Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Plan miejscowy dla terenów wokół Sielskiej: Społeczny spacer badawczy zaowocował wnioskami

Dodano: 21.11.2022 | 23:21

Na zdjęciu: Mimo śnieżnej pogody, spacer trwał 1,5 godziny i był pełen konstruktywnych wniosków.

Fot. BB

W śnieżną sobotę odbył się kolejny społeczny spacer badawczy, dotyczący prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tym razem wydarzenie, zorganizowane przez Bydgoski Ruch Miejski i Radę Osiedla Stary Fordon, dotyczyło obszaru w rejonie ulicy Sielskiej w Fordonie.

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do sporządzenia planu zagospodarowania „Fordon-Sielskie”, który obejmie obszar pomiędzy ulicami Fordońską, Brzechwy, Andersa i Kasztelańską. By zachęcić mieszkańców do aktywności i przygotować wnioski do planu, Bydgoski Ruch Miejski zorganizował drugi (pierwszy odbył się niedawno na Prądach) spacer ze specjalistami ds. planowania przestrzennego.

Społeczny spacer badawczy rozpoczął się o godz. 11:00 przy wejściu do szkoły podstawowej nr 27 na ul. Sielskiej 34. Już na samym początku zebrani poruszyli ważny temat, związany z planowanym dokumentem – czyli obszar 23 miejskich działek między Andersa a Sielską, które w ostatnich miesiącach zostały wystawione na sprzedaż. Część z nieruchomości znalazła już nowego właściciela, ale w grudniu ratusz przeprowadzi ponowny przetarg, którego przedmiotem będzie osiem działek. Wszystkie z nich miały być przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną szeregową – jak dowiedzieliśmy się podczas spaceru, jednym z postulatów do nowego planu ma być uniknięcie parkowania pojazdów poza granicą posesji, zwłaszcza na ulicy Sielskiej.

Uczestnicy byli zgodni, że las otaczający obiekty sportowe i szkołę przy ulicy Sielskiej musi być zachowany: w planie powinny znaleźć się zapisy, zgodnie z którymi teren będzie parkiem leśnym z zakazem zabudowy – w tym obiektami tymczasowymi, z wyłączeniem obiektów małej architektury. Zaproponowano też wytyczenie ciągu pieszego łączącego ulicę Sielską z Andersa wzdłuż granicy lasu. Poruszono też problem związany z ulicą Kuligowskiego, która jest zastawiana przez samochody przywożące uczestników zajęć sportowych na obiektach zarządzanych przez Bydgoskie Centrum Sportu. Jednym z wniosków do MPU będzie takie sformułowanie zapisów, by zapobiec konfliktowi przestrzennemu i skierować auta użytkowników boisk na teren obiektów przez główną bramę prowadząca na teren stadionu.

Przyglądając się terenom wokół ulicy Sielskiej z perspektywy map Google widać, że między Sielską a Produkcyjną wyrosło kilka zespołów garaży blaszanych. Ich estetyka i przypadkowe rozmieszczenie spotkało się z krytyką uczestników spaceru badawczego, stąd też Bydgoski Ruch Miejski zamierza wnioskować o przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem nieuciążliwych usług oraz o zachowanie istniejących zespołów garażowych pod warunkiem ich przekształcenia w wielostanowiskowe obiekty budowlane harmonizujące z zabudową otoczenia.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bydgoszczy MPU zaplanowała przedłużenie ulicy Akademickiej od Brzechwy w kierunku Starego Fordonu – i to jako ulicę dwujezdniową. Wśród społeczników panuje zgodność, że taka arteria nie ma żadnego uzasadnienia, zwłaszcza w pobliżu nowej zabudowy mieszkalnej przy ulicy Produkcyjnej. Bydgoski Ruch Miejski zawnioskuje o przeznaczenie terenu przy torach kolejowych pod zabudowę mieszkaniową oraz o wyznaczenie pasa zieleni ochronnej o szerokości min. 15 metrów wzdłuż linii kolejowej.

Poza szczegółowymi, do MPU trafią też wnioski ogólne dla całego obszaru opracowania, np. zakaz montowania billboardów czy banerów na ogrodzeniach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych i magazynowych czy warsztatów poza już istniejącą działalnością.

Wnioski do planu „Fordon-Sielskie” można składać do 9 grudnia, kierując je listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 oraz za pomocą Internetu: mailem na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przez formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info lub poprzez portal konsultacji przestrzennych Voxly.

CZYTAJ TAKŻE: Fordon na co dzień ma 10 lat. To największa fordońska społeczność internetowa

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments