Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Pierwszy w Bydgoszczy wniosek o inwestycję w ramach specustawy mieszkaniowej złożony. Dotyczy znanej działki w Fordonie

Dodano: 22.08.2019 | 23:11

Na zdjęciu: Inwestycja ma powstać na terenie górki saneczkowej, znajdującej się na osiedlu Przylesie w Fordonie.

Fot. Materiały Lines Architekci udostępnione przez Wydział Administracji Budowlanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

Czy w miejscu znanej górki saneczkowej przy ulicy Twardzickiego powstanie budynek mieszkalny? Prywatny inwestor zgłosił właśnie pierwszy w Bydgoszczy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na mocy wprowadzonej w zeszłym roku tzw. specustawy mieszkaniowej.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zakłada, że rada gminy może wydać odstępstwo na realizację inwestycji mieszkaniowej na terenie, który w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczony na ten cel. Decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, na wniosek inwestora, ma wydawać za to rada miasta. Ustawa o ułatwieniach w realizacji inwestycji mieszkaniowych nie określa wymogów dostosowania wyglądu nowych mieszkań do otoczenia. Jej maksymalną wysokość określono na 14 kondygnacji naziemnych w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Zapisy specustawy mieszkaniowej w Bydgoszczy są dodatkowo regulowane wprowadzonymi w grudniu ubiegłego roku standardami urbanistycznymi. Według ich zapisów, inwestycję mieszkaniową lokalizuje się w odległości nie większej niż 250 metrów od przystanku komunikacyjnego, 750 m od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 10 % planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej, a także 750 m od przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 5 % planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej.

Pierwszy w Bydgoszczy wniosek o inwestycję w ramach specustawy mieszkaniowej złożony. Dotyczy znanej działki w Fordonie

Zobacz również:

Radni uchwalili lokalne standardy urbanistyczne

Do tej pory żaden z inwestorów w Bydgoszczy nie złożył wniosku o możliwość budowy mieszkań na mocy specustaw. Pierwsza tego typu prośba pojawiła się wczoraj (22 sierpnia) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – zgodnie z treścią ustawy, władze miasta mają obowiązek poinformować o złożeniu wniosku.

Autorem prośby, złożonej 19 sierpnia jest prywatny inwestor Daniel Mikołajski, właściciel pośrednictwa obrotu nieruchomościami „Krymar”. Wniosek dotyczy działki w Fordonie, na osiedlu Przylesie, przy ulicy Twardzickiego – jest to niezagospodarowany teren, na którym mieści się górka, służącą zimą za zjazd saneczkowy. Zamierza on wybudować czterokondygnacyjny (trzypiętrowy) budynek z 40 mieszkaniami, garażem podziemnym na 42 miejsca parkingowe z jednym stanowiskiem do ładowania samochodów elektrycznych oraz parkingiem naziemnym na sześć miejsc postojowych – zostaną one wybudowane od strony ulicy Twardzickiego. Teren ma być ogrodzony wzdłuż granicy działki, wyznaczając zielone tereny prywatne dla mieszkańców kondygnacji parterowej.

Projekt architektoniczny budynku wykonała znana bydgoska pracownia Lines Architekci Bartosza Kamińskiego. Jego elewacja zostanie wykonana w odcieniach grafitu w postaci tynku mineralnego. Dojazd do inwestycji będzie odbywał się od ulicy Twardzickiego za pośrednictwem nowoprojektowanego zjazdu po zachodniej stronie budynku. Jak zapewnia architekt, projektowana zabudowa nawiązuje wysokością i kubaturą do istniejącej zabudowy na sąsiednich działkach. W planach zagospodarowania terenu przewiduje się wzdłuż zachodniej strony drzew zimnozielonych oraz obsianie trawą.

We wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji zawarto szereg opinii, dotyczącej zamierzenia Daniela Mikołajskiego. Czytamy w niej, że inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami szczegółowymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przylesie – Pawła z Łęczycy”, uchwalonego w 2006 roku. Ustalenia dla obszaru 8ZP, na którym znajduje się działka określają jej przeznaczenie na teren zieleni publicznej, urządzonej. Planowana inwestycja nie jest jednak sprzeczna z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i odpowiada wspomnianym na początku standardom urbanistycznym dla miasta. Ale w zaświadczeniu o dostępności usług oświatowych czytamy, że o ile plany inwestora spełniają wymagania, jeśli chodzi o dostępność do szkoły podstawowej (SP 66 jest w stanie przyjąć dodatkowych uczniów i jest oddalona o ok. 500 metrów od działki przy Twardzickiego), tak wydział edukacji urzędu miasta uznał, że inwestycja nie jest zgodna ze standardami jeśli chodzi o dostępność przedszkoli. Przedszkole nr 22 przy Piwnika-Ponurego jest położone zbyt daleko od planowanego bloku, a przedszkole nr 48 jest w stanie przyjąć mniej niż 5 procent (wymóg standardów) dzieci, będących mieszkańcami projektowanego budynku.

We wniosku o ustalenie lokalizacji zawarto też opinię urbanistyczną, autorstwa projektanta inwestycji Bartosza Kamińskiego. Uznaje on, że inwestycja nie jest sprzeczna ze studium zagospodarowania, a projektowana funkcja zabudowy mieszkaniowej jest „całkowicie zgodna” z zapisami studium. Uzasadnia także, że sąsiednie działki dopuszczają już realizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Potwierdzeniem możliwości zabudowy terenów zieleni jest fakt, że również w innych planach miejscowych dla dzielnicy Fordon tereny oznaczone w Studium jako tereny o mieszanym charakterze, przewidującym obszary zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, przeznaczone zostały jako tereny budowlane – uzasadnia Kamiński. Architekt podaje za przykład oddaloną od kilkaset metrów działkę, na której powstał market Netto i bloki.

Decyzję o o ustaleniu lokalizacji bądź jej odmowie, zgodnie z specustawą, podejmą radni miasta. Mają na to czas w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku. – Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – podkreśla ustawodawca. Do wniosku można też składać uwagi – zarówno pisemnie na adres Wydziału Administracji Budowlanej (Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz) lub elektronicznie na wab@um.bydgoszcz.pl. Czas na składanie uwag upływa 12 września. W treści wniosku należy podać imię i nazwisko (bądź nazwę jednostki organizacyjnej), adres i przedmiot wniosku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments