Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Przeniesienie szkoły zatwierdzone. Nie obyło się bez dyskusji

Dodano: 24.02.2016 | 21:19

Radni Prawa i Sprawiedliwości mówili o zastraszaniu uczniów i nauczycieli z ul. Nakielskiej.

Na zdjęciu: Budynek przy ul. Fredry

Fot. Leszek Grabowski

Podczas środowej sesji rada miasta zadecydowała o przeniesieniu Zespołu Szkół nr 1 z ul. Nakielskiej na ul. Fredry oraz połączeniu tej placówki z Gimnazjum nr 25. Podczas obrad nie zabrakło jednak głosów sprzeciwu.

W skład Zespołu Szkół nr 1 wchodzą Technikum Fryzjerskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna Kosmetyczna. Liczba uczniów jednak stale maleje i z niemal 1200 w 2006 roku spadła do 270 osób. W tej sytuacji zgłoszono projekt przeniesienia Zespołu Szkół nr 1 na ulicę Fredry oraz włączenia w jego struktury mieszczącego się w tym miejscu Gimnazjum nr 25.

Koszt przystosowania budynku przy ulicy Fredry do potrzeb przenoszonych szkół został oszacowany na 300 tysięcy złotych przy założeniu utrzymaniu liczby 7 pracowni. Prace objęłyby m.in. wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych, remont posadzki czy wykonanie instalacji klimatyzacyjnych.

W ratuszu podczas sesji obecnych było kilkunastu uczniów ZS nr 1, którzy negatywnie wyrażali się na temat przeprowadzki. Obawy radnych wzbudziła kwestia zapewnienia dotychczasowego standardu nauczania w nowym budynku. – Podczas obrad komisji głosowałem za, bo wszystko miało być przeniesione. Tymczasem usłyszałem od młodzieży, że z siedmiu pracowni zostaną tylko cztery – mówił Krystian Frelichowski. Zdaniem radnych PiS-u oraz Bogdana Dzakanowskiego mogło dojść do zastraszania nauczycieli i uczniów. Politycy mówili też o odrzuceniu propozycji utworzenia kierunku technik-optyk, który miałby doprowadzić do zwiększenia zainteresowania szkołą – Ta decyzja jest nieracjonalna. Szanujmy tradycję i nie wykorzeniajmy szkoły. Trzeba łączyć placówki, w których jest mało uczniów, ale nie jeśli obie mają bardzo dobre bazy – mówiła Grażyna Szabelska.

Zastępca prezydenta miasta, Iwona Waszkiewicz zapewniała, że poziom nauczania zostanie utrzymany, a niegospodarnością byłby brak reakcji na stale zmniejszającą się liczbę uczniów. Dzięki przeniesieniu szkoły, urząd miasta będzie mógł wykorzystać budynek przy ul. Nakielskiej do stworzenia siedziby oddziału zajmującego się polityką społeczną, m.in. programem 500+. – Takie są potrzeby miasta. Już teraz mamy braki w pomieszczeniach i musimy je wynajmować. Na Nakielską zostaną przeniesione działania, które teraz są realizowane w budynku D na Nakielskiej. Jego wyglądu chyba każdy musi się wstydzić – tłumaczył prezydent Bruski.  Przeprowadzkę argumentowano też dużą liczbą uczniów spoza Bydgoszczy, którzy dzięki bliskości dworca będą mieli wygodniejszy dojazd oraz wzrostem atrakcyjności Gimnazjum nr 25, które od teraz będzie mieściło się w sąsiedztwie szkół ponadgimnazjalnych.

Ostatecznie 17 radnych było za przeniesieniem, a przeciwko tylko 5. Do nowego budynku uczniowie Zespołu Szkół nr 1 będą uczęszczać od początku roku szkolnego 2016/2017.

Sebastian Torzewski