Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Prądy czekają na nowy plan miejscowy. Bydgoski Ruch Miejski przedstawił swoje propozycje

Dodano: 09.11.2022 | 21:49

Na zdjęciu: W weekend na Prądach odbył się spacer badawczy.

Fot. Rada Osiedla Miedzyń - Prądy

Mieszkańcy Prądów mobilizują się w sprawie zagospodarowania terenów sąsiadujących z ich domami. 10 listopada kończą się konsultacje społeczne dotyczące nowego planu miejscowego dla tej części Bydgoszczy. Swoje uwagi zaproponował Bydgoski Ruch Miejski.

W ostatni weekend odbył się spacer badawczy przygotowujący mieszkańców do złożenia wniosków w sprawie przygotowywanego planu miejscowego dla południowej części osiedla Prądy. Spotkanie poprowadziła specjalistka w dziedzinie planowania przestrzennego Monika Brodziak – Donarska. [CZYTAJ RELACJĘ ZE SPACERU BADAWCZEGO]

Obecnie mieszkańcy mogą składać wnioski do przyszłego dokumentu – można to uczynić do 10 listopada zarówno pisemnie na adres MPU, jak i elektronicznie (m.in. za pomocą platformy Voxly). Swoje propozycje do miejscowego planu zagospodarowania „Prądy-Agatowa” przedstawił Bydgoski Ruch Miejski. Prezentujemy je poniżej.

Propozycje Bydgoskiego Ruchu Miejskiego

1. Dla nieruchomości ozn. nr. 5/2, 7 i 8, obr. 38, oraz 1/107 i 1/6, obr. 38:
– przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełnioną usługami (MN-U) ze wskazaniem na usługi nieuciążliwe;
– zakaz realizacji funkcji usługowych związanych ze zbieraniem odpadów, demontażem pojazdów i ich obsługą (stacji kontroli i/lub obsługi pojazdów, warsztatów, lakierni, blacharni, wulkanizacji, myjni) oraz obiektów magazynowych średniego i wysokiego składowania.
– maksymalną wysokość zabudowy – 10 m.
Powyższe uzasadniamy protestami lokalnej społeczności, zwłaszcza okolicznych mieszkańców oraz na wstrzymane obecnie postępowanie administracyjne ws. ustalenia warunków zabudowy dla trzech obiektów budowlanych o łącznej powierzchni 4300 m2. Powyższe funkcje zostałyby wprowadzone na wskazane działki w oderwaniu od funkcji terenów sąsiednich i ogólnego charakteru zabudowy osiedla Prądy.

2. Dla części nieruchomości ozn. nr. 3, obr. 38:
– droga dojazdowa do cmentarza z dopuszczoną lokalizacją miejsc parkingowych prostopadle do granicy lasu. Wniosek uzasadniamy istniejącą z tej strony bramą na cmentarz parafialny. Obecnie samochody zostawiane są na klepisku wzdłuż drogi gruntowej; występują również incydenty wjeżdżania samochodami na część zadrzewioną.

3. Dla nieruchomości ozn. nr. 11/2, obr. 38:
– przeznaczenie terenu – zieleń krajobrazowa z dopuszczeniem na części działki przylegającej bezpośrednio do ul. Tańskich przeznaczenia pod parking w związku z bezpośrednim sąsiedztwem cmentarza. Podobnie jak na działce nr 3 samochody zostawiane są na skraju lasu bądź pomiędzy drzewami.

4. Dla nieruchomości ozn. nr. 2/17, obr. 38:
– proponujemy zmianę przeznaczenia (w relacji do studium) na tereny zieleni krajobrazowej i ochronnej, co umożliwi połączenie obszary z nieruchomości ozn. nr. 3, obr. 38 oraz obszarów położonych na południe od nieruchomości ozn. nr. 2/17, obr. 38, które mają tą samą funkcję. Nie korzystając z proponowanego zabiegu część nieruchomości ozn. nr. 3, obr. 38 pozostała by 'wyspą’ nie połączonym z większym obszarem zieleni, z którym sąsiaduje od południa. Sytuacja taka wprowadzałaby chaos przestrzenny, poprzez rozdzielenie obszarów zieleni obszarami zabudowy i na odwrót.

5. W przypadku planowanej w Studium drogi łączącej ul. Nakielską z ul. Maciaszka wnosimy o uwzględnienie jej jako drogi klasy lokalnej z infrastrukturą ruchu uspokojonego celem uniknięcia wprowadzenia nadmiernego ruchu samochodowego we wnętrze osiedla.

6. Dla ulic Agatowa, Daglezjowa, Diamentowa, Malachitowa, Nefrytowa, Rubinowa, Szmaragdowa, Tańskich, Tragerów proponujemy klasę ulic dojazdowych z zaleceniem projektowania przekroju ulic w układzie jednoprzestrzennym.

7. Dla całego obszaru opracowania – zakaz montowania wolnostojących nośników reklamowych oraz umieszczania na ogrodzeniach banerów reklamowych niezwiązanych z prowadzoną na danej nieruchomości działalnością gospodarczą.

8. Proponujemy wprowadzić przepisy dotyczące gospodarki wodami opadowymi w sposób maksymalizujący pozostawanie wód opadowych w miejscu opadu – retencja.

9. Proponujemy wprowadzić przepisy umożliwiające w przyszłości dążenie do eliminacji indywidualnego zaopatrywania w ciepło.
10. Należy dążyć do maksymalnego zachowania istniejącego drzewostanu, w szczególności na terenach zlokalizowanych wzdłuż Strugi Młyńskiej oraz terenów leśnych wskazanych do ewentualnej zmiany przeznaczenia na cele budowlane.

11. Proponujemy, aby wprowadzić zapisy uniemożliwiające wyburzenie budynku byłego młyna, tzw. Młyna Tańskich zlokalizowanego między ulicami Tańskich a Tragerów, z uwagi na walory architektoniczne obiektu.

12. Proponujemy zarezerwowanie miejsca na zlokalizowanie „osiedlowego centrum lokalnego” dla funkcji społecznych, np. lokalnego centrum kultury, biblioteki, DPS, ośrodka służby zdrowia, filii urzędu miasta itp. – w myśl idei miasta 15-minutowego (najważniejsze usługi społeczne zlokalizowane w odległości ok. 15 minut drogi pieszo lub rowerem od miejsc zamieszkania).

0 0 votes
Article Rating
Sebastian Torzewski
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments