Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Byli kontraktowymi, są mianowanymi

Dodano: 01.09.2016 | 01:22

Awanse otrzymało dziesięciu nauczycieli.

Na zdjęciu: Zostali nauczyielami mianowanymi.

Fot. Urząd Miasta Inowrocław

10 nauczycieli kontraktowych z miejskich placówek oświatowych odebrało od Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego.

Spotkanie odbyło się wczoraj w ratuszu. Nauczyciele w obecności Prezydenta oraz jego Zastępcy Wojciecha Piniewskiego złożyli ślubowanie wypowiadając słowa: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

18 lipca br. w Urzędzie Miasta Inowrocławia dwie komisje powołane przez Prezydenta Inowrocławia egzaminowały nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W komisjach zasiedli: przedstawiciele Miasta, eksperci z listy MEN-u, dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych i przedstawiciele Kuratorium Oświaty. O awans ubiegało się 10 nauczycieli kontraktowych ze szkół podstawowych: nr 10 i nr 16, z gimnazjów: nr 1, nr 2 i nr 3 oraz z przedszkoli: nr 4 i nr 14. Byli wśród nich m.in. nauczyciele języka angielskiego, religii, świetlicy i przyrody oraz wychowania przedszkolnego.