Bydgoszcz
-0C
Słonecznie
79% wilgotność
Wiatr: 7km/h SW
H -0 • L -1
1C
Sob
0C
Nd
-1C
Pon
-2C
Wt
-1C
Sr
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIProporcjonalny zwrot kosztów kredytu. Kiedy się należy? [RADCA w PIĄTEK]
24.01.2020 | 10:37

Proporcjonalny zwrot kosztów kredytu. Kiedy się należy? [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu: Co piątek mamy dla naszych Czytelników porady prawne przygotowane przez radcę Przemysława Piątka.

Fot. archiwum

W jednym z pierwszych artykułów, które ukazują się w tym dziale opisywałem mało znany przepis art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Po całkowitej spłacie kredytu konsumenckiego, bank ma 14 dni na dokonanie proporcjonalnego zwrotu na rzecz konsumenta – kredytobiorcy.

Na początku ubiegłego roku banki walczyły z kredytobiorcami argumentując swoje stanowisko tym, iż prowizje są jednorazowo płatne, że nie wchodzą w skład całkowitego kosztu kredytu itp. Od tego czasu wiele się zmieniło i to na lepsze, patrząc z perspektywy kredytobiorców.

Rzecznik TSUE w sprawie C 383/18  we wnioskach swojej opinii stwierdził, że artykuł 16 ust. 1 w związku z art. 3 lit. g) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy konsument dokonał przedterminowej spłaty, obniżka, do której jest on uprawniony, może dotyczyć kosztów, których kwota nie jest zależna od długości trwania umowy o kredyt. Jednakże państwo członkowskie nie może ograniczyć tej obniżki – a sąd krajowy nie może tak interpretować przepisów krajowych – tylko do kwoty kosztów zaoszczędzonych przez instytucję kredytową w wyniku przedterminowej spłaty. TSUE wydał wyrok o tożsamej treści.

Przede wszystkim skutkiem wprowadzenia zasady proporcjonalnej redukcji kosztów kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu lub jego części jest uniemożliwienie kredytodawcom obchodzenia przepisów ustawy poprzez rozkładanie konsumentom rat w taki sposób, że w pierwszym okresie kredytowania spłacie podlegać będą jedynie odsetki lub odsetki i tylko nieznaczna część kapitału.

Powyższa prokonsumencka interpretacja znalazła odzwierciedlenie również w orzecznictwie:

·       wyrok z dnia 22 czerwca 2017 r. Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. akt III Ca 10/17,

·       wyrok z dnia 11 stycznia 2018 r. Sądu Okręgowego w Świdnicy, sygn. akt II Ca 795/17,

·       wyrok z dnia 22 sierpnia 2017 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, sygn. akt. I C 960/17,

·       wyrok z dnia 23 stycznia 2018 r. Sądu Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, sygn. akt. VIII C 1148/17,

·       wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt: VI GC 1418/18.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. (II CZP 45/19) stanowi, że przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (jedn. tekst: Dz.U. 2019 r., poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.

A co jeżeli bank nie odda dobrowolnie tych pieniędzy? Po pierwsze należy zgłosić reklamację do banku powołując się na wyżej wskazane przepisy, a w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji pozostaje nam skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego lub droga sądowa.

Podstawa prawna: art. 3, 6, 49, 52 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j.)


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści