Bydgoszcz
5C
Słonecznie
76% wilgotność
Wiatr: 3km/h SSE
H 5 • L 4
11C
Wt
11C
Sr
13C
Czw
13C
Pt
11C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIDo woja marsz, czyli Kwalifikacja 2017
01.02.2017 | 14:10

Do woja marsz, czyli Kwalifikacja 2017

Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 13 lutego.

Na zdjęciu: Na "Zawiszy" działać będą komisje wojskowe.

Fot. Stanisław Gazda

Co roku wyznaczone grupy wiekowe muszą przejść kwalifikację wojskową. Tak też dziać się będzie od 13 lutego do 21 kwietnia.  W tym roku kwalifikacją wojskową w Bydgoszczy objętych będzie 2,8 tys. osób.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy.

 Podczas kwalifikacji, osoba stawiająca się, otrzyma m.in. orzeczenie w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej (z kategorią zdrowia) oraz książeczkę wojskową.

Obowiązek przystąpienia do kwalifikacji wojskowej, która w 2009 r. zastąpiła pobór, ustawowo dotyczy w tym roku:

– mężczyzn urodzonych w 1998 roku,

– mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osób urodzonych w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej – tzw. kategoria B,

– kobiet urodzonych w latach 1993-1998 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321) – tylko na wezwanie prezydenta miasta,

– osób, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej – tryb ochotniczy.

 Kiedy i gdzie się stawić?

 Powiatowe Komisje Lekarskie w Bydgoszczy będą działać w okresie od 13 lutego do 21 kwietnia br., w budynku głównym Kompleksu Sportowego „Zawisza” przy ulicy Gdańskiej 163.

 Dokładny termin stawienia się zostanie wyznaczony w indywidualnych wezwaniach. W przypadku nieotrzymania wezwania indywidualnego do dnia 31.03.2017 r., osoba podlegająca stawieniu się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana zgłosić się pod ww. adres bez wezwania (nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się do kwalifikacji).

 Zgodnie z art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 ze zm.) niestawienie się do kwalifikacji wojskowej podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

 Jak przebiega kwalifikacja?

 Zgłaszając się na kwalifikację wojskową należy posiadać ze sobą:

 – dowód osobisty,

– indywidualne wezwanie, przesłane przez prezydenta miasta (z wyjątkiem osób, które do 31 marca br. nie otrzymają wezwania, a są objęte tegoroczną kwalifikacją),

– jedną aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm (bez nakrycia głowy),

– zaświadczenie o pobieraniu nauki lub o posiadanym poziomie wykształcenia i/lub uzyskanych kwalifikacjach zawodowych,

– dokumenty lekarskie dotyczące ewentualnego leczenia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających kwalifikację wojskową.

 Co zrobić, jeśli nie mogę się stawić w wyznaczonym terminie?

 W sytuacji wyjazdu poza granice kraju, odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w szpitalu, chorób itp. należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie. W imieniu osoby zobowiązanej do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, takiego zgłoszenia mogą dokonać najbliżsi np. rodzice, rodzeństwo, dziadkowie.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Bydgoszczy koordynowana jest przez Referat Wojskowy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, tel. 52-58-58-276, -296, -226, -239, fax 52-58-58-443. Tam tez udzielane są wszelkie informacje związane z tegoroczną kwalifikacją.


Powiązane treści