Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Mamy w Bydgoszczy e-cmentarze! Odnalezienie grobu nie będzie problemem!

Dodano: 27.10.2017 | 15:23

Na zdjęciu: Dzięki wyszukiwarce grobów, ich odnalezienie nie będzie już problemem.

Fot. Stanisław Gazda

Sporo zmian zaszło w tym roku na niektórych cmentarzach komunalnych, ale najważniejszą jest ta, że wszystkie pięć cmentarzy zostało zinwentaryzowanych, dzięki czemu znalazły się one w sieci internetowej, gdzie na specjalnej witrynie stworzona została możliwość wyszukiwania grobów. Ale nie tylko…

Odczuwalną i z ulgą przyjętą zmianą w infrastrukturze cmentarza Starofarnego jest zakończona modernizacja ścieżek cmentarnych oraz zainstalowanie nowych punktów czerpania wody. Również pomyślnie zakończone zostały prace przy budowie nowej sieci wodociągowej na cmentarzu przy ulicy Wiślanej. Z kolei na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej powstało kolumbarium, co przyczyniło się do zwiększenia miejsc pochówku na tej nekropolii.

Wzorem innych dużych polskich miast, również w Bydgoszczy można już bez trudu znaleźć miejsce pochówku osoby zmarłej, spoczywającej na którymś z pięciu cmentarzy komunalnych. Mamy już w mieście system informatyczny do zarządzania cmentarzami komunalnymi wraz z witryną internetową wyposażoną w wyszukiwarkę grobów.

Prace nad stworzeniem systemu, którego koszt wykonania wyceniono na 109.106 zł, polegały na przeprowadzeniu spisu inwentaryzacyjnego z natury oraz na podstawie ksiąg cmentarnych pięciu cmentarzy komunalnych (przy ulicach: Wiślanej, Kcyńskiej, Grunwaldzkiej, Ludwikowo i Lotników). Wykonana została dokumentacja zdjęciowa istniejących grobów. Powstał system informatyczny do zarządzania cmentarzami komunalnymi wraz z obsługą finansowo-księgową, co już wkrótce pozwoli m.in. na elektroniczne wnoszenie opłat przedłużających możliwość użytkowania grobowca. Bardzo istotną nową możliwością w naszym mieście jest – dzięki wspomnianemu systemowi informatycznemu – wyszukiwanie grobów zmarłych.

Witryna internetowa (www.cmentarze.bydgoszcz.pl) ma funkcję wyszukiwania grobu w połączeniu z mapą sytuacyjną i mapą dotarcia do grobu z każdego z wejść na cmentarz. Wyszukiwarka jest intuicyjna – wystarczy wpisać początek nazwiska, sektor, datę urodzin lub śmierci. Jest też możliwość zapalenia na grobie osoby zmarłej maksymalnie sześciu wirtualnych zniczy i dołączenia do nich własnej sentencji. Znicze będą „palić” się przez siedem dni. Strona internetowa pozwala ponadto na zgłaszanie ewentualnych błędów w nazwiskach lub danych dotyczących dni urodzin i zgonów. Tą drogą będzie również możliwy kontakt z zarządcą cmentarza np. w sprawie opłat.

Witryna zawiera plany wszystkich cmentarzy, obowiązujący cennik, przypomnienia związane z osobami zmarłymi (rocznica urodzin, śmierci), możliwość umieszczania darmowych nekrologów.

Strona internetowa bydgoskich cmentarzy aktualnie zawiera dane ( zarejestrowane w systemie do września br.) o 52076 osobach pochowanych, spoczywających w 40879 grobach. Z uwagi na to, że miesięcznie na bydgoskich nekropoliach ma miejsce ponad 300 pochówków – aktualizacja danych musi trochę potrwać. Zarówno operatorzy systemu jak też jego administrator obiecują, że wkrótce będzie ona prowadzona na bieżąco, gdyż potrzebne dane będą pozyskiwane i wprowadzane do systemu już w dniu pogrzebu.

Ewentualne błędy mogą być spowodowane brakiem ksiąg cmentarnych ( te dotyczące cmentarza Starofarnego przed laty spłonęły), błędami w samych księgach cmentarnych, albo są błędami literowymi, popełnionymi przy wprowadzaniu danych do systemu. Wszelkie uwagi z tym związane należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.

Na pięciu bydgoskich cmentarzach komunalnych jest 986 grobów murowanych, 1520 urnowych (w tym kolumbaria), 256 grobów wojennych i 318 objętych opieką konserwatorską.