Bydgoszcz
17C
Słonecznie
45% wilgotność
Wiatr: 7km/h SSE
H 17 • L 17
21C
Pon
21C
Wt
19C
Sr
16C
Czw
17C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczBiznesNielegalne zatrudnienie, praca „na czarno”: Inspekcja pracy wskazuje przyczyny
08.04.2016 | 12:48

Nielegalne zatrudnienie, praca „na czarno”: Inspekcja pracy wskazuje przyczyny

Prawo do poprawki - takie spostrzeżenie nasuwa się po analizie raportu sporządzonego przez OIP w Bydgoszczy.

Na zdjęciu: Praca nielegalna nierzadko opłaca się zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi.

Fot. Stanisław Gazda

Ukazało się najnowsze „Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2015 rok”. Jako że problem nielegalnego zatrudnienia nie zanika, zajmuje on sporo miejsca w tym dokumencie.

Do najistotniejszych uchybień w zakresie legalności zatrudnienia zaliczyć należy, podobnie jak  w latach ubiegłych: brak zgłoszeń lub nieterminowe zgłaszanie pracobiorców i zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego; niedopełnianie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy; nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy; brak potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Niestety, ale nierzadko do łamania prawa „zachęca” polskie ustawodawstwo oraz brak stosownych przepisów. Na przykład od lat nieuregulowana przez ustawodawcę są sprawy związane z legalnym zatrudnianiem pracowników, poprzez nałożenie obowiązku na przedsiębiorców, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego pracobiorcy w pierwszym dniu jej świadczenia lub nawet przed dopuszczeniem do pracy. Kuriozalne jest  m.in. funkcjonowanie zapisów ustawowych, umożliwiających dopuszczanie do pracy na podstawie ustnych umów cywilnoprawnych.

Problemy ekonomiczne firm, trudności ekonomiczne na rynku pracy, obawa przed utratą pracy – one bardzo często są przyczyną akceptowania nielegalnego zatrudnienia zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.

Zdaniem pracodawców i przedsiębiorców – w Polsce są wysokie koszty związane  z zatrudnieniem pracownika (koszt wstępnych badań lekarskich profilaktycznych, składki  do ZUS, koszty związane z wyposażeniem w certyfikowaną odzież roboczą). Porzucanie pracy, przez pracobiorców, zwłaszcza o niskich kwalifikacjach, powoduje  że przedsiębiorcy celowo zatrudniają nielegalnie, chcą „sprawdzić pracownika”, a ich zdaniem, kodeksowe umowy na okres próbny, nie spełniają swojej roli, gdyż wyżej wymienione koszty trzeba i tak ponieść.

Zdaniem osób nielegalnie wykonujących pracę, wykonywana „na czarno” jest bardziej opłacalna, bo nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek do ZUS, podatków, można zataić dochody przez sądem rodzinnym w sprawach alimentacyjnych. Coraz częściej wpływają do Okręgowej Inspekcji Pracy skargi  od byłych małżonków, lub małoletnich dzieci, w sprawie niedopełnienia obowiązków alimentacyjnych. Poza tym niezaewidencjonowane dochody, pozwalają na przyznawanie zasiłków, z programu 500+, MOPS, GOPS (dodatki mieszkaniowe itp.).


Podobne wpisy

Powiązane treści