[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
1

Nowe studium „hamulcem”, a nie „siłą napędową”? Sprzeciw wobec planów likwidacji tramwaju na Łęgnowo czy wycinkom

Dodano: 31.08.2021 | 12:06

Na zdjęciu: MPU postuluje likwidację tramwaju do Łęgnowa, gdyż jej zdaniem nie generuje ona wystarczającej liczby pasażerów, a tereny wokół nie będą się rozwijać.

Fot. Leszek Grabowski/archiwum

Dziś (31 sierpnia) mija czas składania uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy i stowarzyszenia sprzeciwili się wielu zapisom tego dokumentu, którego kształt niewiele zmienił się od poprzedniego wyłożenia do wiadomości publicznej. Społeczny Rzecznik Pieszych uważa, że nowy plan zagospodarowania Bydgoszczy będzie hamulcem, a nie siłą napędową miasta i sprzeciwia się rozbudowie ulic i towarzyszącym jej wyburzeniom. Stowarzyszenie na Rzecz Transportu Publicznego domaga się zaniechania działań MPU prowadzących do likwidacji tramwaju na Łęgnowo, a Monitoring Obywatelski Drzew wraz z mieszkańcami przedstawił liczne uwagi dotyczące planów przekształcania lasów na zabudowę mieszkaniową.

Prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego trwają od kilku lat. Jest to strategiczny dokument planistyczny, który określa nie tylko funkcje danych obszarów Bydgoszczy, ale również to, jak ma wyglądać infrastruktura techniczna, drogowa czy kolejowa. Obecne studium pochodzi z 2009 roku i w wielu aspektach wymaga aktualizacji. Pierwsze konsultacje nowego studium odbyły się wiosną i latem 2019 roku, lecz od kilku tygodni Miejska Pracownia Urbanistyczna ponownie zbiera uwagi do dokumentu.

Podczas poprzednich konsultacji wiele uwag mieszkańców do projektu nowego studium dotyczyło sprzeciwu wobec wyznaczenia w dalekiej perspektywie obszarów zabudowy mieszkaniowej: czy to w rejonie ogródków działkowych czy górnym tarasie Fordonu, a także ochrony drzewostanu, rewizji założeń dotyczących infrastruktury transportowej czy zwiększenia wysokości budowy w rejonie centrum miasta. Kolejne tygodnie ponownych konsultacji przynoszą nowe tematy, które budzą kontrowersje wśród mieszkańców.
Dziś (31 sierpnia) mija czas na złożenie wniosków do dokumentu. Liczne uwagi do projektu studium przesyłają bydgoskie organizacje społeczne. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych nie ukrywa, że w porównaniu do poprzednio wyłożonej wersji obecny projekt studium – mimo szeregu uwag społecznych – praktycznie się nie zmienił. – To dokument, który w niezbędnych działaniach będzie bardziej hamulcem niż siłą napędową. MPU opiera swoje plany na założeniu „360 000 mieszkańców miasta w perspektywie 2050”, co jest sprzeczne z prognozami GUS mówiącymi o utrzymywaniu się istniejącego trendu spadkowego – zauważają społecznicy.

Członkowie organizacji podkreślają, że przygotowana przez MPU nowa wizja zagospodarowania Bydgoszczy „zamiast tworzyć miasto przyjazne mieszkańcom, wciąż zakłada znaczną rozbudowę siatki ulic, budowę dużych obszarów mieszkaniowych na terenach zieleni i rozbudowę wlotów do miasta do profilu dwujezdniowego”. – Skutkiem tego w projekcie są zawarte elementy, które skutkować będą licznymi wyburzeniami tkanki miasta (Nowomazowiecka, Nowostroma, rozbudowa ul. Toruńskiej, przebicie Św. Trójcy do Grudziądzkiej itd.), zajęciem terenów zielonych oraz regresem komunikacji publicznej (brak jest w Studium linii tramwajowych już teraz konsultowanych przez miasto) – zauważa Społeczny Rzecznik Pieszych.

Stowarzyszenie złożyło zatem podobne uwagi, co w 2019 roku, gdyż poprzednie „nie zostały praktycznie uwzględnione”. – Mamy nadzieję, że szkodliwe zapisy nakreślone w Studium zostaną skorygowane a miastu uda się wypracować lepszą wizję, która poprawi poziom życia mieszkańców i odpowie na palące wyzwania naszych czasów. Bydgoszcz zasługuje na więcej – wyrażają nadzieję społecznicy. Link do uwag Społecznego Rzecznika Pieszych znajdziecie poniżej.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy stanowczo sprzeciwia się natomiast planom likwidacji linii tramwajowej do Łęgnowa. MPU zakłada bowiem, że jej obciążenie pasażerskie jest niskie, a jej trasa jest dublowana przez komunikację autobusową. – Tereny przyległe prawdopodobnie nigdy nie będą generować zwiększonego ruchu pasażerskiego. Dzisiejszy przemysł czy usługi logistyczne nie zatrudniają obecnie liczby pracowników uzasadniających budowę czy utrzymanie linii transportu szynowego – podkreślała Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor MPU w odpowiedzi na pytania o uwzględnienie uwag złożonych w 2019 roku. Sytuacja ulega jednak zmianie, gdyż obok już istniejących nieopodal pętli Łęgnowo firm, jak Metalkas, szykuje się budowa wielkiego centrum dystrybucyjnego Zalando.

Wiceprezes stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego Dariusz Falkowski podkreśla, że umieszczenie propozycji skrócenia linii tramwajowej na Łęgnowo do węzła przy ulic Spornej w głównym dokumencie planistycznym miasta zahamuje możliwość jej remontu, co spowoduje dalsze pogarszanie jej parametrów. – Już obecnie nie może ona być obsługiwana przez wagony niskopodłogowe, a dalszy odpływ pasażerów to efekt samospełniającej się przepowiedni. Plan ten jest tym bardziej niezrozumiały, że tereny położone blisko pętli Łęgnowo zostały w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone m.in. na magazyny wysokiego składowania. Zamiast likwidacji proponujemy rozważenie przedłużenia linii na tereny BPPT, co poprawi dojazd do parku i przywróci atrakcyjność linii, przy okazji również poprawiając ofertę dla mieszkańców osiedla – podkreśla przedstawiciel miłośników komunikacji.

Uwagi do projektu studium składa także stowarzyszenie MODrzew, postulując m.in. zaniechanie przekształcania licznych terenów leśnych pod zabudowę mieszkaniową. Organizacja popiera także opisywany na naszych łamach wniosek mieszkańców Fordonu, którzy protestują przeciwko planom wycinki lasów sosnowych w rejonie ulicy Andersa, Szlakowej i Bydgoskich Olimpijczyków pod budowę bloków.

Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej pracowni (mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info). Uwagi w konsultacjach mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15), za pomocą poczty elektronicznej na adres mpu@mpu.bydgoszcz.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info. Treść uwagi powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Alixa
Alixa
1 rok temu

Nie! Nie! Nie można zlikwidować szóstki! To zabytkowa linia Brda, którą nasi przodkowie wybudowali własnymi rękami. A na terenach po Zachemie powstały firmy, do których ludzie dojeżdżają do pracy. Ogródki działkowe też zostawcie! Starsi ludzie bez samochodu mogą sobie dojechać komunikacją miejską na działeczkę a my mamy więcej tlenu w mieście.