Bydgoszcz
17C
Słonecznie
45% wilgotność
Wiatr: 7km/h SSE
H 17 • L 17
21C
Pon
21C
Wt
19C
Sr
16C
Czw
17C
Pt
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCINowa inwestycja Collegium Medicum. Powstanie Centrum Symulacji Medycznych
04.03.2016 | 13:00

Nowa inwestycja Collegium Medicum. Powstanie Centrum Symulacji Medycznych

Pacjenci coraz częściej nie zgadzają się na ich badanie przez studentów. Centrum Symulacji Medycznych to nie tylko wymóg czasów - to konieczność...

Na zdjęciu: Fantom nigdy nie dorówna żywemu pacjentowi, ale może pomóc przyszłemu lekarzowi w praktycznym z nim kontakcie.

Fot. Stanisław Gazda

1 marca 2016 r. prof. Jan Styczyński, Prorektor ds. Collegium Medicum podpisał w Ministerstwie Zdrowia umowę na dofinansowanie Projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze strony Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich.

Powyższe wydarzenie jest zwieńczeniem wieloletniego okresu przygotowań do obowiązkowego wprowadzenia do procesu dydaktycznego metody symulacji medycznych dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa, jako konsekwencji znowelizowanej w 2011 roku ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadzającej nauczanie praktyczne w dziedzinach klinicznych z wykorzystaniem techniki symulacji medycznej oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wniosek aplikacyjny dotyczący utworzenia w Collegium Medicum UMK Centrum Symulacji Medycznych był poprzedzony szczegółowym audytem zleconym przez Ministerstwo Zdrowia oraz negocjacjami w Ministerstwie Zdrowia i został przygotowany przez,  zespół powołany przez Prorektora ds. Collegium Medicum.

Najlepsze w kraju Centrum Symulacji Medycznych znajduje się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Podobne centrum jest w Poznaniu, wkrótce powstanie w Lublinie. Czy zatem stworzenie w Bydgoszczy Centrum Symulacji Medycznych nie jest aby tylko kwestią ambicjonalną?

W żadnym wypadku! – podkreśla stanowczo prof. Jan Styczyński. – To wymóg czasów, a przede wszystkim realizacji  programów rządowych – ustaw przyjętych w 2011 roku dotyczących wykonywania zawodu lekarza, gdzie punkt ciężkości przeniesiony został  na kształcenie praktyczne w trakcie studiów lekarskich. W ramach tych programów wszystkie uczelnie medyczne w Polsce, kształcące lekarzy, będą takie centra symulacji miały. Pierwotnie chodziło o uzupełnienie kształcenia praktycznego w związku z planami likwidacji stażu podyplomowego. Na szczęście do tego nie dojdzie, ale konieczność zintensyfikowania nauczania praktycznego jest nadal aktualna, tym bardziej że coraz częściej spotykamy się z odmową przez pacjentów przeprowadzania ich badań przez studentów.

Centrum Symulacji Medycznych, rzecz jasna,  nigdy nie zastąpi kontaktu z żywym pacjentem, ale pomoże przyszłym lekarzom przygotować się do tego jak najlepiej, nie tylko w sposób teoretyczny ale również praktyczny.

Centrum wyposażone będzie w zaawansowane symulatory pacjenta (symulatory osoby dorosłej, symulator dziecka, symulator niemowlęcia i symulator porodowy z symulatorem noworodka). Sale symulacyjne wyposażone będą w niezbędny sprzęt medyczny (m.in. aparat do znieczulenia, respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, laryngoskopy) oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Sale symulacyjne wyposażone będą w system audio-wideo umożliwiający nagrywanie sesji symulacyjnych. System komputerowy połączy te nagrania z zapisem parametrów fizjologicznych symulatora oraz zapisem czynności wykonanych przez ćwiczących. Gotowy zapis, dający pełen obraz sesji symulacyjnej, będzie następnie odtwarzany i omawiany podczas debriefingu. Studenci zobaczą, co zrobili, czego nie zrobili, lub co zrobili źle. Do ćwiczeń umiejętności manualnych, wykorzystywane będą mniej zaawansowane fantomy i modele szkoleniowe takie jak: manekiny do nauki zaawansowanych zabiegów ratowniczych, manekiny do nauki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, modele kończyn do nauki wkłuć, iniekcji doszpikowych, modele do nauki znieczuleń rdzeniowych, modele do nauki intubacji, konikotomii, odbarczania odmy opłucnowej i drenażu jamy opłucnowej, modele porodowe, do nauki cewnikowania dróg moczowych i zestawy do małej chirurgii.

Dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Uczelnię w związku z realizacją Projektu wynosi ponad 17 mln zł i zaledwie w niespełna 17% może być wykorzystane na przygotowanie infrastruktury Centrum. Powyższa kwota umożliwi jedynie zagospodarowanie obiektu w zakresie dwóch kondygnacji, nie rozwiązuje jednak problemu adaptacji całego budynku przy ulicy Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy, której szacunkowy koszt wynosi ponad 5 mln złotych.

W pierwotnych założeniach ministerstwo zamierzało dofinansowywać uczelnie tak, by mogły postawić budynek i stworzyć w nim Centrum Symulacji Medycznych. Po kilku latach zaczęto się z tego pomysłu wycofywać ograniczając wsparcie finansowe jedynie na wyposażenie i szkolenie. Pieniądze na infrastrukturę, to te, które umożliwią stworzenie systemu odpowiednich kamer i pomieszczenia do analizy nagrań. Nie są to więc pieniądze na budynek. Tymczasem obecna perspektywa finansowania ze środków UE nakierowana jest nie na inwestycje lecz na badania i  ich rozwój. Powstał więc problem…

Musimy szukać dodatkowych środków. Taka jest sytuacja – stwierdza prof. Styczyński, i dodaje, że zajęcia w ramach Centrum na pewno będą się odbywać, tyle że w tymczasowym wariancie minimalnym. Żeby to była sytuacja jedynie przejściowa, będziemy starać się o pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta.

 


Powiązane treści