Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Inowrocławscy policjanci mają nową siedzibę

Dodano: 09.12.2015 | 13:03

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu powiększyła się o 2000 metrów kwadratowych.

Na zdjęciu: Nowa siedziba jest już otwarta.

Fot. materiały prasowe/KWP w Bydgoszczy

Wczoraj (8 grudnia) odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanej siedziby policjantów w Inowrocławiu. Nie zabrakło na niej przedstawicieli władz wojewódzkich, jak i ogólnopolskich. 

Wśród zaproszonych gości pojawiły się osoby reprezentujące Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, władze wojewódzkie i lokalne, zaprzyjaźnione służby mundurowe i instytucje oraz wykonawcy. Szczególnie wyróżniony został Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Krzysztof Zgłobicki, któremu złożono meldunek i w ten sposób rozpoczęto uroczystość. Po tym czynie, podniesiono flagę państwową. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu mł. insp. Mirosław Elszkowski złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej siedziby. Obiekt poświęcił duszpasterz inowrocławskich funkcjonariuszy st. bryg. ks. Zenon Rutkowski.

Po zakończeniu uroczystego otwarcia, goście zwiedzali nowe pomieszczenia komendy i pokoje służbowe funkcjonariuszy. Nowe miejsca zajmują powierzchnię około 2000 metrów kwadratowych, a powstały w rozbudowanym i zmodernizowanym budynku byłego kasyna wojskowego przy ul. Toruńskiej 13, który przyłączono do starej siedziby KPP wybudowanym łącznikiem. Obiekt został wyposażony w sprzęt kwatermistrzowski i teleinformatyczny. Nowoczesny budynek zapewnia odpowiednie warunki pracy, jak i obsługi interesantów.

Pieniądze na realizację inwestycji pochodzą z Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji i budżetu Policji w latach 2013-2015. Powiększenie siedziby inowrocławskich policjantów, przebudowa zjazdy oraz zagospodarowanie terenu przyległego zakończyło pierwszy etap inwestycji, której koszt wyniósł prawie 8 500 000 zł. Dalsze prace mają polegać na modernizacji obecnej siedziby KPP w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 15. Termin wykonania tego przedsięwzięcia uzależniony jest od pozyskania zabezpieczenia finansowego.