Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
1

Podatki w gm. Osielsko idą do góry. Jakie konkretnie?

Dodano: 06.11.2023 | 11:11

Na zdjęciu: Nowe stawki wejdą w życie od początku przyszłego roku

Fot. archiwum SF

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Osielsko podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.

Już podczas komisji Rady Gminy Osielsko na wstępie zaznaczono, że górne granice stawek kwotowych corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku. Prezes GUS 14 lipca 2023 r. ogłosił, że wskaźnik ten w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0, czyli nastąpił wzrost cen o 15 proc. Urząd Gminy w Osielsku nie zastosował wszędzie maksymalnych stawek. Po obliczeniu kwotowym stawki są mniejsze o tych maksymalnych o 479 tys. zł.

Podczas komisji dokonano także zmiany w jednym z zaproponowanych podatków. Konkretnie mowa o podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Do tej pory była to stawka 27,73 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Urzędnicy chcieli podnieść ten podatek do 32,60 zł. Sprzeciwiła się radna Iwona Ratuszna. Zaproponowała ona, aby stawka ta wynosiła 31,89 zł. Radni podzielili się w tej sprawie, ale ostatecznie większość radnych przychyliła się do wniosku Iwony Ratusznej.

Później projekt uchwały był głosowany podczas sesji Rady Gminy Osielsko. Przyjęto go jednogłośnie, co oznacza, że od przyszłego roku zmianie ulegną następujące kwoty podatków od nieruchomości:

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od metra kwadratowego powierzchni (było 1,14 zł, będzie 1,32 zł)
– od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od jednego hektara powierzchni (było 5,79 zł, będzie 6,66 zł)
– od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od metra kwadratowego powierzchni (było 0,61 zł, będzie 0,71 zł)
– od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. – Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od metra kwadratowego powierzchni (było 3,81 zł, będzie 4,39 zł)
– od budynków lub ich części mieszkalnych od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (było 0,85 zł, będzie 1,00 zł)
– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (było 27,73 zł, będzie 31,98 zł)
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (było 13,47 zł, będzie 15,50 zł)
– od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od metra kwadratowego powierzchni użytkowej (było 5,87 zł, będzie 6,76 zł)
– od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (było 9,71 zł, będzie 11,17 zł) – z wyjątkiem związanych z wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 8,50 zł od metra powierzchni użytkowej
– od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zł (bez mian).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Miś
Miś
10 dni temu

Ale jak to podatki do góry ? Przecież w Osielsku rządzą i mieszkają zwolennicy Platformy i Lewicy. A przecież Platforma jest wspaniała i Platforma obniża podatki. To to jest niemożliwe, teraz nagle podwyższenie podatków następuje ? No coś niesamowitego, a miało być tak pięknie ????