Bydgoszcz
1C
93% wilgotność
Wiatr: 2km/h SE
H 1 • L 1
2C
Pon
0C
Wt
1C
Sr
5C
Czw
1C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaPORADY I CIEKAWOSTKIKsięga wieczysta mieszkania. Jakie informacje zawiera?
29.10.2021 | 15:45

Księga wieczysta mieszkania. Jakie informacje zawiera?

Na zdjęciu: Księga wieczysta wygląda tak samo dla każdej nieruchomości, bez względu na to, czy jest to działka, mieszkanie czy dom.

Fot. pixabay.com

Księga wieczysta to dokument, który opisuje stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzi się dla budynków, gruntów i lokali. Z księgą wieczystą należy się zapoznać np. przed zakupem mieszkania na rynku wtórnym, aby sprawdzić jego stan prawny.

W księdze wieczystej danego mieszkania znajdziemy wszystkie istotne informacje dotyczące jego właściciela, ewentualnego zadłużenia nieruchomości czy też innych obciążeń, które mogą znacząco wpływać na sposób rozporządzania lokalem. Księga wieczysta przyda się zwłaszcza podczas zakupu mieszkania z rynku wtórnego czy jego wynajęcia, a także np. podczas spraw spadkowych, jeśli występuje problem z ustaleniem spadkobierców czy w przypadku darowizny, której przedmiotem jest mieszkanie. Księgi wieczyste są jawne, każdy może więc mieć do nich dostęp. Obecnie księgi zakłada się elektronicznie.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Księga wieczysta wygląda tak samo dla każdej nieruchomości, bez względu na to, czy jest to działka, mieszkanie czy dom. Na okładce księgi wieczystej znajdziemy jej numer, a także kod i nazwę wydziału Sądu Rejonowego, który zajmuje się jej prowadzeniem, a także poznamy powód, dlaczego została założona księga wieczysta, np. w wyniku wyodrębnienia lokalu.

Każda księga wieczysta dzieli się na 4 działy. Dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” to dokładna lokalizacja nieruchomości, a także jej opis. Dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” zawiera z kolei informację  o wielkości udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, z których właściciele lokali nie korzystają na wyłączność np. windy czy kanalizacja.

Dział II „Własność” to dane właściciela lub właścicieli nieruchomości. Bardzo ważna jest także informacja ujawniająca dokument, na podstawie którego właściciel mieszkania wszedł w jego posiadanie, np. umowa sprzedaży czy umowa darowizny. Kolejny dział księgi wieczystej to prawa, roszczenia i ograniczenia ustanowione na nieruchomości, takie jak np. prawo pierwokupu, roszczenie o przeniesienie własności, ograniczenia w rozporządzaniu lokalem czy ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji komorniczej. Jeśli na nieruchomości nie ma żadnych roszczeń to dział ten pozostanie pusty. Jeśli jednak ta część księgi wieczystej zawiera wpis, to w przypadku chęci zakupu takiego mieszkania koniecznie należy poznać okoliczności powstania wpisów i starać się o ich wykreślenie.

W ostatniej, IV części księgi wieczystej znajdziemy z kolei informacje o tym, czy mieszkanie jest obciążone hipoteką. Przeglądając księgę wieczystą np. przed zakupem nieruchomości warto też upewnić się, że nie zawiera ona wzmianki o tym, że do Sądu Rejonowego wpłynął wniosek o wpis do księgi wieczystej, a więc jej treść ulegnie wkrótce zmianie.

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej?

Treści ksiąg wieczystych są jawne, oznacza to, że każdy może się z nimi zapoznać. Trzeba tylko znać numer księgi wieczystej. Zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych zajmuje się Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Do niedawna księgi wieczyste funkcjonowały wyłącznie w wersji papierowej. Obecnie zakładane i prowadzone są one w wersji elektronicznej. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może ją bezpłatnie przeglądać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli numer księgi wieczystej nie jest nam znany, to można go uzyskać odpłatnie za pośrednictwem internetowych wyszukiwarek numerów KW, podając adres nieruchomości lub numer działki. Porady na temat tego, jak dotrzeć do numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości czy numeru działki, można znaleźć na stronie Ksiegawieczysta.net.


Podobne wpisy

Powiązane treści