Bydgoszcz
12C
Słonecznie
35% wilgotność
Wiatr: 11km/h WSW
H 12 • L 12
6C
Pt
9C
Sob
13C
Nd
19C
Pon
22C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIBydgoszcz metropolią kupiecką
18.12.2016 | 08:29

Bydgoszcz metropolią kupiecką

Jaki charakter miała i ma Bydgoszcz dziejami kupiectwa polskiego?

Na zdjęciu: Fragment okładki wydawnictwa Towarzystwa Kupców.

Fot. nadesłane

Dzieje każdego miasta to dzieje mieszkających w nim ludzi. To ONI je urządzają: wznoszą domy, wytaczają drogi, rynki, place, parki i cmentarze. Uruchamiają lub likwidują fabryki, otwierają lub zamykają sklepy… I nikt bardziej, niż mieszkańcy miasta, nie nadaje mu specyficznego, czasami wręcz wyjątkowego charakteru. Jaki charakter miała i ma Bydgoszcz dziejami kupiectwa polskiego?

Znakomite położenie miasta miało niewątpliwy wpływ na rozwój poprzez szlaki handlowe. Nawet burzliwe czasy zaborcze niekiedy bardzo pomagały aktywności kupieckiej.  Trwałe zapisy tej kupieckiej  aktywności Bydgoszczy sięgają już roku 1898, w którym powołano do życia Towarzystwo Kupców (działające też pod nazwą Koło Towarzysko-Kupieckie).

Jednakże prawdziwy przełom dokonuje się dnia 8 marca 1909 roku, kiedy z inicjatywy Józefa Milcherta powstaje Towarzystwo Kupców Samodzielnych Miasta Bydgoszczy. Śmiała, jak na czasy zaborcze, myśl znajduje żywy oddźwięk wśród zaproszonych na konferencję kupców bydgoskich, spontanicznie przekształconą w walne zebranie organizacyjne. Myliłby się jednak ten, kto by uważał, że członkowie Towarzystwa poświęcą się wyłącznie pracy zawodowej, odnoszącej się li tylko do spraw kupieckich…

Jak przystało bowiem na organizację polską w czasach niewoli, świadome swych celów i zadań, zajęło się ono, może nawet w przeważającym stopnie, sprawą kultywowania ducha narodowego, solidaryzmu i jedności. Towarzystwo, pomimo pewnego przesilenia w 1911 roku, rozwija się, przyczyniając się do znaczącego wzrostu liczebności polskich sklepów i hurtowni.

Rok później Towarzystwo zgłasza akces do Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu.  W Bydgoszczy powstaje specjalne biuro informacyjne, zbierające i udzielające szczegółowych danych o kupcach i rzemieślnikach, powstaje wewnętrzne Towarzystwo Kramarzy (drobnych kupców). Rok 1912 to początek rozszerzenia działalności na pobliskie miasta, rozpoczynając od Towarzystwa Samodzielnych Kupców w Koronowie.  Dużą wagę przywiązywano do kształcenia nowych adeptów „sztuki kupieckiej”, stanowiąc w Zarządzie stanowisko Kuratora Uczniów Kupieckich.

Od roku 1913 Towarzystwo musiało jeszcze silniej stawiać czoła „żywiołowi niemieckiego handlu i propagandy” polegającej na rozpowszechnianiu broszur nawołujących do bojkotu polskich sklepów. Walka o przetrwanie ekonomiczne i narodowe scala Towarzystwo, które propaguje silniej hasło „Swój do swego”. W myśl tego hasła, spełniając życzenia Polskiego Związku Podróżujących, Zarząd Towarzystwa uchwala, aby kupcy samodzielni przy zakupach uwzględnili polskich producentów, dystrybutorów i agentów. Powstają kolejne koła w okolicy: Towarzystwo Kupców w Nakle, Solcu Kujawskim, Szubinie, Łobżenicy, Chodzieży, Kcyni, Barcinie, Łabiszynie, Inowrocławiu, Strzelnie, Kruszwicy, Wągrowcu, a także Restauratorów w Żninie i inne.

W samej Bydgoszczy współpracują  ze sobą wszystkie Towarzystwa i Związki: Kupców Detalicznych, Podróżnych, Branży Opałowej, Drogerzystów, Restauratorów, Zjednoczenia Drobnych Kupców, Handlarzy Bydła, „Tytoniowych”.  Od 1919 roku rozwój kupiectwa i gospodarki polskiej staje się coraz silniejszy.  Dużo dzieje się wokół Bydgoszczy, której organizacje zawsze aktywnie przodują w procesie wzmacniania i rozwoju miasta i okolic… wszak „energia płynie z miasta”.  Czy to już od XIX wieku była budowana Metropolia BYDGOSKA?

Dlaczego właśnie teraz, w grudniu, wspominamy dzieje naszego kupiectwa? A to z prostej przyczyny – obchodzonego dnia 8 grudnia (w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) od niepamiętnych czasów, choć od kilku lat w Bydgoszczy nieco zapomnianego, Święta Kupieckiego. Warto jednak przypominać chlubne wzorce działalności naszych przodków: Swój do swego, w jedności siła…

Warto też odnieść się i przeanalizować tak zwane „aforyzmy kupieckie” – zestaw dziesięciu najważniejszych sentencji mających gwarantować pomyślność zawodową i życiową każdego, bez wyjątku, kupca, zamieszczone w wydanym we wrześniu 1912 roku specjalnym zeszycie dla uczczenia sejmiku Związku Spółek Gospodarskich i Zarobkowym w Poznaniu:

1. Naucz się korzystać nawet z niepowodzeń.
2. Wytrwałość – pierwszy warunek powodzenia i, dzięki tylko wytrwałości, ludzie dościgają wielkich celów.
3. Życie twoje będzie takie, jak je sobie urządzisz. Szczęście nie istnieje, jest tylko silna wola i pragnienie.
4. Nie bądź pedantem, ale raz rozpoczęte dzieło doprowadź do końca. Wartość dwudziestu pięciu zapoczątkowanych, a nieskończonych przedsięwzięć, równa się zeru.
5. Chroń swoje zdrowie. Bądź zawsze mężny, rzeźwy i wesoły: są to warunki powodzenie w życiu.
6. Bądź śmiały w swych przedsięwzięciach. Szybko chwytaj każdą myśl dobrą i bez wahania wprowadzaj ją w czyn.
7. Takt i znajomość ludzi są cenniejsze od talentu, z nimi w życiu nie zginiesz.
8. Naucz się cenić czas, którym rozporządzasz. Bezczynnie stracona minuta nie wraca nigdy.
9. Śmiało rzucaj się w życie, ale nie idź mimo niego.
10. Przychylności możesz wymagać od swoich pracowników  wówczas, kiedy sam do nich odnosisz się przychylnie.

Jak życie pokazało, kupcy dość swobodnie realizowali owe dziesięć „złotych zasad” .  Jednakże jest w nich jakąś mądrość. Każdy w nich znajdzie coś dla siebie.

Wierzę, że szczęście jednak istnieje i jest lepiej je mieć, niż nie. Tak jak lepiej mieć dobre zdrowie, pieniądze i miłość. A właśnie tego czytelnikom Metropolii Bydgoskiej życzę wraz z sukcesami i radością dnia każdego roku 2017.

Źródła: Wydanie jubileuszowe :„Towarzystwo Kupców w Bydgoszczy  1909-1934 ; Związek Towarzystw Kupieckich na Obwód Nakielski 1909-1929; uchwała Towarzystwa Kupców w Bydgoszczy (statut) 1909; Swój do swego czyli Księga Kupiectwa Poznańskiego( 2004); Księga Polskiego Handlu (2005);


Podobne wpisy

Powiązane treści