Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Co odpisać od podatku – ulgi podatkowe 2022?

Dodano: 15.03.2023 | 11:29

Na zdjęciu: Najwięcej podatników korzysta z ulgi na dziecko, która przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do 18. roku życia.

Fot. nadesłane

Początek roku dla większości pracowników nieodłącznie wiąże się z rozliczeniem podatku za poprzedni rok pracy. Wielu osobom przysługują ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia, które są doskonałym sposobem na obniżenie podatku. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku w 2023 roku.

Wypełniając PIT 2023 warto zwrócić uwagę na przysługujące ulgi podatkowe, dzięki którym zmniejszysz podatek za 2022 rok. Ulgi dzielą się na takie, które odlicza się od dochodu oraz na takie, które odliczysz od podatku.

Jakie ulgi odliczyć od dochodu?

Lista ulg, które odliczysz od dochodu jest całkiem długa i przedstawia się następująco:

 • ulga termomodernizacyjna,
 • IKZE (konto emerytalne),
 • ulga na badanie i rozwój,
 • składki ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulga na leki,
 • ulga sprzęt rehabilitacyjny,
 • ulga na samochód,
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów,
 • darowizny na kult – na Kościół,
 • darowizny na organizacje pożytku publicznego,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizna na cele edukacji zawodowej,
 • darowizna na cele walki z COVID-19,
 • darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe,
 • ulga na Internet,
 • odliczenie – strata podatkowa, ulga na złe długi.

Jakie ulgi odliczyć od podatku?

Od podatku możesz odliczyć ulgę prorodzinną (na dzieci), składki zdrowotne oraz za pracę za granicą (abolicyjna).

Jakie są najpopularniejsze ulgi w podatku PIT?

Najwięcej podatników korzysta z ulgi na dziecko, która przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka do 18. roku życia. W przypadku 1 dziecka przysługuje tylko rodzicom, których dochód nie przekroczył 112 000 zł (lub 56 000 zł, gdy dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica). W przypadku 2 i więcej dzieci nie ma ograniczeń dla dochodów. Ulga na 1 i 2 dziecko wynosi 1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł a na czwarte i kolejne 2700 zł.

Inną popularną ulgą są wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W roku 2023 odliczeniu podlegają faktycznie dokonane wpłaty na IKZE do kwoty 7 106,40 zł.

Polacy odliczają od podatku także odliczenia z tytułu darowizn i krwiodawstwo. W przypadku pierwszej ulgi odlicza się kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. Krwiodawcom przysługuje ulga w wysokości iloczynu kwoty 130 zł  i litrów oddanej krwi lub jej składników. W sumie nie więcej niż 6% dochodów.

Wielu podatników korzysta także z ulgi na internet, która pozwala odliczyć rzeczywiste koszty internetu, jednak nie więcej niż 760 zł oraz ulgi termomodernizacyjną na na pokrycie kosztów remontu związanego ze zmniejszeniem zużycia energii.

Czy pożyczkę trzeba odliczać od podatku?

Przy rocznym rozliczeniu podatków nasuwa się pytanie, co należy odliczyć jako dochód. Wątpliwości może budzić kredyt bankowy, pożyczka gotówkowa czy pożyczka pozabankowa.

Podatek od pożyczki to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych (czyli PCC), którym obciążone są niektóre rodzaje umów. Głównie nalicza się go od pożyczki prywatnej, ponieważ jesteś zobowiązany do jego odprowadzenia, kiedy pożyczasz pieniądze od podmiotu, który nie prowadzi działalności związanej z udzielaniem kredytów. W praktyce chodzi o pożyczki od rodziny, znajomych lub innych osób fizycznych. Podatkiem tym nie są natomiast objęte pożyczki przyznawane przez banki czy firmy oferujące pożyczki online.