Bydgoszcz
3C
Mżawka
81% wilgotność
Wiatr: 6km/h NNW
H 3 • L 3
4C
Pt
8C
Sob
10C
Nd
12C
Pon
12C
Wt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCINasz region coraz chętniej wybierany przez turystów. Ponad milion gości
21.05.2018 | 13:06

Nasz region coraz chętniej wybierany przez turystów. Ponad milion gości

Na zdjęciu: Nasz region staje się coraz bardziej atrakcyjny dla turystów z kraju i zagranicy.

Fot. Stanisław Gazda

Dane statystyczne GUS wskazują na wzrost zainteresowania turystów województwem kujawsko-pomorskim.

W 2017 roku w ujęciu rocznym zwiększyła się zarówno liczba korzystających ze zlokalizowanych w Kujawsko-Pomorskiem obiektów noclegowych, liczba noclegów, jak i stopień ich wykorzystania. Wzrósł także stopień wykorzystania pokoi w najliczniejszej kategorii obiektów, czyli w hotelach.

Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca ubiegłego roku, w województwie kujawsko-pomorskim badaniem statystycznym objęto 406 turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (przed rokiem 392 obiekty). Zdecydowana większość (83 procent wszystkich obiektów) oferowała wypoczynek całoroczny, pozostałe to obiekty sezonowe. Spośród badanych obiektów blisko połowa to obiekty hotelowe (w tym 132 – same hotele). Ponadto przebadano 210 obiektów noclegowych, w tym: ośrodki wczasowe, pokoje gościnne/kwatery prywatne, zakłady uzdrowiskowe oraz kwatery agroturystyczne. W porównaniu z rokiem poprzednim w województwie przybyło najwięcej hoteli (11 obiektów).

W zlokalizowanych w Kujawsko-Pomorskiem turystycznych obiektach noclegowych w końcu lipca 2017 r. znajdowało się 32,3 tys. miejsc noclegowych, co daje 4,2% wszystkich w kraju. Cztery na pięć miejsc noclegowych znajdowała się w obiektach całorocznych. Ich liczba wzrosła w skali roku o 2,5 tys. Podobnie jak w 2016 roku największą liczbę miejsc noclegowych oferowały hotele (34,8% ogółu miejsc w województwie). Znaczny odsetek (22,1%) stanowiły też miejsca w zakładach uzdrowiskowych.

Warto zauważyć, że w skali roku największa dynamika wzrostu miejsc noclegowych wystąpiła w przypadku hosteli (141,4%).

Turystyczne obiekty noclegowe w województwie to – podobnie jak w całym kraju – placówki średniej wielkości. W 2017 r. przeciętnie na 1 obiekt przypadało 80 miejsc noclegowych, a na obiekt całoroczny 77 miejsc (w kraju odpowiednio 72 i 73 miejsca).

W końcu lipca 2017 r. wszystkie obiekty hotelowe w Kujawsko-Pomorskiem oferowały turystom 7 tys. pokoi. Było to o 10 procent więcej niż w roku 2016. Średnio na jeden obiekt hotelowy przypadło 36 pokoi, a w samych hotelach – 43. Najliczniej występujące hotele trzygwiazdkowe (60 obiektów) dysponowały przeciętnie 40 pokojami. Zdecydowana większość pokoi (97,7%) wyposażona była w pełny węzeł higieniczno-sanitarny.

Od stycznia do grudnia 2017 r. we wszystkich obiektach hotelowych wynajęto 1,1 mln pokoi. Było to o 8,9% więcej niż w 2016 r. Niemal jedną piątą wynajęto turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych w 2017 r. w województwie wyniósł 43,5% (dla porównania w kraju 48,9%).

Udogodnieniem dla turystów w województwie były działające w turystycznych obiektach noclegowych placówki gastronomiczne. W końcu lipca 2017 r. było ich 374, a więc o 29 więcej niż w roku poprzednim. Ogółem we wszystkich obiektach działalność gastronomiczną prowadziły 172 restauracje, 109 barów (w tym kawiarnie), 69 stołówek oraz 24 punkty gastronomiczne. W 2017 r. w przeliczeniu na 100 turystycznych obiektów noclegowych w województwie działalność gastronomiczną prowadziły średnio 92 placówki. W obiektach hotelowych przypadały średnio 122 placówki, a w pozostałych obiektach 64. W hotelach działały najczęściej restauracje oraz bary i kawiarnie. Stołówki były natomiast domeną zakładów uzdrowiskowych, a punkty gastronomiczne – ośrodków wczasowych.

W 2017 r. z oferty turystycznych obiektów noclegowych w Kujawsko-Pomorskiem skorzystało 1,3 mln turystów, tj. o 8,4% więcej niż w roku poprzednim. Większość z nich zatrzymała się w obiektach hotelowych, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły się hotele. Natomiast spośród korzystających z pozostałych turystycznych obiektów noclegowych najbardziej popularne były zakłady uzdrowiskowe.

Zdecydowaną większość korzystających z turystycznej bazy noclegowej w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. stanowili turyści krajowi – 90,7%. Najczęściej wybierane były przez nich hotele, zakłady uzdrowiskowe oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe.

Warto dodać, że w 2017 r. z turystycznej bazy noclegowej w województwie skorzystało 120,7 tys. gości zagranicznych. Było to o 0,2% więcej niż w roku poprzednim. Najczęściej korzystali oni z hoteli. Najliczniejszą grupą turystów zagranicznych byli Niemcy (28,9% wszystkich turystów z zagranicy). Około 2/3 turystów skorzystało z bazy noclegowej od maja do października 2017 roku. Na okres wakacyjny – miesiące lipiec i sierpień – przypadło 22,2% wszystkich noclegów.

We wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w województwie w 2017 r. udzielono łącznie 4,3 mln noclegów. Było to o 9,2% więcej niż w roku poprzednim. Niemal połowa wszystkich (48,1%) przypadła na zakłady uzdrowiskowe. Blisko 32% noclegów udzielono w hotelach. Na pozostałe obiekty przypadło łącznie 19,9% udzielonych noclegów w województwie. W ujęciu rocznym wzrosła liczba udzielonych noclegów o 12,5% w uzdrowiskach i o 4,8% w hotelach. Natomiast największy wzrost dotyczył hosteli (o 64,2%).

W 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, turysta przeciętnie przebywał w obiekcie noclegowym zlokalizowanym w województwie nieco ponad trzy dni. Spośród wszystkich województw uplasowało to Kujawsko-Pomorskie na drugiej lokacie w kraju. Przeciętnie najdłużej przebywano w zakładach uzdrowiskowych (15 dni). Pobyt turystów krajowych trwał średnio blisko 3,5 dnia, a zagranicznych – niemal 2,5 dnia.

W 2017 r. w Kujawsko-Pomorskiem, przy odnotowanym wzroście liczby miejsc noclegowych oraz liczby turystów, zwiększyło się jednocześnie wykorzystanie miejsc noclegowych w obiektach turystycznych. Stopień ich wykorzystania wyniósł 43,7% (w kraju 39,3%). Wskaźnik ten oscylował w województwie między 33,5% w styczniu a 50,3% w sierpniu. Podobnie jak w roku poprzednim najwyższy średnioroczny stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w zakładach uzdrowiskowych (82,2%).

Analizując podstawowe wielkości charakteryzujące pod względem turystycznym poszczególne powiaty i miasta na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego, można zauważyć, że w 2017 r.:

─ w końcu lipca najliczniejszą bazą turystycznych obiektów noclegowych dysponował powiat aleksandrowski (58), a spośród miast na prawach powiatu Toruń (50). Najwięcej hoteli znajdowało się w Bydgoszczy i Toruniu (w każdym z miast po 25 obiektów);
─ w przeliczeniu na 1000 ludności najwięcej, bo 108 miejsc noclegowych, przypadało w powiecie aleksandrowskim;
─ gęstość bazy noclegowej we wszystkich miastach na prawach powiatu znacznie przekraczała średnią wojewódzką (2 miejsca noclegowe na 1 kilometr kwadratowy powierzchni) – wskaźnik wahał się tam od 10 we Włocławku do 37 w Toruniu;
─ najwięcej turystów przebywających w województwie skorzystało z obiektów noclegowych w Toruniu (28,1%), a wśród powiatów – w aleksandrowskim (12,9%);
─ najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w powiecie inowrocławskim (70,8%);
─ najwięcej pokoi w obiektach hotelowych wynajęto w Bydgoszczy (299,9 tys.). Najwyższy stopnień ich wykorzystania odnotowano w Toruniu (53,0%);
─ najwięcej noclegów turystom zagranicznym udzielono w Bydgoszczy (40,8% wszystkich).

Czy wiesz, że…

W 2017 r. spośród wszystkich województw Kujawsko-Pomorskie zajęło siódmą lokatę pod względem liczby udzielonych noclegów.

W 2017 r. pobyt turysty w obiekcie noclegowym w Kujawsko-Pomorskiem trwał dłużej niż przeciętnie w kraju.

W 2017 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych plasował Kujawsko-Pomorskie na trzecim miejscu wśród wszystkich województw.

Ponad 40% turystów zagranicznych w 2017 r. skorzystało w naszym regionie z oferty hoteli czterogwiazdkowych.


Podobne wpisy

Powiązane treści