Bydgoszcz
2C
Niebo częściowo zachmurzone
100% wilgotność
Wiatr: 3km/h NW
H 3 • L 2
8C
Wt
8C
Sr
6C
Czw
4C
Pt
9C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIDostęp do dokumentacji medycznej – sprawa nieoczywista
25.10.2017 | 09:58

Dostęp do dokumentacji medycznej – sprawa nieoczywista

Na zdjęciu:

Fot. archiwum

Sprawa dostępu do naszej dokumentacji medycznej czy też dokumentacji medycznej naszych bliskich, rodziny nie wydaje się, na pierwszy rzut oka, sprawą skomplikowaną. Wręcz przeciwnie, uznać ją by można za bardzo prostą. Ot, idziemy do szpitala, robimy kopię naszej dokumentacji i to wszystko. Podobnie rzecz powinna wyglądać w przypadku naszej rodziny oraz bliskich. Zagadnienie to jednak tak proste nie jest, a problemy pojawiają się szczególnie wtedy, kiedy chcemy uzyskać dostęp do dokumentacji w przypadku śmierci osoby, której dokumentacja dotyczy.

Tomasz Czmochowski

Objętość tego artykułu nie pozwala na szczegółową analizę zagadnienia, jednak postaram się, możliwie najkrócej przedstawić jego najważniejsze elementy.

Dostęp do dokumentacji medycznej uregulowany jest przede wszystkim w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Art. 26 tego aktu prawnego wskazuje, kto i w jakich okolicznościach jest uprawniony do dostępu do dokumentacji medycznej. Pomijając całą listę podmiotów wymienionych we wspomnianej ustawie, wskazać należy, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Natomiast po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

O ile dostęp samego pacjenta do jego dokumentacji nie budzi większych wątpliwości, to kwestia osoby upoważnionej przez pacjenta nie jest już tak oczywista.

Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy upoważnienia przez pacjenta konkretnej osoby do udostępnienia jego dokumentacji medycznej. Pacjent może zatem udzielić upoważnienia ustnie albo pisemnie, a także w każdej innej możliwej formie, przez każde inne zachowanie, które wyraźnie wyraża taką wolę (np. fizyczne okazanie dokumentacji przez pacjenta innej osobie).

Upoważnienie przez pacjenta konkretnej osoby do udostępnienia dokumentacji medycznej ma także taki skutek, że w razie śmierci pacjenta osoba upoważniona za życia wstępuje w jego prawa w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej. Brak też jest jakichkolwiek ograniczeń co do ustanawiania przez taką osobę pełnomocnika.

Istotna jest teza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2014 roku (sygn. akt II SAB/Kr 42/14), z której wynika wprost, iż wobec braku oświadczenia pacjenta, że nie życzy on sobie, by ktokolwiek miał dostęp do jego dokumentacji medycznej, uprzednio udzielone upoważnienie, choćby zostało złożone w innej placówce medycznej, zachowuje moc i może stanowić podstawę udostępnienia dokumentacji medycznej tej osobie, na rzecz której zostało ustanowione.

Z poruszonym tematem wiążą się kolejne zagadnienia, takie jak możliwość dowiadywania się o stan zdrowia pacjenta przez osoby trzecie, w tym bliskie, udzielanie telefonicznych informacji o stanie zdrowia pacjenta czy dostęp do informacji zawartych w dokumentacji medycznej przez inne podmioty, takie jak policja, ubezpieczyciele czy sądy. Wbrew pozorom, zagadnienie dostępu do naszej dokumentacji medycznej nie jest wcale tak oczywiste, jak by się wydawało.


Powiązane treści