[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego? [RADCA w PIĄTEK]

Dodano: 23.10.2020 | 09:08

Na zdjęciu: Statystycznie większość małżonków rozstaje się bez orzekania o winie.

Fot. creative commons

Dzisiaj znowu wracamy to tematu rozwodów. Statystycznie większość małżonków rozstaje się bez orzekania o winie. Zdarza się jednak, że jeden ze współmałżonków żąda uznania winy tego drugiego.  Czym jest ta wina w rozkładzie pożycia? O tym w dzisiejszym artykule.

Orzekając w przedmiocie winy, sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. Co istotne,  nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego (III Ca 547/17).

Wskazówką dla określenia obowiązków małżeńskich jest art. 23 k.r.o., z którego wynika, iż małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie oraz, że są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu.

Pojęcie winy w art. 57 KRO obejmuje tak winę umyślną, jak i nieumyślną. Za zawinione na gruncie przepisów rozwodowych uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego. Nie jest konieczne dla przypisania małżonkowi winy objęcie jego zamiarem spowodowania, poprzez określone działania lub zaniechania rozkładu pożycia, prowadzącego w ostatecznym rezultacie do rozwodu – wystarczy możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego działania lub zaniechania (I ACa 553/18).

Co istotne, sąd wydając wyrok nie stopniuje winy małżonków. Nawet jeśli uzna, że jedno z  nich jest winne w 99 %, a drugie w 1 %, to i tak orzeka o winie obojga małżonków.

Standardowe przyczyny rozwodów z winy jednego małżonka to zdrada, alkoholizm (lub inne uzależnienia), porzucenie rodziny. Są to jedynie przykłady, gdyż sytuacje życiowe bywają naprawdę różne i nie dałoby się spisać zamkniętego katalogu czynności, które mogą przesądzić o winie jednego z małżonków.

Podstawa prawna: art. 57 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j.)


W razie pytań czy też wątpliwości napisz do mnie maila na adres: prawnik@metropoliabydgoska.pl.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

 

Kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego? [RADCA w PIĄTEK]
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments