Bydgoszcz
6C
Niebo częściowo zachmurzone
70% wilgotność
Wiatr: 5km/h S
H 6 • L 5
4C
Pon
5C
Wt
5C
Sr
5C
Czw
7C
Pt
Relacja na żywo z dróg w Bydgoszczy i regionie w naszej nowej usłudze TRAFFIC. Kliknij, aby zobaczyć więcej.
Metropolia BydgoskaBydgoszczNa sygnaleEscape roomy już po kontrolach. Co ustalono? Jakie są wnioski pokontrolne?
escape_room-fragmentr
25.01.2019 | 17:11

Escape roomy już po kontrolach. Co ustalono? Jakie są wnioski pokontrolne?

Na zdjęciu: W escape roomie trzeba przede wszystkim zmierzyć się z nieubłaganie uciekającym czasem...

Fot. Archiwum.

Escape room to fenomenalna gra przeniesiona z popularnej zabawy online do świata rzeczywistego. Gracz sprzed ekranu monitora zostaje wrzucony w wir wydarzeń i sam musi rozwikłać zagadki, by wydostać się z pokoju. Tyle że nieubłaganie uciekający czas jest największym wrogiem, przeciwnikiem bez litości. W Koszalinie bezlitosnym wrogiem okazał się ogień. Co zrobiono, by podobna tragedia nigdy więcej już się nie powtórzyła?

Minęły właśnie trzy tygodnie od tragicznego pożaru w jednym z koszalińskich escape roomów, w którym zginęło pięć młodych dziewcząt. Po tej tragedii niezwłoczne kontrole we wszystkich tego typu obiektach w kraju zarządził minister spraw wewnętrznych i administracji. Wnioski pokontrolne, jak to określił szef MSWiA, „pokazują potężną skalę niespełniania wymogów przepisów”.

Bydgoska straż pożarna przygotowania do wszczęcia kontroli  rozpoczęła już w dniu koszalińskiej tragedii. Strażacy z wydziału kontrolno-rozpoznawczego mieli do skontrolowania 38 escape roomów – łącznie 79 pomieszczeń. Jak nas poinformował Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejska PSP bryg. mgr inż. Rafał Marasz: Stwierdzono ogółem 129 nieprawidłowości, w tym 57 w zakresie warunków ewakuacji. Obecnie zostały wszczęte postępowania administracyjne mające na celu usunięcie  nieprawidłowości.

Więcej szczegółów podał nam kpt Karol Smarz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy:

Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwej szerokości i wysokości wyjść ewakuacyjnych, przekroczonej długości dróg ewakuacyjnych, czyli trasy do pokonania, by dane pomieszczenia opuścić. Ponadto w wielu obiektach brakowało oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz  oznakowania obiektu znakami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, czyli na przykład gdzie znajduje się podręczny sprzęt gaśniczy.  Nierzadko kontrolujący wykrywali uchybienia związane z zamykaniem drzwi ewakuacyjnych. Niejednokrotnie do stałego wystroju wnętrz wykorzystywane były materiały łatwopalne. Często stwierdzano brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie konserwacji instalacji.

Wnioski z kontroli strażacy przekazali do komendy wojewódzkiej PSP, a ta do komendy głównej. Oprócz tego, protokół kontrolny z takiej wizyty straży w escape roomie obliguje właściciela do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Strażacy mogą wyznaczyć konkretny termin, np. miesiąc na wykonanie koniecznych prac, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie. Jeżeli ktoś nie wywiąże się z tego obowiązku, postępowanie administracyjne jest prowadzone dalej i komendant miejski PSP może wystawić zakaz użytkowania obiektu.

Jeżeli chodzi o pokontrolną statystykę w skali kraju, to spośród 418 skontrolowanych obiektów, zaledwie do 83 nie było poważniejszych uwag. W stosunku do 220 wszczęto postępowania administracyjne związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Spośród nich 59 już wyłączono z użytkowania. Podstawową przyczyną wyłączeń z użytkowania były samowolne zmiany sposobu użytkowania oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego obiektów, np. niedrożne przewody wentylacyjne bądź ich brak. W tych 59 obiektach postępowania nadal są prowadzone, podobnie jak w 161 pozostałych.

W stosunku do 115 obiektów toczą się postępowania wyjaśniające, związane głównie z nieprzedłożeniem  dokumentów, takich jak: książka obiektu budowlanego, protokoły z kontroli okresowych stanu technicznego, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

W wielu przypadkach stwierdzano brak przeprowadzania kontroli okresowych, niespełnienie warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz brak lub nieprawidłowe prowadzenie książek obiektów budowlanych. Nieprawidłowości te stanowiły podstawę do nałożenia 57 mandatów karnych.

Do kontroli pozostały 54 zidentyfikowane obiekty budowlane.

Z kolei  głównym efektem kontroli inspektorów nadzoru budowlanego, przeprowadzonych po tragicznym pożarze w Koszalinie było wystąpienie z propozycją zmian w prawie budowlanym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Dotychczas z art. 71 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy Prawo budowlane wynika obowiązek dołączenia do zgłoszenia ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, a także pozwoleń, uzgodnień lub opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Propozycja wpisania wprost wymogu ekspertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, w których doszło do zmiany sposobu użytkowania, zmieniającej warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego np. z funkcji mieszkalnej na obiekt przeznaczony do wynajmu lokali czy prowadzenia innej działalności gospodarczej.


Powiązane treści