Bydgoszcz
4C
Opady
75% wilgotność
Wiatr: 4km/h NNW
H 4 • L 3
4C
Pt
7C
Sob
8C
Nd
11C
Pon
11C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczEdukacjaJarosław Gowin: „Wyrażam solidarność ze wspólnotą akademicką UTP i uznanie dla jej wysiłków” [ZDJĘCIA]
12.10.2017 | 17:26

Jarosław Gowin: „Wyrażam solidarność ze wspólnotą akademicką UTP i uznanie dla jej wysiłków” [ZDJĘCIA]

Na zdjęciu: Jarosław Gowin na rozpoczęciu roku akademickiego na UTP.

Fot. Stanisław Gazda

Z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina nowy rok akademicki 2017/2018, po raz sześćdziesiąty siódmy, rozpoczął dziś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. -My potrzebujemy wielu lat systematycznego wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe. Z tego miejsca zwracam się do całej klasy politycznej, żeby ponad podziałami partyjnymi, przyjąć taką śmiałą strategiczną wizję rozwoju Polski, przewidującą, że w ciągu pięciu lat nakłady na naukę wzrosną do 1 procenta PKB – zaapelował wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

W wystąpieniu inauguracyjnym JM rektor UTP prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński zauważył, iż u progu nowego roku akademickiego, jak nigdy dotąd, przeszłość rzutuje na przyszłość uczelni. Mowa o decyzji w sprawie konsolidacji uczelni w obiektach w Fordonie, co ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji i zarządzania uniwersytetem, ale wiązać się musiało najpierw z uporządkowaniem struktury wykorzystania pomieszczeń w kampusie fordońskim, a następnie przeniesieniem pracowników laboratoriów z ulicy Kordeckiego na nowe miejsce. Kampus fordoński, w części niewykorzystywany, generował znaczne koszty, w związku z czym podjęta została decyzja o sprzedaży obiektów. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą stanowiły wkład własny w nową inwestycję – kolejny budynek dydaktyczny. Łączny koszt inwestycji sięgnie około 50 mln zł. Uczelnia aktualnie chce skupiać dostępne fundusze na badania w zespołach o już znaczących osiągnięciach naukowych. Będą intensyfikowane działania proinnowacyjne, zwłaszcza w obszarze patentowania, doprowadzając do tego, by każda praca dyplomowa była sprawdzana pod kątem przydatności patentowej. Zwiększana będzie liczba wniosków o finansowanie działań dydaktycznych na kwotę 15 mln złotych i badań naukowych na które wnioskuje się o kwotę rzędu ponad 33 mln zł.

UTP jawi się jako uczelnia o wielkim potencjale i wielkich możliwościach regionalnych, a w kilkunastu obszarach, zgodnie z projektem nowej ustawy, posiada „naukowe wyspy doskonałości”. Rozpoczynany właśnie nowy rok akademicki przebiegał będzie w obszarach: kontynuacji, intensyfikacji, konsolidacji uczelni, realizacji kontraktu terytorialnego, powstawaniu nowych publikacji, patentów, współpracy z gospodarką – po prostu wchodzeniu w nową jakość na wszystkich płaszczyznach działania – powiedział rektor UTP.

Jarosław Gowin na wstępie swojego wystąpienia wyraził osobistą solidarność ze wspólnotą akademicką UTP i uznanie dla wysiłków podjętych przez uczelnię w doskonaleniu się w kształceniu studentów, prowadzeniu badań naukowych. Szczególnie w okresie dwóch minionych lat. Ale przed tą uczelnią i szeregu innymi staje wysiłek związany z nową ustawą 2.0. Prace nad nią – podkreślił minister Gowin – zaowocowały bezcennym dialogiem zarówno między rządem, ministerstwem a środowiskiem akademickim oraz dialogiem wewnątrz środowiska akademickiego, dzięki czemu ta nowa konstytucja dla nauki będzie miała charakter unikalny i przełomowy, na co już teraz zwraca uwagę Komisja Europejska, stawiając Polskę jako wzór przeprowadzania reform. Mimo to, ustawa będzie doskonalona do ostatniego dnia przed wprowadzeniem jej w życie.

Mówiąc o ustawie 2.0 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił uwagę na kilka jej aspektów, istotnych dla społeczności UTP. Przede wszystkim ustawa zdecydowanie poszerzy autonomię uczelni – wszystkie sprawy związane z jej funkcjonowaniem regulowane będą przez statut uczelni. Nie należy też obawiać się wpływu ustawy na osłabienie pozycji uczelni w regionie.

Postanowiłem, że w ustawie wyłonimy, w drodze konkursowej, z grona uczelni akademickich wybranych przez grono wybitnych ekspertów, takie którym na sześć lat będziemy przyznawać status uczelni badawczych, co da im jeszcze szerszą autonomię i wzrost finansowania na zasadzie kontraktu. Chciałbym tu podkreślić z całą mocą, że nie odbije się to poziomie finansowania pozostałych uczelni. A propos „naukowych wysp doskonałości”, które ma UTP, ale też wiele innych uczelni. Dla uczelni regionalnych przewidziany został osobny konkurs na tzw. regionalne inicjatywy doskonałości. Dzięki na przykład znakomitym osiągnięciom naukowców UTP, poziom finansowania uczelni będzie mógł być wyższy.

Minister Gowin, jako pójście w bardzo dobrym kierunku, określił współpracę UTP z innymi uczelniami. To kierunek rekomendowany m.in. przez Raport Komisji Europejskiej nt. stanu szkolnictwa wyższego w Polsce w kontekście zbyt słabej współpracy polskich uczelni między sobą. Ministerstwo niczego nie będzie narzucać, ale bardzo zachęcać do konsolidacji, chociażby poprzez wymierne korzyści finansowe. Z myślą o uczelniach mających w planach konsolidację ustawa przewiduje nową formułę uczelni – federacyjnych.

Myślę, że współpraca pomiędzy UTP a UKW, to jest znakomity wstęp do powołania silnej uczelni federacyjnej, do której z czasem dołączą inne uczelnie w mieście i regionie – powiedział wicepremier Gowin, przechodząc do kolejnego punktu swojego wystąpienia, dotyczącego zmian w finansowaniu uczelni. Dzisiaj sposób otrzymywania przez uczelnię dotacji budżetowej jest ogromnie skomplikowany i utrudniający efektywne wykorzystywanie pieniędzy. Po wejściu w życie konstytucji dla nauki uczelnia będzie otrzymywać zasadniczą jedną dotację i będzie autonomicznie decydować, jak ją wykorzystać. Wycofany tym samym zostanie algorytm, co dla niektórych będzie bardzo bolesne, ale nie można było dłużej tolerować sytuacji w której opłacało się przyjmować jak najwięcej studentów. Ta masowość zaczęła skutkować znacznym obniżeniem poziomu kształcenia. Teraz stawiać się będzie na jakość kształcenia. Opcja jeden pracownik naukowy na trzynastu studentów, to optymalna proporcja, która pozwoli m.in. na odbudowanie relacji mistrz-uczeń, na poświęcenie studentowi więcej czasu i uwagi. Wówczas poziom kształcenia wzrośnie.

Dobra wiadomość, to ta, że ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wraz z centrum badań i rozwoju uruchomiły konkurs grantowy dla uczelni na kwotę miliarda złotych. Jest więc o co walczyć, ale o kolejny miliard wzrosną w przyszłym roku budżetowe nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe, gdyż wreszcie władze państwa zaczęły patrzeć na naukę i szkolnictwo wyższe nie jako na koszt, ale jako na inwestycję. To pierwszy krok.

My potrzebujemy wielu lat systematycznego wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe. Z tego miejsca zwracam się do całej klasy politycznej, żeby ponad podziałami partyjnymi, przyjąć taką śmiałą strategiczną wizję rozwoju Polski, przewidującą, że w ciągu pięciu lat nakłady na naukę wzrosną do 1 procenta PKB – zaapelował wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wypunktowując kolejne zmiany, jakie niesie za sobą nowa ustawa Jarosław Gowin wymienił: nowy model kształcenia doktorantów, nowa dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej, powołanie stanowiska prorektora ds. dydaktyki, habilitacja przestanie być obligatoryjna, wprowadzona zostanie nowa klasyfikacja dyscyplin naukowych, nowe zasady do nabywania uprawnień i nadawania stopni naukowych. Zmian będzie dużo i wchodzić będą w życie sukcesywnie, od października 2018 roku, aż do 2026 roku.

Dalszą część uroczystego rozpoczęcia nowego roku akademickiego na UTP wypełniły: immatrykulacja studentów I roku, wręczenie wyróżnień odznaczeń dla pracowników uczelni i studentów, wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Wojciecha Maksymowicza, występ chóru akademickiego UTP.


Powiązane treści