie w ramach programu Kolej Plus.

W ramach konsultacji złożono także wniosek o poszerzenie programu drogowego CPK o budowę drogi ekspresowej S10 o odcinek Bydgoszcz – Toruń jako podstawy do korekty granic korytarza inwestycji drogowych. Zgodnie z założeniami CPK, jego obsługę w zakresie transportu samochodowego powinny zapewniać w szczególności autostrada A2 i OAW (Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej). Droga S10 została natomiast zaproponowana jako istotnie usprawniające funkcjonowanie sieci drogowej powiązanie CPK z rejonem Płocka i woje­wództwem kujawsko-pomorskim oraz przebiegającym przez nie północnym odcinkiem autostrady A1. W ramach korytarza drogowego uwzględniono jednak przebieg trasy wyłącznie na odcinku Toruń – Warszawa.

Wniosek o włączenie niebezpiecznego odcinka S10 do inwestycji w ramach CPK został jednak odrzucony. – Nie znaleziono uzasadnienia dla wydłużania zakresu drogi ekspresowej S10 w kierunku zachodnim z uwagi na ograniczony dostęp do innych strategicznych ciągów komunikacyjnych, jakim niewątpliwie jest autostrada A1 po wschodniej stronie miasta Toruń – czytamy w raporcie z konsultacji. S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem ma jednak powstać w ramach programu budowy dróg krajowych, co przed wyborami prezydenckimi zapowiedział najpierw sam Andrzej Duda, a następnie ministrowie rządu PiS. W ocenie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji ma odbyć się na przełomie 2020 i 2021 roku.

Drugim etapem konsultacji społecznych całego programu inwestycyjnego CPK będzie postępowanie z udziałem mieszkańców prowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). W trakcie tych działań mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL uwzględniającym wynik konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko. – Osoby zainteresowane planami inwestycyjnymi CPK mogą zatem ponownie wypowiedzieć się na temat propozycji przebiegu korytarzy inwestycji liniowych. Wersja SSL przedłożona do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie opracowana z uwzględnieniem uwag z tegorocznych konsultacji SSL – informuje CPK.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lok_Pat
Lok_Pat
8 miesięcy temu

Czy ktoś spodziewał się czegoś innego. W województwie kujawsko-pomorskim przecież większość inwestycji dotycząca jego stolicy jest już uwzględniona i wykonana… Autostrada obok T., za chwilę Pendolino przez T. pomimo, ze będzie musiało sie czołgać to i tak nie moze jechać do Bydgoszczy bez T. Dodatkowo S10 na odcinku T. -Warszawa. Zachodnia Polska nie potrzebuje połączeń ze stolicą, podobnie jak zachód województwa jest jedynie płatnikiem na megalomanie stolycy wojewodztwa…Dopóki będziemy jednym województwem, dopóty będziemy płacić i płakać na mniejszego sąsiada. No chyba, że trafi się Naszemu Miastu gospodarz niezależny od regionalnych struktur partyjnych w T. i będzie zarządzał jak na 8… Czytaj więcej »

Powiązane treści