Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Ratusz pracuje nad programem rewitalizacji. Jakie dzielnice potrzebują inwestycji?

Dodano: 03.08.2016 | 14:06
Urząd Miasta Bydgoszczy

Nabór projektów ma się rozpocząć w 2017 roku.

Na zdjęciu: Ratusz

Fot. Leszek Grabowski/archiwum

W środę w ratuszu zastępca prezydenta Maria Wasiak przedstawiła stan prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Został już wytyczony wstęp obszar, na którym realizowane mają być inwestycje.

Wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma być jednym z najważniejszych dokumentów w mieście na lata 2016-2030, było jednym z głównych postulatów Marii Wasiak, gdy była minister obejmowała stanowisko zastępcy prezydenta miasta. – Chcemy skupić się na tych obszarach miasta, które są postrzegane jako miejsca nagromadzenia się zjawisk negatywnych. Rewitalizacja nie ma polegać tylko na odbudowie dróg i kamienic, ale też na takich działaniach społecznych, które trwale  poprawią jakość życia – tłumaczyła Wasiak podczas środowej konferencji prasowej. Jak zapewniała, urzędnicy przeprowadzili „drobiazgową analizę”, a jej skutkiem było wytypowanie obszarów wymagających rewitalizacji w pierwszej kolejności.

Bydgoskie dzielnice oceniano pod kątem pięciu wskaźników – trzech dotyczących sfery społecznej, jednego dotyczącego sfery gospodarczej i jednego dotyczącego sfery środowiskowej. Za obszar zdegradowany, czyli taki, na którym doszło do nagromadzenia negatywnych zjawisk społecznych połączonych z niewystarczającym poziomem uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, uznano obszary, w których przynajmniej trzy z pięciu wskaźników przyjęły wartości niższe od średnich wartości dla miasta, a przynajmniej jeden z nich jest wskaźnikiem spoza sfery społecznej.

Jednostkami strukturalnymi, które we wszystkich pięciu wskaźnikach zanotowały wynik gorszy od średniej były Stary Fordon i Wilczak-Jary. Do drugiej grupy, legitymującej się czterema niekorzystnymi wskaźnikami, zaliczono Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole oraz Zimne Wody-Czersko Polskie. W grupie III, w której negatywne zjawisko zaobserwowano w przypadku trzech wskaźników, znalazły się Brdyujście, Łęgnowo oraz Łęgnowo Wieś.

Gminny Program Rewitalizacji może objąć nie więcej niż 20 proc. obszaru miasta, na którym zamieszkiwać może do 30 proc. jego mieszkańców. Wskazane dzielnice przekraczają pierwszy z progów, dlatego też ostatecznie do inwestycji  zostały zakwalifikowane obszary z I i II grupy.

Mamy na rewitalizację około 13,5 mln euro, czyli dosyć duże środki przypisane w ramach alokacji ZIT i trzeba je rozplanować do 2020 roku – wyliczała Maria Wasiak, która na razie nie chciała zdradzać szczegółów planowanych inwestycji. – Są już pewne wyobrażenia, ale nie chcemy ich narzucać – tłumaczyła, proponując podanie przykładu działań. – Chodzi nam o tworzenie miejsc, które pełniłyby rolę integrującą dla wskazanego środowiska. Mogą to być parki i place zabaw, ale jeśli np. stwierdzimy, że na danym obszarze jest duża reprezentacja osób starszych, to będziemy preferować projekty dotyczące właśnie tej grupy wiekowej – tłumaczyła.

Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji rozpoczną się 8 sierpnia i potrwają do 11 września. Materiały informacyjne oraz ankieta będą dostępne w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Zielonych Arkadach, w siedzibach wskazanych Rad Osiedli i Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem bip.um.bydgoszcz.pl. Swoje uwagi można kierować także mailowo na adres rewitalizacja@um.bydgoszcz.pl.

W czasie trwania konsultacji odbywać się będą spotkania dla zainteresowanych: 10 sierpnia w SP nr 10, 16 sierpnia w KS Gwiazda, 18 sierpnia w Świetlicy Środowiskowej „Wodny kraj”, 23 sierpnia w ZS nr 18, 29 sierpnia w ROD „Róża”, 30 sierpnia w SP nr 37, 1 września w SP nr 43 i 5 września w SP nr 4.  Przedstawiciele urzędu miasta będą czekać na mieszkańców także 2 września w w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Zielonych Arkadach. Planowane są także dwa spotkania w ratuszu – 25 sierpnia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 6 września z członkami BLGD „Dwie Rzeki”. Nabór projektów ma się rozpocząć w I kwartale 2017 roku.

Sebastian Torzewski