[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Znamy raport o stanie gminy Osielsko. Co zmieniło się w podbydgoskim samorządzie?

Dodano: 10.06.2022 | 10:45

Na zdjęciu: Gmina Osielsko przedstawiła najważniejsze dane za 2021 rok w specjalnym raporcie.

Fot. Szymon Fiałkowski/archiwum

Na czerwcowej sesji rady gminy Osielsko odbędzie się debata nad raportem o stanie podbydgoskiego samorządu. Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w dyskusji mają czas na zgłoszenia do 20 czerwca.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, 31 maja w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko pojawił się dokument, przedstawiający sytuacje samorządu za 2021 roku. W debacie nad raportem o stanie gminy Osielsko, która odbędzie się 21 czerwca podczas sesji rady gminy głos zabiorą przede wszystkim radni, ale również mogą wypowiedzieć się mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2022 roku w Urzędzie Gminy Osielsko (Szosa Gdańska 55A) w godzinach pracy urzędu. Można je dostarczyć osobiście (wówczas gmina prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 52 324 18 55 w celu możliwości sprawdzenia poprawności zgłoszenia) albo pocztą – o zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczny termin doręczenia – najpóźniej do 20 czerwca. Formularz zgłoszenia również znajduje się w BIP, a także na stronie internetowej gminy oraz w punkcie informacyjnym urzędu gminy. Brak udziału mieszkańców w debacie nie jest jednak przeszkodą w dalszych pracach nad dokumentem.

Raport o stanie gminy Osielsko – najważniejsze informacje

Dokument dotyczący funkcjonowania gminy w 2021 roku przekazuje wiele istotnych danych. W minionym roku liczba mieszkańców podbydgoskiego samorządu wyniosła 15 232 osoby zameldowane na pobyt stały – w stosunku do 2020 roku, nastąpił wzrost o 610 mieszkańców; najwięcej przybyło w Osielsku (211 osób) i Niemczu (191). Według danych GUS liczba mieszkańców jest jeszcze większa i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 15 978 osób.

Raport o stanie gminy Osielsko przynosi też informacje o stanie finansów gminy. Ta zamknęła poprzedni rok z dochodami wynoszącymi 136,5 milionów złotych, a wydatki pochłonęły 147,7 milionów złotych. Deficyt w kwocie 11,2 milionów złotych pokryty został kredytem oraz wolnymi środkami – początkowo miał on wynosić 19 milionów złotych, ale po zmianach w budżecie przeprowadzonych w ciągu roku udało się go zmniejszyć do podanej wyżej kwoty.

Z opracowania wynika, że aż 68% budżetu Osielska na inwestycje trafia na budowę i przebudowę dróg – w 2021 roku było to 26 milionów złotych. Pozwoliło to na zwiększenie długości gminnych dróg utwardzonych nowych o 5,5 kilometra (dla porównania, w 2020 roku zwiększenie nastąpiło o ponad 2 kilometry. Urzędnicy podkreślają także, że w minionym roku udzielili łącznie 52 dotacji na wymianę pieców o łącznej kwocie 308 tysięcy złotych.

PRZECZYTAJ  TAKŻE: Posterunek w Niemczu w blokach startowych. Gmina apeluje o więcej patroli na drogach

Jeśli chodzi o jakość powietrza, w I kwartale 2021 roku była ona gorsza w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku – i to pomimo dokonywanych wymian źródeł ciepła. – Trzeba mieć jednak na uwadze, że na jakość powietrza wpływa wiele czynników innych niż źródła ciepła. Do czynników, które mogły wpłynąć na pogorszenie się stanu powietrza można zaliczyć coraz większą liczbę pojazdów, a także warunki pogodowe oraz jakość powietrza w sąsiednich gminach – czytamy w dokumencie. Szczegółowe wyniki pomiaru powietrza są dostępne w raporcie.

W stosunku do roku 2020 na terenie gminy Osielsko wzrosła ogólna liczba przestępstw – z 321 do 384, nieznacznie zmalała liczba kradzieży – z 84 do 79, spadła też liczba kradzieży z włamaniem – z 34 do 28. Wzrosła natomiast liczba kolizji drogowych – z 225 do 262 oraz liczba osób rannych w wypadkach – z 2 do 5, wystąpił także 1 przypadek ofiary śmiertelnej wskutek wypadku.

Raport o stanie gminy Osielsko przedstawia też informacje o funkcjonowaniu placówek oświatowych. Pod koniec 2021 roku w czterech gminnych szkołach i przedszkolu naukę pobierało łącznie 2109 uczniów, w tym 150 uczniów w przedszkolu, 184 uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 1775 uczniów w szkołach podstawowych. Liczba uczniów w ciągu roku zwiększyła się o 143 osoby.

Raport o stanie gminy Osielsko puentuje wypowiedź wójta Wojciecha Sypniewskiego. Zauważa on, że miniony rok był kolejnym okresem „intensywnego rozwoju gminy i wytężonej pracy całego naszego samorządu”. – Trwający nieprzerwanie od 2020 roku stan epidemii spowodował trudności w realizacji niektórych naszych zadań. Współpraca z wojewodą, kontakty z przedsiębiorcami, a przede wszystkim świadomość naszych mieszkańców pozwoliły na w miarę bezpieczne przeżycie tego trudnego dla wszystkich okresu. Na to nałożyły się również istniejące oraz spodziewane kłopoty związane z sytuacją finansową samorządów – mam tu na myśli konsekwencje zmian systemu podatkowego – podkreśla Sypniewski.

Wójt wyraża jednak nadzieję, że uda się pozyskać środki na inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE, w zreformowanej formule ZIT. – W dużej mierze zależy to od decyzji Parlamentu i Komisji Europejskiej oraz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, niełatwo będzie zrealizować planowaną rozbudowę infrastruktury, zgodnie z WPF. Maksymę „Samorządy sobie poradzą” coraz trudniej traktować z nadzieją na lepsze jutro – przyznaje Sypniewski, który pomimo wszystko „jest optymistą”.

Wyrażam przekonanie, że w dalszym ciągu gmina Osielsko będzie się rozwijała w sposób zrównoważony, czego nam wszystkim życzę – kończy wypowiedź wójt.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments