[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
1

Osielsko aktualizuje plany inwestycyjne. Co znajdziemy w projekcie prognozy finansowej do 2030 roku?

Dodano: 23.11.2019 | 10:56

Na zdjęciu: W połowie listopada wójt Wojciech Sypniewski przedstawił projekt nowej prognozy finansowej dla gminy.

Fot. Szymon Fiałkowski

Gmina Osielsko przedstawiła projekt nowej wieloletniej prognozy finansowejPlany Wojciecha Sypniewskiego sięgają 2030 roku.

Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku zobowiązała samorządy do wieloletniego planowania finansowego. Rada gminy regularnie uchwala taki dokument – jego okres obowiązywania jest zgodny z czasem, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza jest istotnym dokumentem dla mieszkańców gminy, ponieważ to w niej zawarto szereg planowanych inwestycji. Ich zapisanie w prognozie pozytywnie wpływa na szansę ich realizacji – gmina określa bowiem wstępne środki, jakie zamierza przeznaczyć na ten cel oraz planowy termin wykonania zadania.  

W opublikowanym niedawno projekcie nowej WPF gminy umieszczono wiele planów inwestycyjnych na najbliższe lataW 2020 roku Osielsko chce wybudować ścieżkę rowerową od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz, ulice: Jana Pawła II, Mickiewicza, Leśnej w Osielsku, Sopockiej w Wilczu oraz zatokę autobusowej przy Bydgoskiej w Żołędowie. Na rok 2021 założono, że wykonana zostanie przebudowa ulic Jagodowej w Maksymilianowie, Olimpijczyków i Augustowskiej w Żołędowie, a także budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Jeździeckiej (inwestycja we współpracy z miastem Bydgoszcz) i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 244 od skrzyżowania z drogą krajowa nr 25 do Bożenkowa. 

W 2022 roku mają natomiast rozpocząć się prace nad ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ulic Tuberozy, Bocznej i Topolowej w Osielsku, Rybinieckiej i Suwalskiej w Niwach, Polnej w Żołędowie, Kolonia w Jarużynie. Zaplanowano także kolejne etapy przebudowy ul. Sadowniczej w Żołędowie czy Koperkowej i Jeziorańskiej w Osielsku. W WPF przeczytamy także, że w 2023 roku planowana jest budowa ulicy Kochanowskiego w Niemczu oraz Orzechowej i Długiej w Osielsku. W dalszych latach przewiduje się m.in. realizację ulicy Zimowej w Maksymilianowie i Żołędowie. 

Porównując jednak zapisy nowej prognozy z założeniami obecnie obowiązującego dokumentu można zauważyć, że wiele inwestycji drogowych zostało przesuniętych w czasie. Jako przykład można podać m.in. ciąg pieszo rowerowy wzdłuż Tuberozy (start prac obecnie planowany na 2021, a po aktualizacji WPF – na 2022 rok) czy ulicy Rybinieckiej (w obowiązującej WPF zakładano budowę w 2020, a w projekcie – także na 2022 rok). 

Warto też dodać, że w przypadku wielu ulic w 2020 i 2021 roku przewiduje się uzyskanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. Wśród nich są m.in. Kwiatowa w Osielsku czy Matejki w Niemczu. Ze względu na narastające opóźnienia w projektowaniu i procedurze przetargowej podane daty nie muszą oznaczać początku inwestycji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments