Bydgoszcz
8C
Słonecznie
93% wilgotność
Wiatr: 3km/h S
H 8 • L 7
9C
Pt
10C
Sob
9C
Nd
12C
Pon
10C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCINa kim spoczywa ciężar udowodnienia faktu? [RADCA w PIĄTEK]
sąd, rozprawa, prawo - freeimages
13.09.2019 | 07:30

Na kim spoczywa ciężar udowodnienia faktu? [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu: Co piątek na MetropoliaBydgoska.pl ukazują się porady prawne.

Fot. freeimages

Często zdarza się, że strona postępowania, zwłaszcza, gdy występuje w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika, nie przedstawia odpowiednich dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Konsekwencją tego jest zazwyczaj oddalenie powództwa. Dzisiaj napiszę o tym, jak prawidłowo dowodzić swoich twierdzeń.

Przepis art. 6 k.c. stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jest to wyraz zasady kontradyktoryjności. Polega ona na tym, że podstawę rozstrzygnięcia w danej sprawie stanowią twierdzenia i dowody przedstawione przez strony postępowania.

Wyżej wskazany artykuł 6 k.c. określa reguły dowodzenia, tj. przedmiot dowodu oraz osobę, na której spoczywa ciężar udowodnienia faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, przy czym sąd nie ma obowiązku dążenia do wszechstronnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy oraz nie jest zobowiązany do zarządzania dochodzenia w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie. Nie ma też obowiązku przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na tej stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne (I AGa 144/18)

Co więc z tego wynika? Jeżeli chcesz udowodnić, że zawarłeś umowę z drugim podmiotem, to powinieneś obok samych twierdzeń złożyć do sądu tę umowę. Jeśli jej nie posiadasz, możesz wnioskować do sądu o zobowiązanie drugiej strony do jej przedstawienia. W przeciwnym przypadku lub braku innych dowodów istnieje duża szansa, że sąd nie uwzględni Twojego żądania, gdyż nie zostanie ono udowodnione.

Są co prawda przypadki, gdy pewnych rzeczy nie trzeba udowadniać. Przykładem takiego roszczenia jest roszczenie o zapłatę równowartości 40 euro z tytułu opóźnienia w zapłacie w transakcjach między przedsiębiorcami. W innych przypadkach czasem wystarczy samo uprawdopodobnienie roszczenia, które wystarczy np.  w postępowaniach zabezpieczających.  Nie musisz też udowadniać faktów powszechnie znanych (np., że Polska leży w Europie) oraz faktów znanych sądowi z urzędu (sąd jednak powinien zwrócić na to uwagę stronom). Jeśli strona przeciwna potwierdzi lub przemilczy Twoje twierdzenia, to sąd w pierwszej okoliczności uzna za udowodnione Twoje stanowisko, a w drugiej przy rozważaniu całości materiału dowodowego może uznać za udowodnione Twoje stanowisko.

Zasadą jest jednak, że twierdzenia trzeba udowadniać. Pamiętaj o tym pisząc pozew lub wniosek o sądu.

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) oraz art.  3, 228-230 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 t.j.)


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław Piątek
radca prawny
————————–
tel.: 792-262-264
www.radcapiatek.pl

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o

Powiązane treści