Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
1

Rozmawiali o S-5

Dodano: 05.02.2016 | 16:32

Uczestnicy dzisiejszych rozmów na temat drogi ekspresowej S-5 mają nadzieję, ze wszystko odbędzie się zgodnie z planowanym terminem i prace ruszą w styczniu przyszłego roku.

Na zdjęciu: Znak drogi S-5

Fot. Stanisław Gazda

Co aktualnie dzieje się w związku z budową drogi ekspresowej S-5? Trwają prace projektowe, geodezyjne, czynione są przygotowania do badań geologicznych i jest chęć do jak najszybszego złożenia kompletu materiałów, pozwalających na rozpoczęcie budowy. Jest nadzieja, że wszystko przebiegać będzie sprawnie i prawidłowo, gdyż już teraz widać wolę współpracy urzędów i instytucji, od których zależy, kiedy pierwsza łopata pod budowę zostanie wbita.

Tak też było dzisiaj (5.02) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie odbyło się spotkanie włodarzy województwa oraz urzędników wydziałów K-PUW zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która była inicjatorem spotkania. Obecni byli także reprezentanci Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jak również przedstawiciele pięciu firm wykonawczych na siedmiu odcinkach trasy S-5 przebiegającej przez nasz region.

Przedmiotem spotkania było omówienie zagadnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych, czyli ze złożeniem przez wykonawców wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wnioski, a będzie ich siedem, mają zostać złożone do 12 sierpnia, zaś zezwolenie na realizację inwestycji ma być wydane w styczniu przyszłego roku i wówczas mają ruszyć prace przy budowie drogi.

Jako, że postępowaniu będzie prowadzone ponowne badanie oddziaływania inwestycji na środowisko, omówione zostały wszystkie aspekty prawne. GDDKiA oraz inwestor, przedstawili dobre praktyki w prowadzeniu tego typu postępowań i zastanawiali się, jak tę trudną procedurę przejść, żeby nie było problemów i została zrealizowana w jak najkrótszym czasie. Dziś –jak to zostało określone przez dyrektora oddziału GDDKiA Mirosława Jagodzińskiego – został wyrównany poziom wiedzy na temat uzyskania ZRID-u i udało się doprowadzić do jednakowego przez wszystkich uczestników rozumienia wszystkich wymogów.

Co dalej? Po uzyskaniu ZRID-u kolejnym etapem będzie sprawa wykupu gruntów. Obecnie oddział GDDKiA przygotowuje dla mieszkańców specjalną ulotkę informującą o procedurze prowadzenia wykupu, jakie będą czynności, jak właściciele nieruchomości mają się przygotować do procedury ustalania odszkodowań za nieruchomości. Ulotka będzie rozprowadzana za pośrednictwem lokalnych samorządów jeszcze w tym miesiącu. W pierwszej kolejności ruszy wypłata odszkodowań za nieruchomości, które będą musiały zostać wyburzone. Z ich właścicielami będą też prowadzone rozmowy dotyczące potencjalnego czasu potrzebnego im na opróżnienie nieruchomości.

Prawdopodobnie w marcu, mieszczący się w siedzibie oddziału GDDKiA punkt informacyjny przybierze charakter mobilny, by do każdego dotarły niezbędne informacje – zapewnia dyrektor Jagodziński.