Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

MPU przygotowuje kolejne plany miejscowe. Dotyczą Fordonu

Dodano: 18.12.2018 | 12:32

Na zdjęciu: MPU przygotowuje nowy plan m.in. dla osiedla Eskulapa.

Fot. BB

Miejska Pracownia Urbanistyczna poinformowała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów w Fordonie i okolicach.

Urbaniści w najbliższym czasie zajmą się opracowania planu miejscowego dla terenów, położonych na trzech osiedlach. Pierwszym z obszarów, dla którego jest sporządzana wizja zagospodarowania, jest osiedle Bajka. Plan „Bajka-Wschód” dotyczyć będzie terenu pomiędzy ulicami: Andersa, Brzechwy i Akademicką – zlokalizowana jest tam zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Plan nie obejmie parku położonego po zachodniej części osiedla – jego teren należy do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która planuje rewitalizację terenu zielonego.

Kolejnym obszarem w Fordonie, który zyska nowy plan miejscowy jest obszar pomiędzy Starym Fordonem, a osiedlem Nad Wisłą. Plan „Fordon – Ryńskiego obejmie spory teren pomiędzy ulicami Wyzwolenia, Swobodną, Piłsudskiego, Cechową, Garczyńskiego i Styki. Jednym z powodów sporządzenia nowego planu jest sprawa dotycząca obszaru po zlikwidowanym dwa lata temu boisku przy ulicy Swobodnej. Powstały na początku XXI wieku obiekt musiał zniknąć, ponieważ po nieruchomość zgłosiła się poprzednia współwłaścicielka gruntu i zarazem spadkobierczyni drugiego z dawnych właścicieli.


WIĘCEJ O LIKWIDACJI ZNANEGO BOISKA W FORDONIE


– Od 1992 roku działka stanowiła własność gminy Bydgoszcz – stało się tak za sprawą decyzji ówczesnego wojewody, w wyniku której Skarb Państwa przekazał nieruchomość miastu. Boisko powstało w latach 2002-2003, a więc w momencie, gdy miasto miało pełne prawo do władania nieruchomością na cele budowlane – tłumaczyła dwa lata temu rzecznik prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak. Nowy plan miejscowy ma umożliwić zlokalizowanie na terenie działki zabudowy o innej funkcji niż zakładana wcześniej funkcja szkolna.

Ponadto, MPU zaprasza też do zgłaszania uwag w sprawie planu „Fordon: osiedle Eskulapa – Jasiniecka”, obejmującego jeden z najdynamiczniej rozwijających się terenów w Bydgoszczy. Na osiedlu Eskulapa w ostatnich latach wybudowano kilkanaście bloków, a także utwardzono drogi i doprowadzono komunikację publiczną. Rozwój osiedla sprawił, że na jego terenie powstała także kaplica. Obszar, który będzie objęty planem to teren w rejonie ulic: Pod Skarpą, Niemierzy, Jasinieckiej, Ciszewskiego, Sybiraków, Kaczmarczyka. Nie obejmuje on bloków wybudowanych przez Nordic Development.

Mieszkańcy wspomnianych osiedli – i nie tylko – mogą składać wnioski do planu pisemnie w siedzibie MPU lub listownie (Grudziądzka 9-15, 85-830 Bydgoszcz). Uwagi muszą zawierać dane osobowe wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której on dotyczy. W przypadku wszystkich wyżej wymienionych planów wnioski można składać do 25 stycznia 2019 roku. Warto też wspomnieć, że mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu planu „Fordon: Akademicka-Fordońska-Jasiniecka” (część zachodnia).