Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Serial ze specustawą mieszkaniową trwa. Inwestorzy zaskarżyli uchwały odrzucające ich wnioski

Dodano: 28.02.2020 | 05:56

Na zdjęciu: We wtorek, 17 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmie się skargą firmy Home 4, która dotyczy uchwały rady miasta odrzucającej wniosek o realizację inwestycji mieszkaniowej na osiedlu Bohaterów.

Fot. Mat. Urzędu Miasta Bydgoszczy

W marcu Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzy skargi inwestorów, którzy w Fordonie chcieli postawić bloki na mocy tzw. specustawy mieszkaniowej. Rada miasta odrzuciła ich wnioski, ale przedstawiciele zarówno firmy Krymar, jak i Home 4 nie zgadzają się z decyzją radnych.

Przyjęta w 2018 roku specustawa mieszkaniowa zakłada, że rada gminy może wydać odstępstwo na realizację inwestycji mieszkaniowej na terenie, który w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczony na ten cel. Decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, na wniosek inwestora, wydaje rada miasta.

Z przepisów budzącej kontrowersje ustawy postanowiło do tej pory skorzystać dwóch bydgoskich inwestorów. Pierwszy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej trafił do ratusza w sierpniu 2019 roku – złożył go Daniel Mikołajski, właściciel pośrednictwa obrotu nieruchomościami „Krymar”. Chciał on postawić trzypiętrowy budynek na działce w Fordonie, na osiedlu Przylesie, przy ulicy Twardzickiego – dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się górka saneczkowa. Projekt architektoniczny budynku wykonała znana bydgoska pracownia Lines Architekci Bartosza Kamińskiego.

Drugi wniosek złożyła powiązana z Grupą Moderator spółka Home 4. Dotyczył on zakupionej od Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działki przy ulicy gen. Fieldorfa-Nila, pomiędzy ulicą Fiedlera a budynkiem SP 17. Według projektu architektonicznego, inwestor widział w tym miejscu czteropiętrowy blok z 135 mieszkaniami i 56 miejscami w garażu podziemnym. Wokół budynku miał powstać parking.

Serial ze specustawą mieszkaniową trwa. Inwestorzy zaskarżyli uchwały odrzucające ich wnioski

Zobacz również:

MPU wprowadza uwagi mieszkańców do nowego studium zagospodarowania Bydgoszczy

Wnioski inwestorów wzbudziły spore kontrowersje wśród mieszkańców sąsiednich zabudowań – w trybie przewidzianym w ustawie wyrazili sprzeciw wobec planowanych inwestycji, a także apelowali do bydgoskich radnych o głosowanie przeciwko przyjęciu uchwały. Miejska Pracownia Urbanistyczna w obu przypadkach przygotowała projekty uchwał wykazujące, że inwestorzy źle interpretowali zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (pomimo że w swoich wnioskach wykazywali, że ich projekty są z nim zgodne). Tu warto przypomnieć, że pod koniec 2018 roku rada miasta przyjęła lokalne standardy urbanistyczne dla Bydgoszczy, które miały ograniczyć skalę inwestycji realizowanych na mocy specustawy – wnioski inwestorów muszą bowiem być zgodne ze standardami.

Radni miejscy wsłuchali się w głosy społecznego niezadowolenia i ponad podziałami zagłosowali za odrzuceniem wniosków Krymaru i Home 4. Zgodnie z przepisami, inwestorzy mieli jednak prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (jest to możliwe wtedy, kiedy postanowienia rady gminy mogą naruszyć czyjś interes prawny). Przedstawiciele Krymaru, jak i Home 4 skorzystali z tej możliwości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyznaczył już terminy rozpraw dotyczących uchwał rady miasta odmawiających ustalenia lokalizacji w trybie specustawy. Pierwsza rozprawa, dotycząca wniosku ws. terenu przy ulicy Twardzickiego odbędzie się 3 marca (wtorek) o 13:10, a druga – dotycząca wniosku ws. działki przy ulicy Fieldorfa-Nila – odbędzie się we wtorek, 17 marca o godzinie 10:00. Rozprawy są jawne, ale jak się dowiedzieliśmy, nie trwają zbyt długo – obie strony podtrzymują na nich stanowiska przekazane w pismach procesowych.

Skargi bydgoskich inwestorów do WSA nie są pierwszymi tego typu przypadkami w Polsce. Postanowiliśmy przyjrzeć się werdyktom w kilku takich sprawach. W ubiegłym roku poznański Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę inwestora za zasadną, gdyż uchwała rada gminy o odrzuceniu wniosku posiadała zbyt lakoniczne uzasadnienie. Jak pisał serwis prawo.pl, w dokumencie brakowało stwierdzenia, czy wniosek jest kompletny i w jaki sposób odnosi się do zastanego sposobu zagospodarowania terenu oraz jego przeznaczenia. Nie było też wiadomo, czy teren planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem i jakie są jego konkretne ustalenia.

Także WSA w Bydgoszczy stwierdził nieważność uchwały jednej z gmin, odmawiającej ustalenia lokalizacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech kondygnacjach. W postanowieniu z lipca 2019 roku sąd przyznał, że uchwała samorządu gminnego nie zawierała dostatecznego uzasadnienia odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji. Podobne uzasadnienie wydał sąd w Kielcach – tu dodamy, że w wypadku odrzucenia odmowy realizacji inwestycji samorząd będzie musiał ponownie przeanalizować wniosek dla inwestycji.

Warto jednak wiedzieć, że bydgoskie uchwały odmawiające ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej są bardzo obszerne (ta w sprawie wniosku Home 4 liczy aż 45 stron). MPU uzasadniła jego odrzucenie m.in. tym, że inwestor pominął w opinii urbanistycznej zapisy dotyczące obszaru zieleni towarzyszącej terenom zainwestowanym, nie wskazał terenów wypoczynku, a także nie przedstawił prawidłowego powiązania planowanego obiektu z siecią ciepłowniczą. Ponadto, Home 4 nie podało informacji odnośnie oddziaływania inwestycji na kilka sąsiednich działek oraz nie określiło zmian w uzbrojeniu terenu – budynek został zaprojektowany na sieci wodociągowej.

Trzeci odcinek specustawy trwa

Radni miasta w najbliższym czasie zajmą się trzecim wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji. Złożyła go firma Dekrado Nieruchomości z Bydgoszczy, która na terenie przy skrzyżowaniu Akademickiej i Igrzyskowej w Fordonie chce wybudować czteropiętrowy blok z 25 mieszkaniami. Na parterze budynku ma powstać żłobek niepubliczny. Wokół budynku planowana jest infrastruktura towarzyszącą wraz z placem zabaw. – Na terenie działki zaprojektowano łącznie 31 miejsc postojowych. 24 z nich zaprojektowano w formule platformy dwustanowiskowej mechanicznej zautomatyzowanej np. marki MODULO – informuje inwestor we wniosku. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. w hali garażowej powstającego budynku w kompleksie Platanowy Park. W projekcie wskazano też jedno miejsce z ładowarką dla samochodów elektrycznych. Teren wokół budynku ma być ogrodzony.

Należy podkreślić, że działka Dekrado, podobnie jak teren Home 4 przy Fieldorfa-Nila został w zeszłym roku sprzedany przez Fordońską Spółdzielnię Mieszkaniową. Podobna sytuacja dotyczy też pobliskiego terenu przy skrzyżowaniu Fieldorfa-Nila i Igrzyskowej, który ma zostać przeznaczony na pawilon handlowo-usługowy.

Dekrado zapewnia, że wniosek spełnia zasady, określone w zapisach specustawy i standardach urbanistycznych. Nie jest też jego zdaniem sprzeczny ze studium uwarunkowań. Projekt inwestycji nie jest natomiast zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Bohaterów – według niego teren działki Dekrado jest przeznaczony pod realizację zabudowy usługowej o charakterze nieuciążliwym. Dokument zezwala się na realizację budynku o maksymalnej wysokości do dwóch kondygnacji o wysokich walorach architektonicznych – a nie, jak chce inwestor, pięciokondygnacyjnego bloku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments