Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Seniorom będzie lżej. W planach wiele działań miasta i samorządu województwa

Dodano: 14.09.2018 | 14:36

Na zdjęciu: Monika Matowska, Iwona Waszkiewicz i Zbigniew Ostrowski mówili dziś o pomocy dla seniorów.

Fot. Stanisław Gazda

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasto Bydgoszcz mocno stawiają na politykę senioralną i rozwiązywanie problemów, które w szczególny sposób dotyczą osób starszych. O działaniach już zainicjowanych oraz projektach, które wkrótce zostaną przyjęte do realizacji mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej: wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz oraz Monika Matowska przewodnicząca komisji Rodziny i Polityki Społecznej RM Bydgoszczy.

Skala problemów z jakimi borykają się osoby starsze jest ogromna. To, że 1/3 seniorów samodzielnie prowadzi gospodarstwa domowe, 2/3 cierpi na różnego rodzaju schorzenia przewlekłe, 1/3 posiada orzeczoną niesprawność i ¼ deklaruje odczuwalne problemy z poruszaniem się – to tylko wierzchołek góry lodowej.

Tym ludziom musimy pomóc, żeby nie czuli się osamotnieni, wyalienowani i właśnie do tych kategorii osób i ich potrzeb dostosowana będzie działalność pomocowa  urzędu marszałkowskiego i miasta Bydgoszczy na którą wyasygnowano  ze środków europejskich 450 milionów złoty, do tego na tzw. rozwój usług społecznych przeznaczonych zostanie 56 milionów złotych – mówił wicemarszałek województwa.

Jednych z najważniejszych, realizowanych już programów jest. projekt „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów poprzez infolinie, wysyłanie do nich konsultantów oraz poprzez wsparcie bezpośrednie i pośrednie. Działania w tym projekcie będą obejmować m.in. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania   osób niesamodzielnych, zapewnienie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej (na obszarach wiejskich), organizację usług wolontariatu opiekuńczego na rzecz seniorów, wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Ma także powstać Regionalne Centrum Informacji Senioralnej z punktem w Bydgoszczy.

Kompatybilne z tym pomysłem będzie powstające z inicjatywy władz Bydgoszczy i planowane na grudzień  –  Bydgoskie Centrum Usług Senioralnych wraz z Klubem Seniora. W obiekcie, który mieścić się będzie przy ul. Fredry, w budynku dawnego gimnazjum,  starsi mieszkańcy będą mogli  zamawiać usługi opiekuńcze i wspierające, skorzystać z porad geriatry, prawnika, psychologa, psychiatry, dietetyka, a ponadto uczestniczyć  w zajęciach integracyjnych, warsztatowych, wydarzeniach artystycznych.

W mieście rozdanych zostanie także kilkaset bransoletek życia. Pierwsze, pilotażowe 50 bransoletek rozdysponowanych zostało błyskawicznie. Kolejny zakup, to 100 sztuk, a od nowego roku ma ich być dostępnych ponad trzy tysiące. Do tego miasto planuje ze środków ZIT kupić kolejne 300 bransoletek. Bransoletka życia to opaska na rękę lub zawieszka na szyję, dzięki której możliwe jest szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Nadajnik wysyła sygnał do Centrum operacyjnego i w zależności od sytuacji – Centrum wzywa karetkę lub osobę do pomocy. Program ma ruszyć w styczniu 2019 – wtedy też pojawi się informacja o naborze.

Ponadto  już w październiku ruszy projekt „Złota Rączka dla Seniora”, dzięki któremu możliwa będzie pomoc osobom starszym w drobnych naprawach domowych, w prostych sprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniora. Pomoc obejmować będzie m. in. usługi naprawcze niewymagających specjalistycznej wiedzy czy uprawnień (wkręcanie korków, regulacja drzwi, naprawa cieknącego kranu itd.). Potrzebę wykonania takiej usługi będzie można zgłaszać telefonicznie lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 W planach jest także powstanie czterech Dziennych Domów Opieki Medycznej  dla osób starszych. Jeden z  takich ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku zbudowany zostanie  przy ul. Mińskiej 15 A. Projekt jest odpowiedzią na założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bydgoszczy na lata 2016-202, a sam ośrodek będzie przeznaczony dla 30 osób, które w zależności od potrzeb skorzystają z wsparcia dziennego lub całodobowego.

Wkrótce rozpocznie się także I etap modernizacji Domu Pomocy Społecznej „Jesień życia” na ul. Mińskiej. Zapewnia on opiekę 75 seniorom, którzy z różnych przyczyn nie mogli pozostać w domu rodzinnym. Warto zaznaczyć, że niedawno zakończył się remont Domu Pomocy Społecznej „Promień życia”, którzy kosztował 1,8 mln zł.

Zbigniew Ostrowski powiedział także projekcie pn. „Mama wraca do pracy” na który przeznaczone zostaną vouchery w kwocie 800 zł miesięcznie: na nianie, opiekuna dziennego (600 zł); możliwe będzie także dotowanie pobytu dziecka w klubie dziecięcym, pobyt w żłobku (800 zł). Taki program ma trwać rok.  Na kolejną edycję przeznaczonych zostanie 18 milionów złotych i z  takiego wsparcia będzie mogło skorzystać około ośmiuset rodzin. Do 17 września trwa nabór wniosków. W Bydgoszczy program ten pilotowany jest przez MOPS.

Monika Matowska wspomniała o inwestycjach:  przy ul. Stolarskiej polegającej na poprawie warunków pobytu dzieci w znajdującej się tam placówce opiekuńczo-wychowawczej, o basenie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i seniorów na Szwederowie na który zarezerwowano 7 milionów złotych, o modernizacji centrum pomocy osobom bezdomnym, o utworzeniu miejskiego zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Z obecnie funkcjonujących działań pomocowych wspomnieć należy o działającym w Bydgoszczy od 2016 roku  programie Bydgoska Karta Seniora 60+. Dotychczas wydano 16 tys. takich kart, a do programu dołączyło 77 partnerów.  Także od dwóch lat bydgoscy seniorzy mogą korzystać z Bydgoskiej Koperty Życia. Została ona wymyślona po to, aby w razie zagrożenia życia służby medyczne mogły szybciej i łatwiej podejmować akcję ratunkową. Do tej pory rozdanych zostało 12 tys. takich kopert.

Kolejne  funkcjonujące projekty to: „Projekt Witalni” – jego celem jest pomoc starszym, niesamodzielnym osobom dzięki powstaniu punktów świadczenia usług społecznych i podnoszenie kwalifikacji opiekunów. „Lepsze jutro” – stworzenie 12 miejsc świadczenia usług dla 80 osób objętych programem, nabycie umiejętności społecznych i zawodowych 14 opiekunów. Dodatkowo wsparcie w postaci dowożenia ciepłych posiłków i likwidacja barier architektonicznych.  „Rodzina w Centrum 2” – terapie , zajęcia i warsztaty dla osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą.