Bydgoszcz
14C
Słonecznie
67% wilgotność
Wiatr: 4km/h S
H 15 • L 14
17C
Sr
15C
Czw
9C
Pt
8C
Sob
8C
Nd
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIJutro w Bydgoszczy zaczyna się kwalifikacja wojskowa
21.02.2016 | 19:39

Jutro w Bydgoszczy zaczyna się kwalifikacja wojskowa

Na komisję można będzie się stawić w godzinach od 7.45 do 16.00.

Na zdjęciu: Komisja wojskowa przy pracy.

Fot. Stanisław Gazda

W Bydgoszczy, w Kompleksie Sportowym „Zawisza” (budynek główny stadionu) jutro, 22 lutego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która zastąpiła dawny pobór. Potrwa do 22 kwietnia.

W Polsce tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 1997 roku; urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; oraz osoby urodzone w latach 1995-1996, wobec których orzeczono czasową niezdolność do służby wojskowej i albo okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, albo osoby te złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej.

Kwalifikacja dotyczy także kobiet

Kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1992-1997, które mają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także studentki lub absolwentki tych szkół lub kierunków. Ponadto kwalifikacja obejmie osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się do wojska na ochotnika, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat.

Podstawą prawną tegorocznej kwalifikacji jest rozporządzenie szefów MON i MSW.

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekają wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie.

Kwalifikacja wojskowa w 2009 r. zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

W Bydgoszczy funkcjonować będą następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 i nr 2 w Bydgoszczy

Adres: Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, Kompleks Sportowy „Zawisza” (budynek główny stadionu)

Telefon: (52) 588 09 59

Termin pracy komisji lekarskiej: od 22.02. do 22.04.2016 r. w godz. 7.45 do 16.00

Zasięg działania Komisji: miasto Bydgoszcz

Powiatowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy

Adres: Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, Kompleks Sportowy „Zawisza” (budynek główny stadionu)

Telefon: 525 880 880

Termin pracy komisji lekarskiej: od 14.03. do 27.04.2016 r. w godz. 7.30 do 15.00

Zasięg działania Komisji: miasta i gminy – Koronowo, Solec Kujawski, gminy – Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko

Kategorie zdolności do służby.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,

kategoria zdolności „B” , czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,

kategoria zdolności „D” , czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,

kategoria zdolności „E” , czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, przeniesione do rezerwy. Podczas kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie książeczek wojskowych.


Powiązane treści