Bydgoszcz
2C
Niebo częściowo zachmurzone
76% wilgotność
Wiatr: 7km/h W
H 3 • L 1
1C
Sob
0C
Nd
-1C
Pon
-1C
Wt
-3C
Sr
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIO kredycie konsumenckim słów kilka. Co jeśli spłacisz go szybciej? [RADCA w PIĄTEK]
kredyt Bydgoszcz
11.01.2019 | 10:00

O kredycie konsumenckim słów kilka. Co jeśli spłacisz go szybciej? [RADCA w PIĄTEK]

Otwieramy nowy cykl na MetropoliaBydgoska.PL - radca Przemysław Piątek będzie właśnie w piątek wyjaśniał sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Na zdjęciu: Nie każdy kredyt jest kredytem konsumenckim. Wyjaśniamy, jakie musi spełniać warunki.

Fot. FreeImages

Czy słyszałeś kiedyś o czymś takim, jak kredyt konsumencki? Czy może nie zawarłeś takiej umowy i leży ona u Ciebie gdzieś w szufladzie? Jeśli masz taką umowę albo planujesz zaciągnąć kredyt, w poniższym tekście przedstawię Ci, jakie bank ma wobec Ciebie obowiązki w przypadku wcześniejszej spłaty tego kredytu.

W prawie polskim unormowana jest umowa kredytu konsumenckiego. Aby naszą umową zakwalifikować jako tenże kredyt, musi ona spełniać kilka warunków:
po pierwsze, w umowie musimy występować jako konsumenci, a więc zaciągnięcie zobowiązania nie może być związane bezpośrednio z naszą działalnością gospodarczą lub zawodową,
po drugie, wysokość zaciągniętego zobowiązania nie może być większa niż 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska).
Należy zaznaczyć, że wartość kwoty kredytu konsumenckiego udzielanego w walucie innej niż waluta polska, stanowi równowartość kwoty kredytu wyrażonej w walucie polskiej ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy.

Spod rządów tejże ustawy, do dnia 22 lipca 2017 r., wyjęte były – z pewnymi wyjątkami – umowy zabezpieczone hipoteką. Do umów zawartych przed tą datą, pomimo zmiany przepisów, nie stosuje się nadal ustawy o kredycie konsumenckim.


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Mało znanym faktem jest, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Po całkowitej spłacie kredytu konsumenckiego bank ma 14 dni na dokonanie proporcjonalnego zwrotu na rzecz konsumenta – kredytobiorcy.

A co jeżeli bank nie odda dobrowolnie tych pieniędzy? Po pierwsze, należy zgłosić reklamację do banku, powołując się na wyżej wskazane przepisy, a w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji pozostaje nam skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego lub droga sądowa.

Swoją argumentację możesz poprzeć wspólną interpretacją przyjętą przez Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK z dnia 16 maja 2016 r., która wskazuje, że zarówno wykładnia literalna, jak i wykładnia celowościowa prowadzą do wniosku, że art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu, niezależnie od ich charakteru, z tym że wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Podstawa prawna: art. 3, 6, 49, 52 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j.)

Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
» www.radcapiatek.pl


Powiązane treści