Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Rektorzy największych uczelni w kujawsko-pomorskim zadeklarowali wolę pogłębienia współpracy

Dodano: 02.10.2016 | 12:12

Jej celem ma być m.in. budowanie wysokiej pozycji uczelni z naszego regionu w polskiej, europejskiej i światowej nauce.

Na zdjęciu: Dokument podpisali: JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - prof. dr hab. Jacek Woźny, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Fot. wolny dostęp

W ubiegły czwartek, 29 września, w Toruniu podpisano list intencyjny w sprawie współpracy uczelni publicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Swoje podpisy pod tym dokumentem złożyli rektorzy trzech największych uczelni w województwie: UMK, UKW i UTP.

We wspomnianym dokumencie zawarta została deklaracja woli pogłębienia współpracy, której celem ma być budowanie wysokiej pozycji uczelni z naszego regionu w polskiej, europejskiej i światowej nauce. Istotny jest również rozwój naszego województwa i jego społeczności.

W ramach współpracy uczelnie mają wspólnie uczestniczyć w projektach, programach i inicjatywach związanych m.in. z dydaktyką, organizacją życia studenckiego i akademickiego, ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego. Szczególnie istotne ma być organizowanie wspólnych zespołów badawczych i przeprowadzanie badań naukowych. Rektorzy zadeklarowali również chęć składania wspólnych wniosków o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, tworzenia międzyuczelnianych kierunków studiów oraz udostępniania narzędzi, wiedzy i danych potrzebnych pracownikom, studentom i doktorantom podczas pisania prac naukowych i dyplomowych.

Odpowiedzialność za koordynację współpracy spoczywać ma na poszczególnych uczelniach. Każda z nich zajmować się będzie tym przez sześć miesięcy. Na samym początku funkcja ta przypada Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Owocna współpraca może przyczynić się do zwiększenia liczby osób pragnących podjąć studia na którejś z uczelni znajdujących się w kujawsko-pomorskim. Według danych zgromadzonych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w ubiegłym roku w placówkach znajdujących się na terenie naszego województwa studiowało 61,9 tys. osób. Najwięcej z nich, ponad 19 tys., wybrało Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdecydowało się dokładnie 8 739 osób. Natomiast Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy powitał 7998 osób. Wśród studentów przeważały kobiety. Natomiast w grupie nauczycieli akademickich w ubiegłym roku dominowali mężczyźni.