Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Dziś w WSSE: O używkach, zdrowiu i realizacji szwajcarsko-polskiego projektu prozdrowotnego

Dodano: 24.11.2016 | 13:35

Dopalacze, to tylko jedno ze współczesnych zagrożeń...

Na zdjęciu: Konferencja miała miejsce w WSSE w Bydgoszczy.

Fot. Stanisław Gazda

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy zorganizowana została konferencja prasowa pod hasłem „Używki a zdrowie”. Podsumowane zostały działania w ramach realizacji Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, będącego częścią szwajcarsko-polskiego programu współpracy.

Realizując zadania zawarte w Programie, chcieliśmy zwrócić uwagę, że nie tylko dopalacze są ogromnym zagrożeniem dla zdrowia, ale także… leki, które są potencjalnym źródłem zatruć oraz alkohol i tytoń, które są legalnie sprzedawaną trucizną – powiedział rozpoczynający konferencję dr n. o zdrowiu inż. Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

W 2016 r. w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, zostało przeprowadzonych wiele działań, których celem było ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Realizowano m.in. programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych, kampanię społeczną pn. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Pomocna w osiąganiu zamierzonego celu była również platforma internetowa – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia. Te oraz szereg innych zagadnień poruszyła w swoim wystąpieniu Agnieszka Noculak, koordynator wojewódzki profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu tytoniu i Innych środków psychoaktywnych.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, iż w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu tytoniu i innych środków psychoaktywnych” WSSE realizuje program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz kampanię społeczną pn. «Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”.

Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, to inicjatywa kierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, której celem jest zmniejszenie utraty zdrowia i życia spowodowanej używaniem substancji psychoaktywnych.

III edycja programu w roku szkolnym 2015/2016 w województwie kujawsko-pomorskim, została zrealizowana w 219 szkołach ponadgimnazjalnych wśród 8 926 uczniów. Realizacja kolejnej edycji programu przypada na okres od września br. do marca 2017 roku. Treści merytoryczne przedsięwzięcia są wysoko oceniane przez bezpośrednich realizatorów programu: pedagogów i nauczycieli. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, traktując je jako przewodnik w kształtowaniu postaw sprzyjających ochronie zdrowia.

Kolejnym komponentem Projektu jest ogólnopolska kampania społeczna pn. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”. Grupę docelową stanowią kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. Jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Cel ten jest niebywale ważny, gdyż według badań przeprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny w 2012 roku 7 7% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu-

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, o tyle świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu. Niepokojący jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza 1,4% Polek dowiedziało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne łub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

Z kolei dr n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela próbowała dać wyczerpującą odpowiedź na pytanie: Czy używki w ciąży są problemem?