Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Napięta sytuacja na linii władze Koronowa – strażacy. Druhowie zarzucają burmistrzowi brak komunikacji

Dodano: 04.04.2023 | 13:43

Na zdjęciu: Zarząd ZOSP w Koronowie ma sporo zastrzeżeń do burmistrza i jego pracownika

Fot. Szymon Fiałkowski

O tym, że nie najlepiej dzieje się na linii władze Koronowa – Zarząd ZOSP mówi się od dłuższego czasu. Potwierdzeniem była ostatnia sesja Rady Miejskiej w Koronowie. Zastrzeżeń do pracy burmistrza, a w szczególności jego pracownika, który zajmuje się ochroną przeciwpożarową jest sporo.

Już wcześniej Zarząd otwarcie mówił o problemach z jakimi muszą się borykać strażacy. W ubiegłym roku Mirosław Wiese naczelnik OSP Koronowo oraz Komendant Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Koronowie podniósł temat dużej liczebności wyjazdów i braku zabezpieczenia kierowców. – Chcę Państwu powiedzieć, że codziennie w tych dniach kiedy nie mamy kierowcy, wydzwaniamy do siebie kto dziś może zabezpieczyć ten wyjazd – mówił wtedy podczas sesji Mirosław Wiese. – Chce Państwu powiedzieć, że przez 46 lat jak jestem członkiem OSP w Koronowie nie widziałem takiego odpychania OSP Koronowo. Nie wiem co tej władzy OSP Koronowo zrobiło. Ja monitorowałem, próbowałem rozmawiać na rożne sposoby, bywałem u burmistrzów w moich godzinach pracy, zapraszałem niejednokrotnie burmistrzów we wtorki o godz. 17:00 mamy zbiórki – nikt się nie pojawia – dodał.

OSP Wtelno chciało do KSRG – władze nie wyraziły zgody

To nie jedyna sprawa, która wywołuje wśród strażaków emocje. Do systemu KSRG chciała dołączyć jednostka OSP Wtelno. Władze Koronowa nie widziały takiej potrzeby. W sprawę zaangażowała się radna Mirosława Holka. – Proszę o informacje, dlaczego Ochotnicza Straż Pożarna we Wtelnie nie otrzymała zgody władz gminnych na włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pomimo, że w 2021 roku była przewidziana do włączenia przez Komendę Główną PSP – czytamy w piśmie, które wystosowała radna w 2022 roku do burmistrza. – Plan zakłada, że w latach 2021-2024 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy poszerzy się o 513 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z całej Polski. Jednostka OSP we Wtelnie posiada prawie pełne wyposażenie wymagane dla jednostek objętych KSRG, które stale jest uzupełniane, a wyszkolonych druhów jest znacznie więcej od ilości wymaganych.

„Rozmieszczenie jednostek KSRG jest przemyślane”

W odpowiedzi zastępca burmistrza Koronowa Piotr Kazimierski zaznaczał, że gmina pod względem wskaźników ochrony przeciwpożarowej prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną jest oceniana na wysokim poziomie. Rozmieszczenie jednostek KSRG jest przemyślane i uwarunkowane położeniem geograficznym jednostek. – Korzyści płynące z bycia członkiem KSRG są nieadekwatne do wymogów oraz kosztów – twierdzi Piotr Kazimierski.

W ubiegłym roku doszło także do groźnego pożaru domu we Wtelnie. Sołtys Wtelna i prezes OSP Wtelno Krzysztof Holka miał zastrzeżenia do władz Koronowa, że ci ograniczają fundusze na wydatki związane z przeglądami technicznymi. Podczas akcji ratowniczej nie można było skorzystać z niektórych aparatów ochrony dróg oddechowych.

Bardzo duża liczba wyjazdów

Temat związany ze strażą pożarną powrócił podczas ostatniej sesji przy okazji sprawozdania Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Koronowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2022 roku na terenie Gminy Koronowo. Komendant Mirosław Wiese pokrótce przedstawił dane dotyczące straży. Na terenie gminy działa 17 jednostek OSP w tym 4, które są włączone do systemu KSRG. W ubiegłym roku 329 razy do akcji wyjeżdżali strażacy z OSP KSRG Koronowo. 126 razy wyjeżdżał OSP KSRG Gościeradz, 103 razy OSP KSRG Mąkowarsko, 68 razy OSP KSRG Wierzchucin Królewski. Z pozostałych jednostek samochodowych nie wchodzących w skład KSRG najwięcej wyjazdów miało OSP Wtelno (91). – W ubiegłym roku była wzmożona liczba tych wyjazdów – mówił Mirosław Wiese. – W porównaniu do 2021 roku wzrosła o 40 proc., a w niektórych przypadkach nawet o 50 proc.

Jak zaznaczył komendant wzmożona liczba wyjazdów związana była m.in. z przejściem dwóch nawałnic. Przyznał, że na terenie gminy Koronowo przydałby się podnośnik. Ponadto poinformował, że wśród strażaków występują braki chociażby w umundurowaniu. Według informacji, które dotarły do komendanta kierowcą w OSP KSRG Gościeradz została osoba o złej reputacji. – Wszystkie jednostki piszą o umundurowanie ochronne – mówił komendant.

Sprawy powinny być omawiane w „mniejszym gronie”?

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Bogusław Guziński powiedział, że tego typu sprawy powinny być omawiane „w mniejszym gronie”, chociażby na komisjach. – Nie widzę żadnego problemu, abyśmy na spokojnie jak panowie przejrzycie sprawozdania z poszczególnych posiedzeń zarządów OSP, wprowadzić na naszej komisji dodatkowo punktu – mówił radny Maciej Szlagowski. – Tak jak czytając sprawozdanie i postulat panów z Zarządu o wprowadzenie jednostki OSP Wtelno, która ma więcej wyjazdów niż Wierzchucin w roku 2022 – pewnie z racji bliskości S5 i zdarzeń na tym terenie – do systemu KSRG. Jeżeli widzicie Państwo taką potrzebę – oczywiście nie ja o tym decyduje – ale jeżeli widzicie jako fachowcy taką potrzebę to pewnie będzie trzeba to zrobić – dodał.

Zastrzeżenia do pracownika urzędu

Zdaniem Macieja Szlagowskiego podział środków powinien być przydzielony według zaangażowania poszczególnych jednostek co do wyjazdów, ilości druhów. – Nie jesteśmy informowani o wszystkich zakupach – mówił Mirosław Wiese. – Co do jednostki Wtelno to sprzętowo i pod względem wyszkolenia Gmina nie musi nic doposażać. Z Komendy Miejskiej zielone światło jest, tylko tutaj chodzi o wolę burmistrzów. Wtelno na S5 jest dysponowane bardzo dużo. Tym bardziej, że oni mają ciężki sprzęt do ratownictwa technicznego. Żadnych kosztów gmina nie musi ponosić.

Głos zabrał także prezes Zarządu ZOSP Jan Michalski. – Nasza współpraca układa się najgorzej z pracownikiem zatrudnionym przez pana burmistrza – mówił prezes Michalski. – To ten jeden człowiek decyduje o tym ile ma ludzi iść na kurs, co ma być kupione. Jak jednostka potrzebuje np. hełmy, a dostaje pompę elektryczną, gdzie nie mają agregatu to pytam się po co był taki zakup? Czy ten człowiek wie jeden jedyny co nam w straży pożarnej jest potrzebne? Jestem już prawie 60 lat w straży. Straż pożarna to jest moja pasja. Pracowałem za wszystkich przewodniczących rady, za wszystkich panów burmistrzów. Obecnie nic nie wiemy o kwotach, przetargach. Nie ma konsultacji odnośnie zakupów. Mówią mi druhowie, że w OSP Gościeradz został zatrudniony kierowca. Pytam się na jakiej podstawie my o tym nie wiemy jako Zarząd Miejsko-Gminny? Strażacy w terenie są oburzeni. Nie wiem czy to jest rola pracownika, że on jest tam naczelnikiem tej straży, że on tak może sobie zrobić? Chcemy dać 30 osób na przeszkolenie, idzie pismo do pana pracownika, a pan pracownik mówi nie – damy 15. On wie lepiej jak my?

– Gdyby był większy dialog pomiędzy burmistrzami a nami to uważam, że pewnych rozmów by tutaj nie było – dopowiedział Mirosław Wiese.

Burmistrz Mikołajewski opuścił salę obrad

Przed wystąpieniem strażaków burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski opuścił salę obrad. Powrócił dopiero po wystąpieniu. W tym czasie głos zabrał jego zastępca Sławomir Marszelski. Odniósł się on do rzekomego zatrudnienia kierowcy, który miał niepewną przeszłość. Jak zaznaczył Marszelski każdy pracownik musi dostarczyć informacje o niekaralności. – Dzisiaj niestety jest tak, że brakuje pracowników z pewnymi uprawnieniami, te braki kadrowe widoczne są i na policji, w Zakładzie Karnym i Urząd Miejski także z nimi się boryka – mówił zastępca burmistrza. Odniósł się on także do wydatków i stwierdził, że trudno jest przygotować wykonanie planu, bo nie wiadomo ile będzie akcji. Poza tym jego zdaniem szereg spraw jest załatwianych na bieżąco.

Gmina nie przekazuje danych?

– Dwukrotnie w imieniu druhów występowałem o przekazanie danych za 2021 i 2022 rok, niestety żadnych danych nie otrzymałem – mówił z kolei radny Stanisław Gliszczyński. – Mimo, że art. 24 do tego zobowiązuje. Natomiast zapraszano mnie na spotkanie z pracownikiem. Ja mogę porozmawiać z pracownikiem wtedy kiedy otrzymam materiały źródłowe, co do których będę miał wątpliwości. Także tak wygląda ta współpraca – dodał.

Sprawa ma powrócić na komisjach

Maciej Szlagowski zaproponował, aby spotkać się z OSP na komisji i następnie wnioski przekazać do burmistrza. – Jeżeli jest potrzeba dyscypliny pracownika Urzędu Gminy to może tego dokonać burmistrz – mówił radny. Przewodniczący RM w Koronowie Bogusław Guziński stwierdził, że ubolewa nad tym, że występuje problem w komunikacji i radni muszą występować w roli mediatora.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
13 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
keloraK
keloraK
1 rok temu

OSP Wtelno ma problem z małą remizą, drabina samochodowa i mały samochód stoją pod chmurką a władze Koronowa z burmistrzem Mikołajewskim mimo ogłoszonego przetargu na rozbudowę wteleńskiej remizy w 2021 roku nic w tym kierunku nie robią, nie starają się by pozyskać wykonawcę rozbudowy ciasnej remizy i poprawienia warunków socjalnych. Jak mówi burmistrz „nie bo nie” https://platformazakupowa.pl/transakcja/489438?fbclid=IwAR1x3bCGp4HOQnIvjMV_3I1O5xSvBOSwtSk1p6-nzmo27EBA94gJmxGINWM

keloraK
keloraK
1 rok temu

Dziękuję panu Igorowi Nigmańskiemu za poruszony temat – mam nadzieję że władze gminy Koronowo zaglądają na strony Metropolia Bydgoska.PL

Niemiec
Niemiec
1 rok temu

Przyglądając się z boku podobno najlepiej gra się w szachy, ale nie tylko równie dobrze ogląda się Sesje Rady Miejskiej w Koronowie . Jak sama nazwa wskazuje radni spotykają się na sali sesyjnej , radni pobierają diety z Publicznych funduszy. Radni zapraszają gości, którym przewodniczący udziela głosu lub nie ?. A jak już przewodniczący RM udziela głosu decyzje to musi pamiętać że każdy ma prawo wypowiedzieć się swobodnie przedstawiając własne uczucia przemyślenia i interpretacji swoich spostrzeżeń. Dziękuje temu Panu który prosił i zwrócił się do radnego Pana Gordona z prosząc go aby udzielił mu odpowiedzi pytając publicznie – co przez… Czytaj więcej »

Marian
Marian
1 rok temu

Bardzo rozsądne przemyślane i słuszne stwierdzenie podało ze strony Pana Radnego Stanisława Gliszczyńskiego byłego i być może przyszłego burmistrza tego Państwu życzę . Pozdrawiam i życzę Państwu Zdrowych Wesołych Świąt Wielkanocnych . Oby takich ludzi nigdy nie brakowało na tej sali Sesyjnej rozsądek doświadczenie i inteligencja zawsze i wszędzie .

Niemiec
Niemiec
1 rok temu

Ta wasza drabina którą deklarował się prawdopodobnie ktoś z powiatu reanimować mogłaby już dawno stanąć na nogi jak nowa, podobno w Koronowie jest stowarzyszenie Polsko – Niemieckie pozdrawiam bardzo Państwa szanuje nie tylko za znajomość mojego języka Ojczystego . Szkoda że burmistrz nie zwrócił się o pomoc w nawiązaniu bliższych kontaktów pisząc poprzez stowarzyszenie Polsko – Niemieckie w ratowaniu nie tylko drabiny ale i zabytku Państwa kultury i Pasji bycia członkiem OSP który ryzykując swoją obecnością ratuje i czuwa nad naszym bezpiecznym życiem . Pan radny Koper czy wice burmistrz mają ciągły kontakt z tym stowarzyszeniem ponieważ są członkami w/w… Czytaj więcej »

Berlin
Berlin
1 rok temu

Ja bym z takim stwierdzeniem się nie zgodził Panie redaktorze, ponieważ konfliktów jest więcej i nie zawsze dotyczą Pana burmistrza, udowodnił to jeden z mieszkańców Tryszczyna którego dopuszczono do głosu podczas sesji Rady Miejskiej w Koronowie. Osoba ta skierowała pytanie do radnego Gordona niestety decyzją przewodniczącego nie udzielono odpowiedzi dlaczego nie wiadomo skoro radny był na sali obrad?. Burmistrzowie odpowiadają ustnie lub pisemnie na pytania podczas sesji choć nie są radnymi tylko występują jako goście – nie muszą być obecni jedynie realizują uchwały . Natomiast opłacany radny z pieniędzy Publicznych będący na sali obrad powinien w mojej ocenie tak samo… Czytaj więcej »

Czytelnik
Czytelnik
1 rok temu

Podobno nie ma już żelaznej kurtyny .

Regina
Regina
1 rok temu

Bardzo jednostronny (żeby nie napisać „stronniczy”) ten artykuł.

Czytelnik
Czytelnik
1 rok temu

Na sto procent zgubiono tu człowieka , który zadał pytanie radnemu !, czy tak Panie Macieju ma wyglądać punkt ; wolne wnioski i dyskusje ?. Czy tak mają mieszkańcy uczestniczyć w sesjach a ich problemy będą rozpatrywane w innym gronie ?

Tołdi
Tołdi
1 rok temu

Regina, stronniczy i jednostronny a nawet dwulicowy to jest pracownik gminny od spraw ppoż

Marglo
Marglo
1 rok temu

Co tu dużo smarować, z moich informacji i mego wywiadu to pierwsza i ostatnia kadencja aktualnego „burmistrza” tej koronowskiej „rodzinki” – burmistrz Mikołajewski gm. Koronowo myśli że to tylko mieszkańcy tej enklawy Koronowo głosują na burmistrza, w wielu wsiach okalających Koronowo maja dość tego człowieka jako burmistrza. Mikołajewski zapomniał kto jest suwerenem w gminie Koronowo. Władza uderza do głowy co można przeczytać w artykule Igora Nigmańskiego.

Marglo
Marglo
1 rok temu

Niemiec ! od Niemiec jak najdalej, o tym już przekonali się obecnie Ukraińcy a i Polacy w 1939 roku

Niemiec z Niemiec
Niemiec z Niemiec
1 rok temu

Ty mądry gdybyś się urodził w 1939 to dziś byś miał na nodze cewnik i nie tylko. Nie jestem zwolennikiem Pana burmistrza ale odwal się od rodziny tego człowieka . Dobra rada nie pluj bo ci śliny zabraknie .