Bydgoszcz
3C
Opady
93% wilgotność
Wiatr: 4km/h NNW
H 4 • L 2
8C
Wt
5C
Sr
6C
Czw
4C
Pt
8C
Sob
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszcz[KONKURS] Wygraj śmieciarkę ProNatury z klocków! [REGULAMIN]
22.10.2017 | 14:33

[KONKURS] Wygraj śmieciarkę ProNatury z klocków! [REGULAMIN]

Na zdjęciu: Zestaw klocków Cobi - śmieciarka z logiem ProNatury!

Fot. MB

Jesteś fanem ekologii i chciałbyś wygrać miniaturową wersję śmieciarki? Weź udział w konkursie i zdobądź jeden z 10 zestawów klocków Cobi przedstawiających pojazd bydgoskiej ProNatury.

Wystarczy, że do 6 listopada wykonasz zdjęcie lub rysunek, na którym pokazujesz w jaki sposób Ty lub Twoje dziecko dbacie o środowisko. Fotografie należy podsyłać mailowo na adres konkurs@metropoliabydgoska.pl . Pełen regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.metorpoliabydgoska.pl .

REGULAMIN KONKURSU

 §1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest redakcja portalu Metropolia Bydgoska.pl – zwany dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, że konkursy nie są w ż̇aden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani w jakikolwiek inny sposób powiązane z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com.
3. Organizator oświadcza, że konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).
4. Zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu osoba, która przystąpiła do konkursu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”).
5. Konkursy prowadzone będą na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa ogólne zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
6. Konkursy prowadzone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Udział w konkursach jest dobrowolny i nieodpłatny.
§2 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
2. Warunkami niezbędnymi dla uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do Internetu oraz posiadanie tylko jednego konta osobowego na portalu Facebook.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Facebooka (https://www.facebook.com/legal/term…).
4. Wszystkich uczestników konkursu obowiązują zasady gry fair play.
5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zobowiązuje się udostępnić podstawowe informacje os sobie (imię̨, nazwisko, nazwa użytkownika).
§3 Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przygotować jedno zdjęcie lub rysunek, dokumentujące dbanie o środowisko naturalne, działanie na rzecz ochrony środowiska w Bydgoszczy. Zdjęcie lub rysunek należy dostarczyć najpóźniej 6 listopada na adres: konkurs@metropoliabydgoska.pl .
2. Przesłane zdjęcia i rysunki zostaną opublikowane na fanpage oraz stronie internetowej Metropolia Bydgoska.pl w dniu ogłoszenia wyników – nie później niż 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
3. Uczestnik konkursu, w razie wygranej lub wyróżnienia, wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na fanpage’u Organizatora.
4. Komisja Konkursowa wybierze dziesięć najciekawszych zgłoszeń. Komisję Konkursową stanowią wybrani pracownicy Organizatora. W skład jury wchodzą:
Dawid Gulczyński – dyrektor generalny Grupa Enjoy! Media,
Grzegorz Nowacki – sekretarz redakcji,
Piotr Kurek – przedstawiciel ProNatura.
7. Nagrodą dla zwycięzców konkursu (której fundatorem jest ProNatura) jest zestaw klocków Cobi – śmieciarka ProNatura.
8. Zwycięzca zobowiązuje się odebrać nagrodę w terminie wyznaczonym przez organizatora. W przypadku niezgłoszenia się nagroda przepada.
9. Nagroda nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny w innej walucie czy na inną nagrodę rzeczową.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu Facebook, a także funkcjonowanie sieci.
§ Prawa autorskie i pokrewne
1. Uczestnik konkursu potwierdza, że posiada wszelkie prawa do przesłanego Zgłoszenia i wyraża zgodę na jego publikację (w całości lub w częściach) na kanałach społecznościowych Metropolia Bydgoska.pl .
2. Przesyłając Film lub rysunek  potwierdza, że wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciu oraz uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych na zdjęciu na publikację ich wizerunku oraz wyraża i uzyskał zgody na udostępnienie wizerunku na stronie internetowej Metropolia Bydgoska.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, YouTube).
3. Zgłaszający potwierdza, iż poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu zgłoszenia do Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób uwiecznionych na zdjęciu w związku z ich eksploatacją dla celów określonych w niniejszym Regulaminie.
§5 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na piśmie na adres mailowy: konkurs@metropoliabydgoska.pl do dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni przez organizatorów. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
§6 Postanowienia końcowe
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Niespełnienie warunków Konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w Konkursie, a tym samym uniemożliwia zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z całkowitą akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu.
4. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator.
5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku do celów marketingowych przez Grupa Enjoy! Media – wydawca Metropolia Bydgoska.pl .
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz ż̇ądania usunięcia. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7. Właściwym do rozstrzygania sporów związanych z niniejszym Konkursem jest sąd siedziby Organizatora.


Powiązane treści